Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zachodniopomorskie otrzymało nagrodę za swoje ambitne i odporne strategie przedsiębiorczości mające na celu przezwyciężenie skutków pandemii COVID-19  

Barcelona (Hiszpania), gmina Penela (Portugalia) i województwo zachodniopomorskie (Polska) zostały laureatami nagrody „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) na 2023 r. Przyznając tę nagrodę, Europejski Komitet Regionów (KR) docenił ich wybitne strategie na rzecz przedsiębiorczości i inteligentnego wzrostu gospodarczego, które jednocześnie uwzględniają wyzwania społeczne. Edycja ERP 2023 dotyczy przewodniego tematu „Przedsiębiorczość i odporne społeczności”.

Przemysł europejski, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), stoi w obliczu coraz większych problemów spotęgowanych konsekwencjami pandemii COVID-19 i trwającej wojny w Ukrainie. Tym ważniejsze staje się wykorzystanie polityki europejskiej do wzmocnienia konkurencyjności europejskich MŚP i zwiększenia odporności przemysłu europejskiego. Nagroda Europejski Region Przedsiębiorczości (ERP) pozwala KR-owi promować inteligentne działania ukierunkowane na konkretny obszar i skierowane do MŚP i przemysłu, co z kolei pomaga kształtować zrównoważoną przyszłość dla regionów i miast UE.

Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, powiedział: "Pomorze Zachodnie to region o nowoczesnej i zdywersyfikowanej gospodarce, dążący do wysokiego poziomu innowacyjności, skupiony wokół inteligentnych specjalizacji, zwłaszcza w obszarach zielonej i niebieskiej gospodarki. Biorąc pod uwagę jego potencjał i sytuację, zamierzamy budować nowoczesną, konkurencyjną i zrównoważoną gospodarkę, stwarzającą szanse zarówno dla mieszkańców, jak i podmiotów gospodarczych. Ta nagroda przyczyni się do tworzenia partnerstw regionalnych, a także do dalszego wdrażania postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych wśród mieszkańców i lokalnych firm."

Województwo zachodniopomorskienagrodzono za ambitną i wiarygodną wizję polityczną opartą na Regionalnej Strategii Innowacji 2030, która koncentruje się na nowoczesnej i zróżnicowanej gospodarce wykorzystującej położenie geograficzne i zasoby naturalne, a także na rozwoju innowacyjnych pomysłów. Podnoszenie świadomości społecznej i kształtowanie postaw przedsiębiorczych wesprze rozwój regionu oraz usprawni współpracę europejską i międzyregionalną.

Pozostali zwycięzcy nagrody ERP 2023 w porządku alfabetycznym:

Barcelona (Hiszpania)

Wizjonerska i ambitna strategia na rzecz przedsiębiorczości w ramach barcelońskiego zielonego ładu, której celem jest stworzenie bardziej zrównoważonego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i odpornego systemu gospodarczego, umożliwiła również lepsze dopasowanie do nowej strategii UE na rzecz MŚP i przemysłu. Plan działania miasta obejmuje cel, jakim jest stworzenie sprawnie funkcjonującego regionu cyfrowego i technologicznego, przy jednoczesnym podkreśleniu znaczenia sprawiedliwości społecznej. Ma to zasadnicze znaczenie dla wdrożenia barcelońskiego zielonego ładu 2030, w którym określono nową agendę miejską i program gospodarczy z myślą o inwestycjach w odporność lokalnych gospodarek i dywersyfikację przedsiębiorczości.

Gmina Penela (Portugalia)

Gmina została nagrodzona za ambitną i inspirującą wizję i dążenie do przekształcenia się w żywe laboratorium, koncepcję inteligentnej specjalizacji wiejskiej w oparciu o plan mający na celu wdrożenie innowacji, konkurencyjności i przedsiębiorczości. Plan działania będzie wspierał lokalne podmioty gospodarcze i MŚP, korzystając z zalet terytorialnych i zasobów wewnętrznych Peneli, a jednocześnie pomoże reagować na szczególne wyzwania stojące przed tym wiejskim i słabo zaludnionym regionem.

Nagrania wideo na temat trzech zwycięskich regionów ERP 2023 są dostępne tutaj do celów medialnych.

Kontekst:

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) to projekt wyłaniający i nagradzający co roku regiony UE wyróżniające się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości – niezależnie od ich wielkości, zamożności czy kompetencji. Obszary, które przedstawią najbardziej wiarygodny, przyszłościowy i obiecujący plan działania, otrzymują tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości na kolejny rok. Wnioskodawcy muszą wykazać rzeczywiste zaangażowanie polityczne we wspieranie MŚP i wzmacnianie przedsiębiorczości poprzez strategię zatwierdzoną oficjalnie przez zgromadzenie regionalne, rząd regionu lub inne upoważnione organy polityczne.

Projekt ERP został opracowany wspólnie z Komisją Europejską i cieszy się poparciem wielu podmiotów unijnych, takich jak: SME UnitedEurochambresSocial Economy Europe oraz EURADA.

Jury, w którego skład wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele KR-u, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz partnerzy społeczni i stowarzyszenia terytorialne, będzie monitorować realizację nagrodzonych strategii regionalnych w 2023 r., aby zapewnić laureatom obiektywny zewnętrzny ogląd ich polityki oraz postępów poczynionych w roku ERP.

Lista Europejskich Regionów Przedsiębiorczości od 2011 r. znajduje się tutaj. Do tej pory tytuł ERP otrzymało trzydzieści dziewięć regionów i miast UE.

Kontakt:

Theresa Sostmann

tel.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER-AWARD.ASPX

Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER-AWARD.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER-AWARD.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER-AWARD.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER-AWARD.ASPX

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2024: mogą się o nią ubiegać miasta i regiony, które przyczyniają się do zrównoważonego, odpornego i cyfrowego wzrostu
Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2024: mogą się o nią ubiegać miasta i regiony, które przyczyniają się do zrównoważonego, odpornego i cyfrowego wzrostu
30.11.2022