Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Poszukiwanie najbardziej przedsiębiorczych miast i regionów w Europie  

Czy Twój region jest gotów zdobyć nagrodę „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) za ambitną i wybitną strategię przedsiębiorców i MŚP? Należy się pośpieszyć, gdyż termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 kwietnia 2017 r.

Europejski Komitet Regionów (KR) co roku nominuje i nagradza trzy regiony UE wyróżniające się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości – niezależnie od ich wielkości, zamożności czy kompetencji. Twórcy trzech najbardziej przyszłościowych i obiecujących wizji obejmujących wiarygodny plan wdrażania otrzymują w danym roku tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP).

 

Kto może zgłosić swoją kandydaturę?

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie obszary UE poniżej szczebla państwa członkowskiego, które mają uprawnienia polityczne i są w stanie zrealizować ogólną wizję przedsiębiorczości. W ramach programu ERP regiony definiuje się w jak najszerszym znaczeniu jako wspólnoty, wspólnoty autonomiczne, departamenty, landy, prowincje, hrabstwa, obszary metropolitalne, duże miasta, a także obszary transgraniczne posiadające osobowość prawną, takie jak EUWT i euroregiony.

 

Jak zgłosić kandydaturę?

 

Należy złożyć wniosek obejmujący następujące elementy:

 

formularz zgłoszenia, obejmujący arkusz informacyjny dotyczący danego obszaru, zarys wizji politycznej tej jednostki, opis przewidywanego mechanizmu zarządzania mającego zapewnić skuteczne wdrożenie działań ERP oraz plan działania i plan w zakresie komunikacji;

deklarację zaangażowania politycznego, pokazującą, że strategia ERP danego obszaru ma poparcie jego politycznego organu przywódczego (np. zgromadzenia regionalnego, samorządu regionalnego bądź innych uprawnionych organów politycznych). Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej ERP.

 

Kryteria oceny:

 

Zgłoszenia zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

 

Polityczna wizja i zaangażowanie

Wielopoziomowe sprawowanie rządów, partnerstwo i współpraca

Realizacja

Komunikacja

Jaki jest kolejny etap?

 

Nazwiska laureatów nagrody ERP 2018 zostaną ogłoszone podczas ceremonii wręczenia nagród w lipcu 2017 r. Jury ERP składające się z członków KR-u, przedstawicieli instytucji UE i partnerów społecznych będzie przez cały rok monitorować wdrażanie nagrodzonych w konkursie strategii regionalnych. Pod koniec roku jury odwiedzi wyłonione w konkursie regiony lub miasta, by sprawdzić poczynione postępy i przedstawić im obiektywną ocenę zewnętrzną ich polityki. Główne wyniki i osiągnięcia laureatów konkursu ERP 2018 zostaną również przedstawione i poddane pod dyskusję na poziomie władz lokalnych i regionalnych za pośrednictwem sieci ERP.

 

Termin nadsyłania kandydatur upływa 7 kwietnia 2017 r. Formularz zgłoszeniowy i bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ERP.

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

Spójność społeczna i gospodarcza jest zagrożona, jeśli polityka UE zaniedbuje odległe terytoria
Spójność społeczna i gospodarcza jest zagrożona, jeśli polityka UE zaniedbuje odległe terytoria
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-COTER-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

Newly elected chair Emil Boc makes efficient use of EU budget and cohesion funds a top priority of the COTER commission works
Newly elected chair Emil Boc makes efficient use of EU budget and cohesion funds a top priority of the COTER commission works
29.09.2022