Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Plany dotyczące budżetu UE i odbudowy gospodarczej pod lupą posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Regionów  

Europejscy komisarze do spraw budżetu, rynku wewnętrznego, zarządzania kryzysowego oraz demokracji i demografii wystąpią na pierwszej sesji plenarnej Komitetu, która odbędzie się w tzw. trybie hybrydowym (łączącym udział zdalny i fizyczny).

Na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która poświęcona będzie głównie problemom gospodarczym i zdrowotnym związanym z obecną pandemią, Johannes Hahn, komisarz europejski ds. budżetu UE, omówi z przywódcami lokalnymi i regionalnymi plan odbudowy gospodarczej Unii Europejskiej i jej długoterminowy budżet, nad którym Unia właśnie pracuje. Trzej inni komisarze europejscy również odniosą się do działań podejmowanych przez UE – w wymiarze politycznym i w różnych sferach działania – w odpowiedzi na kryzys: wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica poruszy zagadnienia dotyczące demokracji i demografii, komisarz Thierry Breton odpowie na pytania związane z rynkiem wewnętrznym, a komisarz Janez Lenarčič omówi niektóre działania UE w zakresie zarządzania kryzysowego.

Przywódcy lokalni i regionalni będą głosować nad rezolucją w sprawie długoterminowego budżetu UE – czyli wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 – oraz w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy, który jest filarem inwestycyjnym Zielonego Ładu, opracowanym przez Komisję Europejską z myślą o osiągnięciu przez UE neutralności emisyjnej do 2050 r.

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u), którzy przynależą do sześciu grup politycznych, zdecydują również o politycznych priorytetach tego zgromadzenia na lata 2020–2025. Po wybraniu go na przewodniczącego Komitetu w lutym, Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), gubernator regionu Macedonia Środkowa, stwierdził, że opowie się za „zmodernizowaną” demokracją europejską, za działaniami podejmowanymi w odpowiedzi na „głębokie przemiany” związane z „obecną rewolucją ekologiczną, cyfrową i demograficzną”, a także za tymi strategiami politycznymi UE – takimi jak polityka spójności – które mają „największe oddziaływanie regionalne i lokalne”.

Zielony Ład – oraz konieczność umieszczenia go w centrum planów odbudowy gospodarek lokalnych i regionalnych – będzie przedmiotem osobnej debaty.

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów zagłosują również nad ośmioma sprawozdaniami zawierającymi zalecenia władz lokalnych i regionalnych skierowane do instytucji decyzyjnych UE. Kilka z tych opinii miało zostać pierwotnie przyjętych na majowej sesji plenarnej, która została odwołana z powodu środków izolacji wprowadzonych w całej Unii.

Z powodu obostrzeń związanych z ochroną zdrowia jedynie ograniczona liczba członków będzie mogła osobiście uczestniczyć w sesji. Pozostali będą w niej uczestniczyć zdalnie. Przejście na format hybrydowy wiąże się również z głosowaniem elektronicznym, a sama sesja plenarna potrwa trzy dni zamiast zwyczajowo dwóch.

W dniu 29 czerwca, w przeddzień sesji plenarnej, odbędzie się posiedzenie Prezydium KR-u, na którym przedstawiciele trzech kolejnych prezydencji Rady Unii Europejskiej przedstawią wspólny program. Ambasador Michael Clauss zabierze głos w imieniu Niemiec, które sprawować będą rotacyjną prezydencję w drugiej połowie 2020 r.; ambasador Nuno Brito przedstawi priorytety Portugalii na okres od stycznia do lipca 2021 r., a ambasador Iztok Jarc omówi cele, które przyświecać będą sześciomiesięcznej prezydencji Słowenii w drugiej połowie 2021 r.

Debaty:

  • Wtorek, 30 czerwca (15.00–16.00): zarządzanie kryzysowe związane z COVID-19 i plan odbudowy – z Janezem Lenarčičem , komisarzem odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe
  • Wtorek, 30 czerwca (16.00–16.30): Zielony Ład w centrum lokalnych i regionalnych planów odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19)
  • Środa, 1 lipca (12.15–13.30): demografia – z Dubravką Šuicą , komisarz ds. demokracji i demografii
  • Czwartek, 2 lipca (10.15–12.00): przyszłe WRF w kontekście odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19 – z   Johannesem Hahnem , komisarzem odpowiedzialnym za budżet i administrację
  • Czwartek, 2 lipca (12.45–14.15): gospodarcze aspekty odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19 – z   Thierrym Bretonem komisarzem odpowiedzialnym za rynek wewnętrzny

Opinie:

Informacje praktyczne:

Miejsce: Parlament Europejski, budynek im. Paula-Henriego Spaaka – sala posiedzeń plenarnych.

Data: wtorek, 30 czerwca–czwartek, 2 lipca 2020 r.

Materiały: program sesji plenarnej oraz dokumenty .

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu