Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Można już składać wnioski o dotację w ramach europejskiego instrumentu na rzecz miast (European City Facility)  

Drugie zaproszenie do składania wniosków o dotację w ramach europejskiego instrumentu na rzecz miast (European City Facility) pozostaje otwarte do dnia 29 maja. Wszystkie gminy i władze lokalne, ich ugrupowania oraz lokalne podmioty publiczne skupiające gminy lub władze lokalne z państw członkowskich UE, państw EOG-EFTA i Zjednoczonego Królestwa, których plan klimatyczno-energetyczny został zatwierdzony na szczeblu politycznym, spełniają warunki uzyskania dotacji w wysokości 60 tys. EUR.

Europejski instrument na rzecz miast ma na celu wspieranie transformacji energetycznej miast, a tym samym zapewnia gminom i władzom lokalnym zasoby finansowe na opracowanie koncepcji inwestycyjnych związanych z realizacją działań określonych w ich planach działania w dziedzinie klimatu i energii. Ostatecznym celem europejskiego instrumentu na rzecz miast jest stworzenie znacznej liczby projektów inwestycyjnych w dziedzinie zrównoważonej energii we wszystkich europejskich gminach.

Techniczne studia wykonalności, analizy rynku, analizy zainteresowanych stron, analizy prawne, ekonomiczne i finansowe lub analizy ryzyka to niektóre z działań, jakie mogą być finansowane z dotacji w ramach EUCF. Wnioskodawcy będą musieli wykazać polityczne zaangażowanie w opracowanie koncepcji inwestycyjnej, a także zgodzić się na monitorowanie przez EUCF przez okres dwóch lat.

W sumie wybranych zostanie 69 projektów (26 projektów w Europie Środkowej i Wschodniej, 24 w krajach nordyckich i w Europie Zachodniej oraz 19 w Europie Południowej). Każda wybrana koncepcja inwestycji otrzyma dotację w wysokości 60 tys. EUR, która zostanie wykorzystana na jej opracowanie.

Projekty będą oceniane według pięciu kryteriów: wielkość inwestycji, oszczędność energii, struktura zarządzania, zaangażowanie zainteresowanych stron, zgodność z celami EUCF. Zaproszenie zostało ogłoszone 19 marca, a termin zgłoszeń upływa 29 maja. Wyniki oceny wybranych projektów zostaną opublikowane w sierpniu 2021 r.

Kontakt:

Berta López Domènech

tel.: +32 (0)2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Udostępnij: