Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Można już składać wnioski o dotację w ramach europejskiego instrumentu na rzecz miast (European City Facility)  

Drugie zaproszenie do składania wniosków o dotację w ramach europejskiego instrumentu na rzecz miast (European City Facility) pozostaje otwarte do dnia 29 maja. Wszystkie gminy i władze lokalne, ich ugrupowania oraz lokalne podmioty publiczne skupiające gminy lub władze lokalne z państw członkowskich UE, państw EOG-EFTA i Zjednoczonego Królestwa, których plan klimatyczno-energetyczny został zatwierdzony na szczeblu politycznym, spełniają warunki uzyskania dotacji w wysokości 60 tys. EUR.

Europejski instrument na rzecz miast ma na celu wspieranie transformacji energetycznej miast, a tym samym zapewnia gminom i władzom lokalnym zasoby finansowe na opracowanie koncepcji inwestycyjnych związanych z realizacją działań określonych w ich planach działania w dziedzinie klimatu i energii. Ostatecznym celem europejskiego instrumentu na rzecz miast jest stworzenie znacznej liczby projektów inwestycyjnych w dziedzinie zrównoważonej energii we wszystkich europejskich gminach.

Techniczne studia wykonalności, analizy rynku, analizy zainteresowanych stron, analizy prawne, ekonomiczne i finansowe lub analizy ryzyka to niektóre z działań, jakie mogą być finansowane z dotacji w ramach EUCF. Wnioskodawcy będą musieli wykazać polityczne zaangażowanie w opracowanie koncepcji inwestycyjnej, a także zgodzić się na monitorowanie przez EUCF przez okres dwóch lat.

W sumie wybranych zostanie 69 projektów (26 projektów w Europie Środkowej i Wschodniej, 24 w krajach nordyckich i w Europie Zachodniej oraz 19 w Europie Południowej). Każda wybrana koncepcja inwestycji otrzyma dotację w wysokości 60 tys. EUR, która zostanie wykorzystana na jej opracowanie.

Projekty będą oceniane według pięciu kryteriów: wielkość inwestycji, oszczędność energii, struktura zarządzania, zaangażowanie zainteresowanych stron, zgodność z celami EUCF. Zaproszenie zostało ogłoszone 19 marca, a termin zgłoszeń upływa 29 maja. Wyniki oceny wybranych projektów zostaną opublikowane w sierpniu 2021 r.

Kontakt:

Berta López Domènech

tel.: +32 (0)2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITY-FACILITY-GRANT.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITY-FACILITY-GRANT.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITY-FACILITY-GRANT.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITY-FACILITY-GRANT.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITY-FACILITY-GRANT.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023