Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Budżet UE: lokalne działania na rzecz klimatu ucierpią w przypadku zmniejszenia inwestycji regionalnych UE  

W dniu 22 lutego lider polityków lokalnych i regionalnych z UE oświadczył, że Unia Europejska musi utrzymać silną politykę regionalną w celu wywiązania się ze swoich międzynarodowych zobowiązań w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla.

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR), zabrał głos na uroczystości z okazji 10. rocznicy powstania Europejskiego Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii , które, jak powiedział, „przeszło najśmielsze oczekiwania” i stało się „prawdziwą europejską historią sukcesu”. Porozumienie Burmistrzów zostało utworzone w Europie w 2008 r. w celu wsparcia dowolnego miasta lub regionu, które dobrowolnie chcą przekroczyć cel ograniczenia emisji w UE. Stało się ono globalną inicjatywą w 2016 r. , kiedy to połączyło się z amerykańską organizacją „Compact of Mayors”.

Przemawiając w Parlamencie Europejskim w obecności jego przewodniczącego Antonio Tajaniego, przewodniczący Karl-Heinz Lambertz zauważył: „Dziesięć lat temu nikt nie pomyślałby, że ponad 9 tys. miejscowości i miast mogłoby poprzeć ten oddolny ruch na rzecz walki ze zmianą klimatu lub że rozprzestrzeni się on na cały świat. Jednak lokalni przywódcy rozumieją, że ekologizacja naszych gospodarek, poprawa czystości powietrza i zapewnienie zrównoważonych dostaw zdrowej żywności służą poprawie jakości życia naszych współobywateli. Miasta i regiony są odpowiedzią na wyzwania energetyczne i klimatyczne oraz przejmują inicjatywę . Rządy krajowe muszą uznać to w sposób formalny, przyznając miastom i regionom oficjalne miejsce przy stole w światowych negocjacjach w sprawie zmiany klimatu”.

Na konferencji, która odbyła się w przeddzień spotkania przywódców UE służącego omówieniu przyszłego budżetu, przewodniczący Karl-Heinz Lambertz dodał: „Jeśli Europa ma nadal być światowym liderem w dziedzinie klimatu, jeśli chcemy, by Europa znów stała się ekologiczna, powinna ona zagwarantować przywódcom lokalnym i regionalnym odpowiednie środki finansowe. Oznacza to zapewnienie, by unijna polityka spójności , która obecnie przeznacza ponad 25 % swojego budżetu na działania w dziedzinie klimatu, była nadal silna i skuteczna. Polityka spójności finansuje lokalne plany działania w dziedzinie energii i klimatu, inwestuje w efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii i zrównoważony transport publiczny w naszych miastach i regionach. Podważenie polityki spójności miałoby duży negatywny wpływ na naszą zdolność do tworzenia ekologicznych miejsc pracy, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i poczynienia postępów na drodze do gospodarki niskoemisyjnej”.

Przewodniczący wezwał podmioty wspierające działania na rzecz klimatu do opowiedzenia się za tym, by polityka spójności UE była zdecydowana, skuteczniejsza, widoczna i dostępna dla każdego miasta i regionu w Unii Europejskiej po 2020 r. Komitet, jako unijne zgromadzenie 350 przywódców lokalnych i regionalnych, przedstawił obszerne zalecenia dotyczące sposobu poprawy tej polityki. Wraz z czołowymi europejskimi stowarzyszeniami regionów i miast zainicjował również #CohesionAlliance , sojusz podmiotów przekonanych, że unijna polityka spójności musi pozostać filarem przyszłości UE. Było to również główne przesłanie Karla-Heinza Lambertza w piśmie skierowanym do Donalda Tuska , przewodniczącego Rady Europejskiej, w dniu 21 lutego br. W liście tym wezwał on swojego odpowiednika z Rady również do tego, by budżet UE „został zwiększony do 1,3% dochodu narodowego brutto w UE-27”.

Uwagi dla redaktorów:

• Wśród prelegentów na uroczystości upamiętniającej dziesięciolecie Europejskiego Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii znaleźli się burmistrzowie z całej Europy oraz trzech komisarzy europejskich: wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič, komisarz Miguel Arias Cañete i komisarz Carlos Moedas. Komisja Europejska finansuje Europejskie Porozumienie Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii.

Oprócz Karla-Heinza Lambertza głos zabrało troje członków KR-u: Fernando López Miras (ES/EPL), przewodniczący regionu Murcja, Juan Espadas Cejas (ES/PES), burmistrz Sewilli, oraz Andrea Turčanová (SK/EPL), burmistrzyni Preszowa. KR, jako patron polityczny Porozumienia Burmistrzów, wniósł wkład w dyskusję na temat globalizacji tego ruchu, przedstawiając w 2015 r. zalecenia. Sprawozdawczynią była Kata Tüttő (HU/PES).

W Europie sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów ograniczyli swoje emisje o ok. 23% w stosunku do poziomu z 1990 r. Dla porównania, ogólnym celem UE jest zmniejszenie emisji o 20% do roku 2020.

UE realizuje cel, jakim jest przeznaczenie co najmniej 20% swojego budżetu na działania w dziedzinie klimatu. Dane Komisji Europejskiej z 2017 r. wskazują, że od 2014 r. na projekty związane z klimatem zostało przeznaczonych ponad 25% środków w ramach polityki spójności. Z ogólnej kwoty 73 mld EUR wydanych do tej pory od 2014 r. – 22 mld EUR zainwestowano w ochronę środowiska, 16,5 mld EUR przeznaczono na projekty przystosowania się do zmiany klimatu i zapobieganie zagrożeniom, 15,5 mld EUR na sieci transportowe i energetyczne, a 11 mld EUR na działania stanowiące wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej, takie jak np. działania w zakresie efektywności energetycznej. Wkład europejskich funduszy spójności w realizację celów polityki klimatycznej uzgodnionych w Paryżu w 2015 r. był przedmiotem opracowania Parlamentu Europejskiego w 2017 r..

Zdjęcia są dostępne na Flickr.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023