Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Wzmacnianie przedsiębiorczości młodzieży i kobiet ‎ w regionie eurośródziemnomorskim  
Libijska firma odzieżowa wyróżniona nagrodą „Young Local Entrepreneurship ‎ in the Mediterranean”

Libijska firma odzieżowa i włókiennicza otrzymała w dniu 26 lutego tegoroczną nagrodę „Young Local Entrepreneurship in the Mediterranean” („Lokalna przedsiębiorczość młodzieży w regionie Morza Śródziemnego”). Nagrodę wręczono na sesji plenarnej Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Samorządów Lokalnych i Regionalnych (ARLEM) , która odbyła się w Sewilli z udziałem 100 przywódców lokalnych i regionalnych. Dyskutowali oni o wspieraniu przedsiębiorczości wśród młodzieży, wzmacnianiu pozycji kobiet, poprawie zarządzania, lepszej współpracy między miastami i o zarządzaniu migracją.

Nagrodę przyznano Zimni Jdeed , firmie odzieżowej i tekstylnej z siedzibą w Trypolisie, która z wielkim powodzeniem modyfikuje tradycyjną odzież. Młoda właścicielka firmy Najway Altahir Mohammed Shukri i jej brat Ali założyli swoje przedsiębiorstwo trzy lata temu. Obecnie zatrudniają sześć szwaczek, oferując kobietom godne warunki pracy. Podczas pierwszej edycji nagrody ARLEM-u wpłynęły 24 wnioski z dziewięciu krajów.

Gratulując zwycięzcom Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów , powiedział: „W całym regionie Morza Śródziemnego czuje się chęć bliższej współpracy i odblokowania ogromnego potencjału regionu. Wzmacniając pozycję wszystkich młodych ludzi bez względu na płeć, możemy promować przedsiębiorczość i tworzyć nowe miejsca pracy. Dzięki zdecentralizowanej współpracy pogłębiamy integrację regionu, pokonując wyzwania wykraczające poza granice, takie jak migracja i wykluczenie społeczne, oraz zapewniając zrównoważony rozwój”.

Lahcen Amrouch , burmistrz Argany w Maroku i przedstawiciel współprzewodniczącego ARLEM-u Mohammeda Boudry na tym spotkaniu podkreślił: „Przedsiębiorczość młodzieży jest priorytetem dla ARLEM-u. Dlatego też ustanowiliśmy nagrodę ARLEM-u mającą na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi i zapewnienie widoczności tym, którzy nie są zniechęceni trudnościami w rozpoczęciu nowej działalności. Wzywamy rządy krajowe do uproszczenia przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, zmniejszenia obciążeń administracyjnych i podatkowych oraz tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości i systemów mikrokredytów w celu pobudzenia przedsiębiorczości wśród młodych ludzi”.

Nasser Kamel, sekretarz generalny Unii dla Śródziemnomorza , powiedział: „Prace Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Samorządów Lokalnych i Regionalnych mają wyjątkowe znaczenie. Zgromadzenie reprezentuje mieszkańców regionu eurośródziemnomorskiego, ponad 800 milionów obywateli, którzy potrzebują naszego zaangażowania w promowanie dialogu i współpracy. Jako wymiar terytorialny Unii dla Śródziemnomorza ARLEM musi przyczynić się do określenia priorytetów i zwiększenia widoczności podejmowanych przez nas prac i działań, przybliżając partnerstwo eurośródziemnomorskie do interesów i oczekiwań obywateli”.

Delegacja złożona z 100 uczestników z 19 państw członkowskich odwiedziła wyspę Cartuja w Sewilli, gdzie w 1992 r. odbyła się wystawa światowa, a następnie obiekt ten został przekształcony w park biznesowy i inkubator skupiający 450 firm i 17 tys. pracowników. Burmistrz Sewilli, Juan Espadas (ES/PES), powiedział: „Rada miasta wprowadziła nowe kompetencje w zakresie walki z bezrobociem, koncentrując się na szkoleniach dla młodzieży i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Sewilla posiada wielki kapitał ludzki. Przedsiębiorczość jest w DNA naszego miasta. Dlatego też jestem szczególnie usatysfakcjonowany, że w naszym mieście odbywa się pierwsza ceremonia przyznania nagrody ARLEM-u dla młodych przedsiębiorców”.

Na posiedzeniu ARLEM-u przyjęto sprawozdanie w sprawie „ Przedsiębiorczość młodzieży w regionie Morza Śródziemnego” w którym wezwano do wzmocnienia odpowiednich programów, takich jak MedUP!, Med4jobs i Next Society , w celu promowania rozwoju gospodarczego na południowych wybrzeżach Morza Śródziemnego. W sprawozdaniu stwierdzono, że UE powinna zainicjować programy, które dadzą młodym przedsiębiorcom z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu możliwość odbycia szkoleń u doświadczonych przedsiębiorców w jednym z 28 państw członkowskich UE.

Sprawozdawca Olgierd Geblewicz (PL/EPL) , marszałek województwa zachodniopomorskiego, powiedział: „ Musimy ułatwiać młodym przedsiębiorczość, aby ożywić lokalne społeczności, stworzyć nowe miejsca pracy, pobudzić wzrost gospodarczy i poprawić dobrobyt społeczny. Apelujemy do UE, ONZ i rządów krajowych w regionie eurośródziemnomorskim o stworzenie programów kształcenia zawodowego i opracowanie systemów mikrokredytów dla młodych przedsiębiorców. Władze lokalne i regionalne powinny być w pełni zaangażowane w politykę rynku pracy i zatrudnienia, ponieważ są one najlepiej przygotowane do wdrażania programów, które odpowiadają potrzebom ich społeczności”.

Przyjęto również sprawozdanie na temat: „ Zarządzanie i przejrzystość w regionie Morza Śródziemnego ”, opracowane pod kierownictwem Lütfü Savasa , burmistrza Hatay w Turcji. W sprawozdaniu wezwano do większej decentralizacji w regionie jako sposobu na rozwiązanie problemu obecnego braku zaufania do władz publicznych. Dzięki wzmocnieniu pozycji samorządów lokalnych obywatele będą mogli aktywniej uczestniczyć w procesie decyzyjnym. ARLEM broni wyższych budżetów dla samorządów lokalnych i zdolności poboru podatków, aby umożliwić inwestowanie w nowe projekty w obszarach priorytetowych.

Odbyły się również współorganizowane przez Konferencję Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR) i Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (AEBR) warsztaty na temat migracji, które koncentrowały się na roli władz lokalnych i regionalnych w przyjmowaniu i integracji migrantów.

Ponadto rozmawiano o inicjatywie nikozyjskiej , programie współpracy zdecentralizowanej między UE a libijskimi burmistrzami. Po udanych doświadczeniach programów wymiany w zakresie zrównoważonego rybołówstwa władz regionu Friuli-Wenecja Julijska i organów gospodarki wodnej Murcji ARLEM dąży do rozszerzenia inicjatywy nikozyjskiej o kolejne fundusze i programy wymiany. Z zadowoleniem przyjęto nowych partnerów inicjatywy, takich jak rząd regionalny Galicji i miasto Sewilla.

Uwaga dla redaktorów:

Europejski Komitet Regionów utworzył ARLEM w 2010 r., aby umożliwić reprezentowanie wybranych przedstawicieli trzech wybrzeży Morza Śródziemnego przed UE i Unią dla Śródziemnomorza oraz aby utrzymać dialog polityczny i promować współpracę międzyregionalną. W skład ARLEM-u wchodzi 80 członków i 2 obserwatorów z UE i ze śródziemnomorskich krajów partnerskich. ARLEM-owi współprzewodniczą przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz i Mohamed Boudra, burmistrz marokańskiego miasta Al Hoceima oraz przewodniczący Marokańskiego Stowarzyszenia Przewodniczących Rad Gminnych (AMPCC). Unię dla Śródziemnomorza utworzono w 2008 r. Unia dla Śródziemnomorza jest organizacją międzyrządową z siedzibą w Barcelonie, która zrzesza 43 państwa, w tym 28 państw UE.

Czym jest nagroda ARLEM-u: obejrzyj prezentację wideo .

Obejrzyj wideo o firmie, która zdobyła tegoroczną nagrodę ARLEM-u.

Kontakt:

David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0)470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023