Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zakończmy hodowlę klatkową  
Guillaume Cros ponawia apel KR-u o stopniowe odchodzenie od chowu klatkowego zwierząt i ptaków

Sprawozdawca Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej gratuluje aktywistom działającym na rzecz dobrostanu zwierząt przekroczenia progu 1 mln podpisów wymaganych dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Koniec epoki klatek”.

W związku z falą upałów, która w tym tygodniu dotkliwie dała się we znaki zwierzętom trzymanym w klatkach, orędownicy dobrostanu zwierząt wyszli na ulicę, aby zebrać więcej podpisów pod europejską inicjatywą obywatelską „Koniec epoki klatek” . Ponad 1 mln obywateli podpisało już europejską inicjatywę obywatelską, która zobowiązuje Komisję Europejską do omówienia możliwych działań w tej kwestii i upoważnia organizatorów do przedstawienia inicjatywy na wysłuchaniu publicznym w Parlamencie Europejskim.

Europejski Komitet Regionów zobowiązał się do zakończenia praktyki chowu ptaków i zwierząt w klatkach w całej Europie w opinii „Reforma WPR” , przyjętej przez członków KR-u na sesji plenarnej w grudniu 2018 r.

Guillaume Cros (FR/PES), wiceprzewodniczący regionu Oksytania i sprawozdawca opinii KR-u „Reforma WPR” , powiedział: Jestem ogromnie zadowolony z sukcesu inicjatywy obywatelskiej „Koniec epoki klatek”. Trzeba bezzwłocznie zakończyć obecny chów zwierząt w systemie klatkowym. Niedawny incydent odnotowany w Middelharnis w Holandii, w wyniku którego setki świń, które nie mogły wydostać się z klatek, poniosło powolną śmierć z przegrzania na skutek awarii wentylatora, potwierdza, że chów w klatkach jest poważnym zagrożeniem dla dobrostanu zwierząt i zdrowia publicznego.

Praktyka hodowli zwierząt i ptaków w klatkach jest powszechnie stosowana w tzw. jednostkach intensywnej hodowli zwierząt w całej Europie. Każdego roku w całej Unii Europejskiej przetrzymuje się ponad 300 mln zwierząt gospodarskich – w tym kury, króliki, świnie, przepiórki, kaczki i gęsi – w ciasnych i jałowych klatkach. Regularnie powtarzające się incydenty, w których tysiące zwierząt i ptaków ginie w ogniu lub w innych wypadkach, zwróciły niedawno uwagę opinii publicznej na tę kwestię. Według organizacji „Compassion in World Farming” 94% mieszkańców Europy przywiązuje dużą wagę do ochrony dobrostanu zwierząt, a 82% uważa, że należy zapewnić lepszą ochronę zwierzętom hodowlanym.

Zbieranie podpisów w ramach tej europejskiej inicjatywy obywatelskiej zakończy się 11 września, po czym rozpocznie się 3-miesięczny proces walidacji podpisów w państwach członkowskich. Następnie Komisja będzie miała trzy miesiące na przygotowanie swojej odpowiedzi, co oznacza, że można spodziewać się ogłoszenia przez nią oficjalnego stanowiska w pierwszej połowie 2020 r.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij: