Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Wybrani przywódcy z Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Regionów są naturalnymi sojusznikami politycznymi kształtującymi bardziej demokratyczną Europę  

Władze lokalne i regionalne zwracają się do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassolego o pełny udział w realizacji krajowych planów odbudowy i zarządzaniu nimi.

Zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem konferencji w sprawie przyszłości Europy przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli wygłosił dziś przemówienie na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) i podzielił się z przywódcami lokalnymi i regionalnymi potrzebą zorganizowania konferencji w terenie, poza instytucjami UE i poza stolicami.

Wartości europejskie muszą stać się elementem każdego regionu, miasta i wsi. Należy wzmacniać demokrację europejską oraz w pełni zaangażować władze lokalne i regionalne we wdrażanie krajowych planów odbudowy po pandemii. Te tematy znalazły się w centrum debaty plenarnej między członkami KR-u a przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Sassolim. Dyskusja pokazała wspólną wolę poszerzenia współpracy między obiema instytucjami UE, zwłaszcza przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji w sprawie przyszłości Europy w dniu 9 maja.

Jak podkreślił przewodniczący Sassoli, Parlament Europejski i KR składają się z wybranych urzędników, a zatem są naturalnymi sojusznikami politycznymi, zarówno w Brukseli, jak i w terenie. Jesteśmy zdecydowani przełożyć te słowa na konkretne działania. My, przewodniczący regionów i burmistrzowie lokalni, sprawiamy, że Europa żyje w terenie. Dzięki nam demokracja przynosi rezultaty. Głos obywateli, wyrażany za pośrednictwem członkiń i członków KR-u i miliona demokratycznie wybranych polityków lokalnych, którzy ich reprezentują, musi zostać wysłuchany podczas konferencji w sprawie przyszłości Europy, poza instytucjami i stolicami UE – stwierdził Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący KR-u.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli zauważył: Szczególnie w czasach kryzysu Unia Europejska musi dowieść swego znaczenia, chroniąc ludzi, wspierając przedsiębiorstwa, inwestując w równość, postęp społeczny i dobrobyt gospodarczy. Zaspokojenie potrzeb obywateli europejskich, takich jak pomoc, praca, godność, bezpieczeństwo i dobrobyt w przyszłości to centralne elementy odbudowy. Regiony, miasta i wsie będą odgrywać ważną rolę na drodze do odbudowy, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Muszą one i mogą wykazać swoją wartość dodaną w torowaniu drogi dla sprawiedliwej, cyfrowej i ekologicznej odbudowy, a także do odzyskania zaufania obywateli.

Pierwszy wiceprzewodniczący KR-u Vasco Cordeiro stwierdził: W Komitecie Regionów wszyscy gotowi są pomóc, by konferencja w sprawie przyszłości Europy była strzałem w dziesiątkę, ale niesprawiedliwe jest nieuznawanie funkcji i znaczenia władz lokalnych i regionalnych w całej Europie nie tylko jako instrumentów, ale także jako aktywnych członków, którzy mogą odegrać pewną rolę i wyrazić swoją wizję przyszłości Europy. Wiele można jeszcze udoskonalić i unowocześnić, jeśli chodzi o sposoby uczestniczenia władz lokalnych i regionalnych w ponownym przemyśleniu Europy i jej funkcjonowania. Stawką w tym procesie jest zaufanie. Regiony i miasta będą o tym pamiętać i mam nadzieję, że wszystkie inne instytucje UE również.

Kontekst:

We wtorek 4 maja wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego odpowiedzialny za politykę informacyjną, kontakty z prasą i stosunki z obywatelami Othmar Karas i wiceprzewodnicząca ds. stosunków z KR-em Klára Dobrev dołączyli do członków Prezydium Komitetu , aby omówić sposoby lepszego informowania obywateli regionów, miast i wsi w całej Europie o działaniach i osiągnięciach UE. Rozmawiali też o tym, jak wnieść wkład w konferencję w sprawie przyszłości Europy i poszerzyć współpracę między jedynymi dwiema instytucjami UE składającymi się z wybranych członków.

W dniu 9 maja KR przeprowadzi w Strasburgu debatę lokalną poświęconą wymiarowi terytorialnemu konferencji. Wydarzenie to, organizowane wspólnie z głównymi francuskimi stowarzyszeniami regionalnymi i lokalnymi, pozwoli lokalnym i regionalnym liderom omówić z obywatelami sposoby zorganizowania konferencji w regionach, miastach i wsiach w całej Europie. W tym lokalnym wydarzeniu wezmą udział m.in. Dubravka Šuica, komisarz europejska odpowiedzialna za demokrację i demografię, Guy Verhofstadt, współprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Konferencji w sprawie Przyszłości Europy, oraz Ana Paula Zacarias, portugalska sekretarz stanu do spraw europejskich.

Więcej informacji można znaleźć tutaj .

Rzecznik przewodniczącego:

Michele Cercone

tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Gmina Michałowo i jej mieszkańcy zostali uhonorowani Nagrodą im. Pawła Adamowicza za pomoc uchodźcom na granicy z Białorusią
Gmina Michałowo i jej mieszkańcy zostali uhonorowani Nagrodą im. Pawła Adamowicza za pomoc uchodźcom na granicy z Białorusią
08.02.2023