Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Kryzys energetyczny nie może podważać globalnych ambicji UE w dziedzinie klimatu  

Niecały miesiąc przed COP27 – Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) Europejski Komitet Regionów (KR) ponowił apele o wzmocnienie roli władz szczebla niższego niż krajowy w globalnych negocjacjach w sprawie klimatu i o ich dalsze uznanie we wdrażaniu porozumienia paryskiego. KR proponuje globalny system gromadzenia danych i monitorowania redukcji emisji dwutlenku węgla w miastach i regionach oraz wzywa państwa członkowskie i Radę UE do jednoznacznego poparcia uwzględnienia w konkluzjach COP27 pilnej potrzeby wielopoziomowej współpracy i pełnego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych we wdrażanie porozumienia paryskiego.

Po letnim okresie masowych susz, powodzi i pożarów w całej UE oraz w kontekście gwałtownego wzrostu cen energii, inflacji i zagrożenia milionów Europejczyków ubóstwem energetycznym w zimie w centrum dyskusji na październikowej sesji plenarnej KR-u oraz w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w 2022 r. znalazł się kryzys energetyczny i klimatyczny.

Przed konferencją klimatyczną ONZ, która ma się rozpocząć 6 listopada w Szarm El-Szejk, członkowie KR-u przeprowadzili debatę plenarną na temat roli władz szczebla niższego niż krajowy podczas COP27 z udziałem wiceprzewodniczącego komisji ENVI w Parlamencie Europejskim Basa Eickhouta, burmistrza Utrechtu, wysłannika ICLEI na COP27 Sharona Dijksmy oraz Mohameda Sefianiego, burmistrza Chefchaouen i przewodniczącego regionalnego ICLEI ds. Afryki.

Otwierając debatę, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro powiedział: Kryzys klimatyczny staje się coraz bardziej widoczny dla wszystkich. Musimy działać w trybie pilnym i przejść od zobowiązań do osiągnięć. Decyzje podjęte na COP27 będą kształtować politykę klimatyczno-energetyczną i będą miały wpływ na wszystkie władze lokalne i regionalne. Tegoroczna konferencja COP27 odbywa się w warunkach kryzysu energetycznego, który pogłębiła wojna Putina z Ukrainą, ale tym właśnie powinniśmy się byli zająć już dziesiątki lat temu, przechodząc na gospodarkę neutralną dla klimatu. Europejski Komitet Regionów będzie bardzo aktywny podczas COP27 i będzie nadal pracować nad wzmocnieniem sojuszy na szczeblu unijnym i globalnym, aby osiągnąć ten cel.

Rafał Trzaskowski (PL/EPL), prezydent Warszawy i nowy przewodniczący Komisji ENVE KR-u i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie”, stwierdził: Dzięki ogromnym inwestycjom w oświetlenie LED na ulicach Warszawy znacznie zmniejszyliśmy zużycie energii i wydatki publiczne. Wiele innych europejskich miast i regionów jest zaangażowanych we wdrażanie zrównoważonych rozwiązań, które sprawią, że społeczności lokalne staną się zdrowszymi i lepszymi miejscami do życia. W związku z tym apelujemy o bezpośrednie fundusze, aby ułatwić władzom lokalnym i regionalnym pracę nad przyspieszeniem transformacji energetycznej. Ponadto wzywamy COP27 do uwzględnienia głosu miast i regionów i z zadowoleniem przyjmujemy poparcie Parlamentu Europejskiego dla dalszej wielopoziomowej współpracy. Wzywamy teraz wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, by walczył o wzmocnienie roli miast i regionów przy stole negocjacyjnym COP27. W rezolucji Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego na COP27, przegłosowanej w poniedziałek 3 października, popiera się propozycje KR-u dotyczące wielopoziomowej współpracy i wzmocnienia roli miast i regionów we wdrażaniu porozumienia paryskiego.

Poprzez opinie Alison Gilliland (IE/PES) i Olgierda Geblewicza (PL/EPL) zgromadzenie miast i regionów UE pragnie wzmocnić rolę władz lokalnych i regionalnych w globalnych negocjacjach w sprawie klimatu i we wdrażaniu porozumienia paryskiego. Władze szczebla niższego niż krajowy i dyplomacja miast mogą przezwyciężyć obecne blokady/trudności w globalnych negocjacjach w sprawie klimatu i pokazać, że możliwe jest zwiększenie ambicji w zakresie przyspieszenia efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych jako jedynego rozwiązania problemu obecnego kryzysu energetycznego i klimatycznego.

Radna miasta Dublina Alison Gilliland (IE/PES), sprawozdawczyni opinii „W kierunku strukturalnego włączenia miast i regionów w Konferencję Stron UNFCCC – COP27”, stwierdziła: Nasze ekosystemy są uszkodzone i wrażliwe, a wiele konsekwencji kryzysu klimatycznego już teraz jest nieodwracalnych. Nie możemy pozwolić na to, żeby wojna i kryzys energetyczny powstrzymały sprawiedliwą transformację w kierunku czystszej i bardziej zrównoważonej planety. Miasta i regiony potrzebują bardziej bezpośredniego finansowania i większego wsparcia, abyśmy mogli osiągnąć nasze cele klimatyczne. Jak wskazano w pakcie klimatycznym z Glasgow, potrzebujemy inkluzywnego sprawowania rządów i wzywamy wszystkich członków KR-u do aktywnego nakłaniania swoich delegacji krajowych do wyraźnego odniesienia w konkluzjach Rady do kluczowej roli, jaką władze szczebla niższego niż krajowy odgrywają w tej transformacji.

Olgierd Geblewicz (PL/EPL), marszałek województwa zachodniopomorskiego i sprawozdawca opinii „Rola KR-u w pobudzaniu dyplomacji klimatycznej na szczeblu niższym niż krajowy przed COP27 i COP28”, powiedział: Dyplomacja na szczeblu niższym niż krajowy i miejski nie jest wystarczająco uznawana ani wykorzystywana. Miasta i regiony odgrywają wiodącą rolę w kontekście radzenia sobie ze skutkami zmiany klimatu, ale również w kontekście rozwiązań w tej dziedzinie. Władze lokalne i regionalne są instrumentami zaangażowania obywateli i wzmocnienia pozycji społeczności, bez których nie możemy spełnić obietnic wynikających z porozumienia paryskiego. Wzywamy Komisję Europejską do zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w negocjacje w sprawie klimatu jako ambasadorów obywateli. Jako zgromadzenie miast i regionów UE KR jest gotów stać się instytucją koordynującą dyplomację klimatyczną na szczeblu niższym niż krajowy z krajami partnerskimi UE.

W debacie uczestniczył również Jakub Piotr Chełstowski (PL/EKR), marszałek województwa śląskiego i sprawozdawca KR-u w sprawie „Pakiet energetyczny w sprawie gazu, wodoru i emisji metanu”, który podkreślił: Nowy pakiet gazowy i rozporządzenie w sprawie metanu mają kluczowe znaczenie dla celów strategicznych Europejskiego Zielonego Ładu, a także pakietu „Gotowi na 55” i planu REPowerEU. Rozwój rynków wodoru i biometanu oraz ograniczenie emisji metanu ma również kluczowe znaczenie dla naszych gospodarek regionalnych i dla realizacji naszych ambicji w zakresie klimatu.

Uwagi dla redaktorów:

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 8810 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023