Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Sukces w dziedzinie ochrony środowiska znajduje się w rękach samorządów lokalnych  

Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) znowu zajmuje się kluczowymi sprawami. Wśród nich należy wymienić rolę wspólnot energetycznych w transformacji energetycznej Europy, przyszłość programu LIFE, wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody, duży potencjał unijnego programu kosmicznego oraz kontrowersyjne tworzywa sztuczne jednorazowego użytku.

Posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) w Brukseli rozpoczęło się wystąpieniem Daniela Callejy Crespo , dyrektora generalnego DG ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Daniel Calleja Crespo podkreślił, że „sukcesy polityki ochrony środowiska w Europie zależą od władz lokalnych i regionalnych”, i zachęcił członków KR-u, by stali się „ambasadorami wartości dodanej wspólnotowego dorobku prawnego w zakresie ochrony środowiska”.

Członkowie omówili projekt opinii w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych opracowany przez sprawozdawczynię Sirpę Hertell (FI/EPL) . Radna miasta Espoo powiedziała: „Z zadowoleniem przyjmujemy tę propozycję. Jednakże samo sporządzenie wykazu produktów z tworzyw sztucznych oraz ich zakazanie byłoby niewystarczające. Uważamy, że Komisja Europejska powinna opublikować kompleksową ocenę wpływu, w której jasno przedstawiono by społeczne, gospodarcze i środowiskowe konsekwencje proponowanych środków. Wzywamy również Komisję Europejską do rozszerzenia jej zakresu poza morza i środowiska morskie w celu uwzględnienia akwenów słodkowodnych i płytkich mórz”. Opinia zostanie przyjęta na następnej sesji plenarnej w dniach 9-10 października.

Marco Dus (IT/PES) , radny gminy Vittorio Veneto, przedstawił swój projekt opinii w sprawie przyszłości programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) . Sprawozdawca Marco Dus powiedział: „Z zadowoleniem przyjmujemy znaczne zwiększenie budżetu programu LIFE po 2020 roku Musimy jednak być szczerzy: zakres programu LIFE jest również poszerzany o programy czystej energii. Obawiamy się, że samorządy lokalne i regionalne mogą mieć mniej środków na konkretne projekty. Wraz z Parlamentem Europejskim wnosimy o jeszcze większe zwiększenie środków finansowych, aby sprostać stojącym przed nami ogromnym wyzwaniom”. Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie budżetu programu LIFE z 3,4 mld euro w bieżącym okresie finansowym do 5,45 mld euro w latach 2021-2027. Opinia zostanie przyjęta na następnej sesji plenarnej w dniach 9-10 października.

Członkowie jednogłośnie poparli projekt opinii w sprawie „Modele lokalnej kontroli nad energetyką i rola lokalnych społeczności energetycznych w transformacji energetycznej w Europie“ , sporządzony przez sprawozdawczynię Marianę Gâju (RO/PES) . Burmistrz miasta Cumpăna powiedziała: „Musimy zapewnić, by lokalne społeczności energetyczne przyczyniały się do decentralizacji i demokratyzacji systemów energetycznych oraz wspierały zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny na szczeblu lokalnym”. Ściślejsza koordynacja polityki regionalnej i energetycznej UE i państw członkowskich ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia tego celu". Opinia zostanie przyjęta na sesji plenarnej w dniach 5-6 grudnia.

Członkowie wymienili poglądy na temat dokumentu roboczego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ponownego wykorzystania wody , sporządzonego przez sprawozdawcę Oldřicha Vlasáka (CZ/EKR) . Członek Rady Miasta Hradec Králové oświadczył: „Proponujemy zwiększenie zakresu rozporządzenia będącego przedmiotem wniosku nie tylko w odniesieniu do nawadniania upraw rolnych, ale również do nawadniania terenów zielonych na obszarach miejskich, w parkach, ogrodach i na terenach użyteczności publicznej. Potrzebujemy odpowiedniej i znormalizowanej regulacji na szczeblu UE, aby chronić jednolity rynek w odniesieniu do produktów rolnych”. Opinia KR-u ma zostać przyjęta na następnej sesji plenarnej w dniach 9-10 października.

Andres Jaadla (ET/ALDE) przedstawił swój dokument roboczy „Program kosmiczny Unii i Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego” . Członek Rady Miasta Rakvere powiedział: „Musimy sprowadzić technologie kosmiczne na ziemię. Obecnie potrzebne są znaczne środki finansowe, aby w pełni wykorzystać potencjał technologii satelitarnych w celu poprawy życia naszych społeczności. Od nawigacji satelitarnej po programy obserwacji Ziemi – polityka kosmiczna przynosi wymierne korzyści obywatelom UE, pomagając jednocześnie w ożywieniu inwestycji, zatrudnienia i wzrostu”.

Zdjęcia z 20. posiedzenia Komisji ENVE są dostępne tutaj.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023