Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o ekologiczną odbudowę i o większe ambicje w dziedzinie klimatu przed zbliżającym się szczytem COP26.  

Członkowie i członkinie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Europejskiego Komitetu Regionów spotkali się na zdalnym posiedzeniu, aby przedyskutować sposoby zapewnienia ekologicznej i inkluzywnej odbudowy po pandemii COVID-19 obejmującej ambitniejsze cele klimatyczne przed szczytem klimatycznym ONZ, który odbędzie się w listopadzie w Glasgow. Posiedzenie obejmowało przedstawienie czterech projektów opinii: w sprawie bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów na rzecz środowiska wolnego od toksyn w europejskich miastach i regionach, w sprawie strategii UE dotyczącej integracji systemu energetycznego, w sprawie ochrony środowiska morskiego oraz w sprawie ambitniejszego celu klimatycznego Europy do 2030 r. w związku z COP26 .

Otwierając posiedzenie, Juan ESPADAS (ES/PES) , burmistrz Sewilli, przewodniczący Komisji ENVE KR-u i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” , stwierdził: Przed COP26 Unia Europejska musi nie tylko dać wyraźny przykład w określaniu celów klimatycznych, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., ale także przedstawić konkretne rozwiązania umożliwiające właściwe zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych. Deklaracja z Edynburga w sprawie różnorodności biologicznej pokazuje, że ten kierunek działań jest możliwy i mam nadzieję, że osiągniemy podobne zaangażowanie miast i regionów do szczytu w Glasgow. Bez zaangażowania władz lokalnych i regionalnych nie uda się przeprowadzić transformacji klimatycznej, w związku z czym należy w pełni uwzględnić ich rolę.

W trakcie posiedzenia odbyła się debata na temat tego, jak zapewnić ekologiczną odbudowę po pandemii COVID-19 – z udziałem Amai BARREDO reprezentującej rząd Kraju Basków, obecnie przewodniczącej Regions4 , Sieci Samorządów Regionalnych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Głos zabrali także Arno BONTE , zastępca burmistrza Rotterdamu i członek ICLEI , oraz Eulalia RUBIO z Instytutu Jacques’a Delorsa .

Członkowie omówili globalne działania w dziedzinie klimatu z udziałem posłanki do PE Marii SPYRAKI (EL/EPL) , współprzewodniczącej intergrupy ds. zmiany klimatu, różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju, Jamesa GRABERTA , dyrektora ds. łagodzenia skutków zmiany klimatu i p.o. dyrektora ds. komunikacji i zaangażowania UNFCCC , Kirstena DUNLOPA , dyrektora generalnego Climate-KIC , oraz Dimitriosa ZEVGOLISA , zastępcy kierownika Działu Stosunków Międzynarodowych oraz Delegacji UE do Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, DG CLIMA , Komisja Europejska.

Członkowie zagłosowali za umową o ściślejszej współpracy między KR-em a DG ENER, która określa wspólne środki mające na celu zapewnienie pomyślnego wprowadzenia fali renowacji .


Członkowie Komisji ENVE omówili następujące cztery projekty opinii:

Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. w związku z COP26; Sprawozdawca i burmistrz Autun Vincent CHAUVET (FR/RE) stwierdził: Moim głównym celem jest zapewnienie równowagi między ambitnym celem UE w zakresie klimatu na 2030 r. a tym, co poszczególne miasta i regiony mogą dziś osiągnąć. Nie jest to jednak cel sam w sobie. Staram się określić, co należy zrobić, aby stworzyć falę przemian w całej Europie, wyeksportować ten sekretny składnik i wezwać do nadania formalnej roli miastom i regionom oraz ich wkładowi na COP 26.

Impuls dla gospodarki neutralnej dla klimatu: strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego to tytuł projektu opinii sprawozdawcy Gunārsa ANSIŅŠA (LV/RE) . Zastępca burmistrza miasta Lipawa stwierdził: Strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego jest ważna dla ożywienia gospodarczego jednostek samorządu lokalnego i regionalnego, zwłaszcza po kryzysie związanym z pandemią COVID-19. Ważne jest ustalenie celu w zakresie priorytetowego potraktowania efektywności energetycznej na szczeblu lokalnym i regionalnym. Podobnie integracja systemów może przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej w jednostkach samorządu lokalnego i regionalnego dzięki temu, że dostępne zasoby będą wykorzystywane do przechodzenia na bardziej efektywne technologie energetyczne.

Adam STRUZIK (PL/EPL) jest sprawozdawcą projektu opinii „Bezpieczne i zrównoważone chemikalia na rzecz wolnego od toksyn środowiska w europejskich miastach i regionach”. Marszałek województwa mazowieckiego stwierdził: Strategia chemiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju jest ważnym elementem polityki gospodarczej opartej na ekologicznych rozwiązaniach. Regiony i społeczeństwo spodziewają się efektów jej wdrożenia. W niniejszej opinii pragniemy wskazać rolę regionów w procesie jej realizacji, koncentrując się na zdrowiu mieszkańców i na środowisku. Strategia ta jest szansą na poprawę konkurencyjności dzięki innowacjom.

Emma NOHREN (SE/Zieloni) , sprawozdawczyni projektu opinii KR-u w sprawie ochrony środowiska morskiego , zauważyła: Poprzez zaniedbywanie oceanów zabijamy naszą planetę. Straciliśmy już cenny czas i nie udało nam się osiągnąć dobrego stanu środowiska w morzach UE. Obecnie nadszedł czas na działanie! Uwolnienie ogromnej siły gmin i regionów UE otworzyłoby podwoje dla prawdziwych działań na rzecz odbudowy naszych mórz.

Więcej informacji:

Zielony Ład w terenie to nowa inicjatywa KR-u, której celem jest zapewnienie miastom i regionom centralnego miejsca w działaniach związanych z Europejskim Zielonym Ładem i zadbanie o to, by zarówno unijna strategia zrównoważonego wzrostu, jak i plany odbudowy po pandemii COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów oraz konkretne projekty dla każdego obszaru. Realizację tej inicjatywy rozpoczęto 15 czerwca 2020 r. od utworzenia grupy roboczej. Aby zainspirować i przyspieszyć działania, Zielony Ład w terenie obejmuje mapę internetową zawierającą 200 najlepszych praktyk.

Kontakt:

David Crous

tel. 32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :