Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
#EUregionsweek: Przywódcy UE i samorządów lokalnych apelują o spójną, zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu przyszłość dla Europy  

Podczas inauguracji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019 najważniejszymi tematami były solidarność, zrównoważony rozwój i Europa bliżej obywateli. W obecności ponad 600 polityków lokalnych, regionalnych i unijnych, ekspertów i naukowców Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Klára Dobrew, komisarz Elżbieta Bieńkowska oraz pięciu młodych demokratycznie wybranych polityków zaapelowało o więcej europejskiej solidarności i większe inwestycje regionalne, aby zapewnić lepszą przyszłość wszystkim obywatelom.

W tym roku Europejski Tydzień Regionów i Miast odbywa się w czasie politycznych przemian w Unii Europejskiej. Wraz z ustanowieniem nowego Parlamentu Europejskiego i rozpoczęciem nowego mandatu Komisji Europejskiej UE koncentruje się w dużym stopniu na określeniu przyszłych priorytetów, w tym na Europie bardziej sprzyjającej włączeniu społecznemu, zrównoważonej i bliższej obywatelom. Organizowana jest również tygodniowa konferencja, w ramach której państwa członkowskie będą nadal negocjować następny długoterminowy budżet UE na lata 2021–2027, który określi, w jakim stopniu inwestycje UE będą przeznaczone na realizację tych priorytetów w nadchodzących latach.

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, stwierdził: Przez lata polityka regionalna UE uległa zmianie w odpowiedzi na nowe wyzwania, przed którymi stoi obecnie Europa. Polityka spójności UE, która zapewnia regionom i miastom niezbędne inwestycje w odpowiedzi na takie problemy jak zmiana klimatu, włączenie społeczne i nierówności, musi pozostać centralnym elementem Unii Europejskiej. Oprócz stabilnych inwestycji UE musi w trybie pilnym na nowo określić sposób stanowienia prawa, umożliwiając władzom lokalnym i regionalnym, które są odpowiedzialne za realizację 70 % prawa UE, zajęcie autentycznego miejsca przy europejskim stole, gdzie podejmuje się decyzje.

Klára Dobrew , wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, powiedziała: Wkraczamy w nową erę . Przed politykami zawsze stoi dylemat, jak pogodzić krótkoterminowe interesy polityczne z autentycznymi celami długoterminowymi. Na scenę weszli jednak nowi gracze. To młodzi ludzie, energiczni i entuzjastyczni, którzy są świadomi zagrożenia wynikającego ze zmiany klimatu. Od tej pory przyszłość wybieranych demokratycznie polityków będzie w dużym stopniu zależeć od ich zdolności do stawienia czoła temu ogromnemu zagrożeniu dla ludzkości. Innymi słowy będzie się od nich wymagać znacznie więcej. A ja będę Waszą sojuszniczką w tej walce.

Przemawiając w trakcie debaty, Elżbieta Bieńkowska , komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, stwierdziła: Polityka spójności polega na solidarności i budowaniu lepszej przyszłości dla każdego obywatela . Nowa polityka spójności na lata 2021–2027 będzie wymagała od wszystkich zaangażowania w nowy okres finansowania i wspólnego działania. Polityka spójności musi nadal wzmacniać pozycję regionów i miast, które stoją na czele zrównoważonej Europy, zapewniając gotowość do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej.

Do dyskusji zaproszono pięciu młodych polityków reprezentujących ponad 100 młodych polityków zaproszonych na konferencję. Laura Sparavigna , radna miasta Florencja, Włochy (PES), Radosław Swoł , radny Mielca, Polska (EKR), Vincent Chauvet , burmistrz Autun, Francja (RE), Miia Eskelinen-Fingerroos , radna gminy Kuopio, Finlandia (EPL) i Kirsteen Currie , radna Highland, Wielka Brytania (EA) podzielili się swoimi doświadczeniami i poglądami na temat możliwości i środków, jakimi miasta i regiony powinny dysponować dla przyszłości Unii Europejskiej.

Kontekst:

Europejski Tydzień Regionów i Miast (# EURegionsWeek) to doroczna czterodniowa konferencja organizowana wspólnie przez KR i Komisję Europejską. To największe wydarzenie poświęcone rozwojowi regionalnemu w Europie. W tegorocznej edycji uczestniczyć będzie ponad 9 tys. osób, wśród nich naukowcy, administratorzy publiczni, eksperci i ponad 600 polityków szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego, którzy wezmą udział w ponad 400 warsztatach, debatach i wystawach i będą mieli możliwość tworzenia sieci kontaktów w kontekście różnych aspektów polityki spójności.

Tu można bezpłatnie pobrać zdjęcia i nagranie z tego wydarzenia.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023