Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
UE może zrobić więcej, aby zmniejszyć wpływ trzęsień ziemi na budynki  

Unia Europejska powinna zareagować na fakt, że w tegorocznych trzęsieniach ziemi we Włoszech tak wiele osób straciło życie. Należałoby przyjąć wieloletnią politykę na rzecz wspierania renowacji zagrożonych budynków i infrastruktury – stwierdza Europejski Komitet Regionów w zestawie zaleceń politycznych przyjętym w dniu 11 października. Wśród propozycji unijne zgromadzenie samorządów lokalnych i regionalnych podkreśla, że Unia Europejska i państwa członkowskie UE powinny zwiększyć środki finansowe na prace remontowe, twierdząc, że inwestycje te mogłyby przynieść korzyści ekonomiczne i przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, jak również zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych.

Sprawozdanie – „Europejska polityka dotycząca modernizacji budynków i infrastruktury pod względem ochrony przed trzęsieniem ziemi” – zostało opracowane z inicjatywy samego Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u), a jego przyjęcie było zaplanowane tak, aby zbiegało się z Międzynarodowym Dniem Ograniczania Ryzyka Klęsk Żywiołowych 13 października. KR współpracuje z Biurem ONZ ds. Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi (UNISDR) i zachęca władze lokalne i regionalne z całej Europy do ochrony swoich społeczności przed szkodami wyrządzonymi przez klęski żywiołowe.

Sprawozdawca KR-u, Vito Santarsiero (IT/PES), członek Rady Regionu Basilicata w południowych Włoszech, ostrzega: „Niebezpieczne zjawisko naturalne nie musi pociągać za sobą katastrof na skalę, którą w tym roku widzieliśmy we Włoszech. Różnica między problemem a katastrofą kryje się w budynkach podatnych na zniszczenia. Musimy sprawić, żeby nasze budynki stały się odporniejsze. Będzie to kosztować, ale możemy również połączyć te prace renowacyjne – „modernizację” – z działaniami na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej, co pomogłoby zaoszczędzić pieniądze i wsparłoby działania związane ze zmianą klimatu. I oczywiście musimy także pamiętać o kosztach braku działania: w ciągu ostatnich 50 lat we Włoszech na skutek trzęsień ziemi co roku ginęło około 100 osób, a kraj ponosił straty szacowane na 3 mld euro rocznie. Często oznaczało to załamanie lokalnej gospodarki na lata i zagrożenie przyszłego rozwoju. UE dysponuje dobrymi normami technicznymi w budownictwie, które uodparniają na trzęsienia ziemi i oferuje także duże wsparcie finansowe na rzecz usuwania skutków trzęsień, lecz powinna więcej inwestować w zapobieganie poprzez uwzględnianie zagrożenia trzęsieniami przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozdysponowania funduszy regionalnych oraz poprzez wymaganie, aby cała infrastruktura wybudowana z wykorzystaniem funduszy UE spełniała warunek odporności na klęski żywiołowe. Ponadto środki te pomogłyby nam także stawić czoła innym zjawiskom naturalnym, takim jak powodzie czy fale upałów, które wraz ze zmianą klimatu stają się coraz częstsze”.

Vito Santarsiero stwierdził: „Nasze zalecenia obejmują znacznie więcej elementów niż tylko pieniądze. Zapobieganie oznacza dokładne informacje, sprawne organy administracji lokalnej, społeczności gotowe do reagowania i skuteczne służby ratunkowe – i we wszystkich tych obszarach kluczowe znaczenie mają władze lokalne. Mamy propozycje, które mogą stanowić pomoc we wszystkich tych sprawach, w tym wezwanie do przyjęcia programu działań na szczeblu UE i do zwiększenia badań dotyczących trzęsień ziemi”.

Vito Santarsiero stwierdził, że szczególnym zadaniem jest przekonanie starszych właścicieli domów do podjęcia działań zapobiegawczych i zauważył, że chociaż szczególnie zagrożone są Włochy, Grecja i Rumunia, trzęsienia ziemi stanowią „umiarkowane” zagrożenie w częściach Portugalii, Hiszpanii i Francji. Trzęsienia ziemi mogą także wywołać tsunami na Morzu Śródziemnym, od Lizbony aż po Kretę.

W maju 2017 r. przewodniczący, pierwszy wiceprzewodniczący i przywódcy pięciu grup politycznych w KR-ze udali się na misję informacyjną do włoskich regionów Umbria, Lacjum, Abruzja i Marche, aby dobrze pojąć szkody wyrządzane przez trzęsienia ziemi.

W dniu 12 października, na konferencji zorganizowanej wspólnie przez KR i UNISDR, Vito Santarsiero będzie przewodniczyć dyskusji na temat zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi z udziałem przedstawicieli Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Światowego i Zurich Insurance Group.

W 2016 r. Europejski Komitet Regionów i UNISDR podpisały pięcioletni plan działania mający na celu zwiększenie liczby europejskich miast i regionów, które podejmują kroki na rzecz ograniczenia ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi. UNISDR zarządza ramami działania z Sendai Narodów Zjednoczonych na rzecz redukcji ryzyka klęsk żywiołowych na lata 2015-2030, w których podkreśla się powiązania między zagrożeniami naturalnymi, działaniami na rzecz klimatu i zrównoważonym rozwojem. Ramy z Sendai mają charakter dobrowolny. Dotychczas 3678 gmin podpisało się pod oddolną inicjatywą UNISDR i władz lokalnych „Zwiększenie odporności miast”.

Kontakt:
Andrew Gardner
Tel. +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CAN-DO-MORE-TO-REDUCE-IMPACT-OF-EARTHQUAKES-ON-BUILDINGS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CAN-DO-MORE-TO-REDUCE-IMPACT-OF-EARTHQUAKES-ON-BUILDINGS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CAN-DO-MORE-TO-REDUCE-IMPACT-OF-EARTHQUAKES-ON-BUILDINGS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CAN-DO-MORE-TO-REDUCE-IMPACT-OF-EARTHQUAKES-ON-BUILDINGS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CAN-DO-MORE-TO-REDUCE-IMPACT-OF-EARTHQUAKES-ON-BUILDINGS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023