Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony UE występują w roli głównej podczas Zielonego Tygodnia 2019  
Członek KR-u Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, gospodarzem oficjalnego otwarcia ‎ Zielonego Tygodnia 2019 w Warszawie

Zielony Tydzień , największe doroczne wydarzenie poświęcone polityce ochrony środowiska w Europie, rozpoczął się w Warszawie, zaś gospodarzem wielkiego otwarcia był Adam Struzik (PL/EPL). W tym roku w centrum uwagi znajduje się realizacja działań na rzecz ochrony środowiska. Miasta i regiony, które są w dużej mierze odpowiedzialne za wdrażanie polityki ochrony środowiska w Europie, zabiorą głos, aby wyrazić ubolewanie z powodu utrzymujących się niedociągnięć w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, ale także, aby pokazać, jak wygląda udane wdrażanie. Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz dokona podsumowania osiągnięć i wyzwań w zakresie ochrony środowiska przed sesją zamykającą Zielony Tydzień 2019 , która odbędzie się w Brukseli w dniu 17 maja .

Obecnie polityka w dziedzinie środowiska naturalnego jest niewątpliwie jednym z największych osiągnięć integracji europejskiej. W Europie znajduje się największa na świecie skoordynowana sieć obszarów chronionych, która w dużym stopniu przyczyniła się do ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk, odbudowy ekosystemów i osiągnięcia bardziej zrównoważonego rolnictwa, rybołówstwa i leśnictwa. Jednak kapitał naturalny ulega degradacji: zanieczyszczenie powietrza w ogromnym stopniu wpływa na zdrowie obywateli, podczas gdy jedna trzecia gruntów w UE cierpi z powodu deficytu wody, a niedobór wody jest problemem w wielu państwach członkowskich.

W tym roku w ramach Zielonego Tygodnia zwraca się uwagę na proces wdrażania zasad ochrony środowiska. Przewodniczący Karl-Heinz Lambertz i kilku członków Europejskiego Komitetu Regionów zabierze głos, by podzielić się swoimi doświadczeniami i obawami.

Adam Struzik (PL/EPL) , marszałek województwa mazowieckiego, był gospodarzem uroczystej ceremonii otwarcia Zielonego Tygodnia 2019 w dniu 13 maja w Warszawie. Marszałek Struzik powiedział: „Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni pogorszeniem się różnorodności biologicznej i negatywnym wpływem zmiany klimatu na środowisko. Jako że problem ma wymiar globalny, musimy wspólnie zapewnić lepszą ochronę środowiska w każdym zakątku planety. Jednak jako przywódcy lokalni i regionalni musimy działać indywidualnie, aby zagwarantować skuteczne wdrażanie prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska na naszych terytoriach, tak aby zapewnić naszym obywatelom możliwie najzdrowsze środowisko ”.

Roby Biwer (LU/PES) , radny gminy Bettembourg, zabrał głos w Warszawie jako sprawozdawca KR-u w sprawie różnorodności biologicznej . Sprawozdawca Roby Biwer zauważył: „ Różnorodność biologiczną należy postrzegać jako fundament naszego zdrowia i dobrostanu . Jest podstawą funkcjonowania ekosystemów, od których jesteśmy zależni; a skoro stanowi środowisko, w którym żyjemy, musimy ją chronić, ucząc się żyć w harmonii z naszymi ekosystemami”. Pomimo wyzwań związanych z wdrażaniem prawa ochrony środowiska my, władze lokalne i regionalne, nadal odgrywamy wiodącą rolę w polityce ochrony środowiska. W związku z tym jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz bardziej efektywnego i skutecznego przestrzegania prawa ochrony środowiska naturalnego w naszych społecznościach .”

W dniu 15 maja KR będzie gospodarzem ceremonii wręczenia nagród w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów w Brukseli z udziałem członka jury André Van de Nadorta (NL/PES) , burmistrza gminy Weststellingwerf oraz sprawozdawcy opinii KR-u w sprawie europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym .

Europejski Komitet Regionów przyjął ostatnio opinię „ W kierunku 8. unijnego programu działań w zakresie środowiska ”. Sprawozdawca opinii Cor Lamers (NL/EPL) , burmistrz Schiedam i przewodniczący Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) w KR-ze, przedstawi swoje główne propozycje w dniu 16 maja podczas wydarzenia w ramach Zielonego Tygodnia na temat „ Przyszłość polityki ochrony środowiska – lepsza integracja i wdrażanie na szczeblu lokalnym i regionalnym. ”. Kliknij tutaj , aby zapoznać się z podsumowaniem propozycji KR-u dotyczących przyszłego programu działań w zakresie środowiska.

W kwietniu 2019 r. Komisja Europejska opublikowała zestaw sprawozdań na temat stanu wdrażania przepisów w zakresie ochrony środowiska w Europie. Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska i obejmuje przegląd postępów każdego państwa członkowskiego we wdrażaniu prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, wskazuje ich główne niedociągnięcia i zaleca działania priorytetowe .

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Podobne informacje
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Projekt stowarzyszenia na rzecz rozwoju Valea Jiului nagrodzony tytułem „Działanie transformacyjne 2022 roku”
Projekt stowarzyszenia na rzecz rozwoju Valea Jiului nagrodzony tytułem „Działanie transformacyjne 2022 roku”
09.12.2022