Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony obawiają się ogromnego kryzysu społecznego i wzywają do podjęcia działań w celu sfinansowania planu RePowerEU, ponieważ Rosja nadal ogranicza dostawy gazu.  

Posiedzenie Komisji ENVE w dniu 15 lipca pokazało, że perspektywa kryzysu energetycznego staje się coraz bardziej realna, ponieważ zbliżająca się zima stanowi poważny problem dla władz lokalnych i regionalnych w UE. Dotkliwe susze w całej UE i tragiczne w skutkach załamanie się lodowca Marmolada potwierdzają pilną potrzebę dostosowania się do globalnego ocieplenia. Komisja ENVE przyjęła dwa projekty opinii w sprawie pakietu energetycznego dotyczącego gazu, wodoru i metanu oraz roli miast i regionów w globalnym zarządzaniu w dziedzinie klimatu przed szczytem klimatycznym ONZ, który odbędzie się w listopadzie w Egipcie. Priorytety prezydencji czeskiej były również przedmiotem dyskusji.

Na czerwcowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów przyjęto szereg środków gospodarczych, fiskalnych i społecznych mających na celu przyspieszenie dostępu do ekologicznych funduszy, poprawę charakterystyki energetycznej budynków oraz dalsze wspieranie obywateli i przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji w obliczu ubóstwa energetycznego i ubóstwa związanego z mobilnością. Aby jeszcze bardziej podkreślić znaczenie planu ekologicznej odbudowy, członkowie Komisji ENVE KR-u podkreślili, że ożywienie gospodarcze po pandemii i wojnie na Ukrainie nie powinno odbywać się kosztem długoterminowych celów środowiskowych i klimatycznych. Bardziej ambitne cele w zakresie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych zaproponowane w planie REPowerEU mają kluczowe znaczenie dla przezwyciężenia wyzwań, przed którymi stoi sektor energetyczny, oraz dla sprostania skutkom dla obywateli i przedsiębiorstw.

Otwierając posiedzenie Kata Tüttő, wiceburmistrzyni Budapesztu, przewodnicząca Komisji ENVE i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie”, powiedziała: Rosja nadal ogranicza eksport gazu do niektórych państw członkowskich. Niektóre gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w naszych miastach i regionach są zmuszone do ograniczenia zużycia lub zaprzestania korzystania z gazu. Rosnące ceny energii i zakłócenia w dostawach już teraz wpływają na nasze gospodarki, stwarzając ryzyko kryzysu społecznego. Musimy zadbać o to, by w przypadku całkowitego zaprzestania dostaw przed kolejną zimą UE była w stanie wykazać swoją solidarność energetyczną tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne we wszystkich regionach. Ogromne znaczenie ma ograniczenie popytu i oszczędzanie energii. Wzywamy do przyjęcia środków finansowych na rzecz RePowerEU, planu przyspieszenia przejścia na czystą energię.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji ENVE przyjęto dwa projekty opinii.

Odnosząc się doPakietu energetycznego w sprawie gazu, wodoru i emisji metanu, sprawozdawca Jakub Piotr Chełstowski (PL/EKR), marszałek województwa śląskiego, powiedział: Zbiór uregulowań, do którego odnosi się opinia, będzie miał kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów Unii Europejskiej w zakresie redukcji zawartych w pakiecie „Gotowi na 55”, a także bezpośrednio przyczyni się do realizacji strategicznych planów UE dotyczących oddzielenia produkcji od paliw kopalnych zgodnie z planem REPower EU.Obecna sytuacja geopolityczna nie może mieć wpływu na ceny energii dla konsumentów. Naszym głównym celem powinno być ochrona konsumentów przed wysokimi cenami oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu. Ponadto niezwykle ważne jest zapewnienie przewidywalnej pod względem gospodarczym transformacji energetycznej.

Przed szczytem klimatycznym ONZ w Egipcie w listopadzie br. Komisja KR-u przyjęła opinięW kierunku strukturalnego włączenia miast i regionów do UNFCCC COP27 sporządzoną przez sprawozdawczynię Alison Gilliland (IE/PES). Burmistrzyni Dublina i członkini delegacji KR-u na COP27 powiedziała: Kryzys energetyczny, pogłębiony przez nielegalną rosyjską inwazję na Ukrainę, jeszcze bardziej uwypuklił pilną potrzebę utrzymania naszych ambitnych celów klimatycznych w walce ze zmianą klimatu. Musimy zapewnić pilną, zakrojoną na szeroką skalę reakcję na kryzys klimatyczny poprzez skuteczne połączenie środków adaptacyjnych i łagodzących w działaniach na wszystkich poziomach. Europejski Komitet Regionów wzywa do strukturalnego włączenia miast i regionów do 27. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC COP27).

Obie opinie mają zostać przyjęte na sesji plenarnej KR-u w październiku.

Komisja ENVE debatowała również nad priorytetami czeskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jednym z celów prezydencji czeskiej, która w lipcu objęła przewodnictwo w posiedzeniach ministerialnych, jest bezpieczeństwo energetyczne UE, które jest zagrożone ze względu na przerwy w dostawach gazu z Rosji, co stwarza niebezpieczeństwo wzrostu liczby obywateli i przedsiębiorstw dotkniętych ubóstwem energetycznym i ubóstwem związanym z mobilnością. W debacie podkreślono, że konieczne jest osiągnięcie właściwej równowagi między większymi ambicjami klimatycznymi przedstawionymi w pakiecie „Gotowi na 55” a potrzebą złagodzenia negatywnego wpływu obecnej sytuacji geopolitycznej na ceny energii oraz potrzebą zmniejszenia zależności Europy od importu energii.

Członkowie przeprowadzili wymianę poglądów na temat strategii UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych o obiegu zamkniętym z udziałem sprawozdawcy Luki Menesinigo (IT/PES), przewodniczącego prowincji Lucca.

Kontekst:

Dokumenty z posiedzenia Komisji ENVE są dostępne tutaj.

Zielony Ład w terenie Jest to inicjatywa KR-u, której celem jest umieszczenie miast i regionów w centrum procesu przechodzenia UE na neutralność klimatyczną, aby umożliwić lokalnym i regionalnym przywódcom podejmowanie działań w zakresie zmiany klimatu i skuteczniejszą realizację zrównoważonych projektów finansowanych przez UE w społecznościach lokalnych w całej Unii Europejskiej.

Kontakt:

David Crous // David.Crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Theresa Sostmann // Theresa.Sostmann@cor.europa.eu // +32 (0) 475 99 94 15

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-15-JULY.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-15-JULY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-15-JULY.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-15-JULY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-15-JULY.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023