Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Wojna w Ukrainie: Przywódcy lokalni UE rozmawiają o tym, jak złagodzić skutki gospodarcze dla regionów i miast  

Wsparcie gospodarcze i długoterminowe programy finansowe są niezbędne, by przezwyciężyć trwający w Europie wzrost cen energii i inflacji spowodowany wojną w Ukrainie. Członkowie Komisji Polityki Gospodarczej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) podkreślili pilną potrzebę dalszej współpracy między władzami lokalnymi i regionalnymi mającej na celu uniezależnienie się od rosyjskiego handlu i rosyjskich dostaw energii.

Rosyjska inwazja na Ukrainę powoduje poważne konsekwencje gospodarcze we wszystkich regionach i miastach Unii Europejskiej. Ceny energii drastycznie wzrosły, a koszt ropy naftowej w UE jest obecnie niemal dwukrotnie wyższy niż rok temu. Sankcje UE wobec Rosji i kryzys inflacyjny mają silny wpływ na gospodarki lokalne i regionalne, które są uzależnione od powiązań handlowych i energetycznych z Rosją. W dniu 12 maja członkowie Komisji Polityki Gospodarcze (ECON) KR-u podkreślili podczas debaty z przedstawicielami Komisji Europejskiej, że regiony położone blisko granicy z Ukrainą i Rosją stoją przed coraz większymi wyzwaniami i muszą zostać włączone do długoterminowych rozwiązań, które wymagają elastyczności w istniejących programach finansowania.

Ilpo Heltimoinen (FI/EKR), radny miasta Lappeenranta, podkreślił poważny wpływ konfliktu na jego region, biorąc pod uwagę, że eksport drewna, jeden z najważniejszych sektorów gospodarki w regionie, opiera się głównie na Kanale Saimiańskim łączącym Finlandię z Rosją, którego zamknięciem grozi rząd rosyjski. Pehr Granfalk (SE/EPL), członek rady gminy Solna, podkreślił, że szwedzkie regiony, które importowały z Rosji i Białorusi głównie chemikalia w celu oczyszczania wody, z powodu wojny borykają się obecnie z niedoborem. W związku z tym – jak stwierdził – celem powinno być zapewnienie niezawodnej podaży w Unii w perspektywie długoterminowej, tak aby uniezależnić się od zasobów sprowadzanych spoza UE. Mirosław Lech (PL/EA),wójt gminy Korycin, oświadczył, że nie może być dialogu ani porozumienia z Rosją w kwestiach gospodarczych oraz że Unia Europejska musi być zjednoczona bardziej niż kiedykolwiek. Władze lokalne i regionalne zostały najbardziej dotknięte odcięciem dostaw gazu do Polski i dlatego powinny wspierać się wzajemnie, aby zapewnić siłę gospodarczą we wszystkich regionach i miastach UE.

Podczas posiedzenia członkowie KR-u przyjęli ponadto projekt opinii dotyczącej europejskiego aktu w sprawie danych, którego celem jest zapewnienie unijnym przedsiębiorstwom możliwości wprowadzania innowacji i konkurowania we wszystkich sektorach, wzmocnienie pozycji osób fizycznych w odniesieniu do ich własnych danych oraz lepsze przygotowanie sektora publicznego do reagowania na wyzwania społeczne, takie jak sytuacje nadzwyczajne związane z pandemią. W projekcie opinii KR popiera te cele i uważa, że rozporządzenie może w szczególności zwiększyć prawa MŚP i zmniejszyć ich zależność od dużych posiadaczy danych.

Sprawozdawczyni Anne Karjalainen(FI/PES), przewodnicząca Rady Gminy Kerava i komisji odpowiedzialnej za badania naukowe i zatrudnienie (SEDEC) KR-u, powiedziała: Dane są podstawą innowacji i lepszych usług dla obywateli. Chcemy poprawić sprawiedliwy dostęp do danych, aby stymulować innowacje i ułatwiać wykorzystywanie potencjału technologii cyfrowych z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki. Musimy jednak unikać zbędnych regulacji i obciążeń administracyjnych oraz uwzględniać zdolność władz lokalnych i regionalnych do udziału w przyszłym rozwoju sektora publicznego poprzez dane i jako część lokalnego ekosystemu.

KR wzywa Komisję Europejską do jasnego określenia sytuacji nadzwyczajnych, w których przepisy dotyczące danych umożliwiają sektorowi publicznemu bezpłatny dostęp do danych przedsiębiorstw, z uwzględnieniem na przykład sytuacji nadzwyczajnych o charakterze transgranicznym. Przepisy dotyczące danych powinny również uwzględniać ustawodawstwo krajowe dotyczące publicznego dostępu do dokumentów organów publicznych.

Projekt opinii ma zostać przyjęty na sesji plenarnej KR-u pod koniec czerwca.

Ponadto członkowie Komisji ECON przeprowadzili pierwszą wymianę poglądów na temat opinii „Europejski akt w sprawie czipów na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników” z ministrem rozwoju regionalnego Saksonii Thomasem Schmidtem (DE/EPL) jako sprawozdawcą i wyznaczyli Martine Pinville (FR/PES), członkinię rady regionalnej Nowa Akwitania, na sprawozdawczynię zmienionej opinii „Ochrona oznaczeń geograficznych produktów przemysłowych i rzemieślniczych w Unii Europejskiej”.

W następstwie przyjęcia pierwszej opinii pierwszej opinii opracowanej przez Martine Pinville w październiku 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła niedawno projekt ram prawnych, które mają na celu ochronę własności intelektualnej produktów rzemieślniczych i przemysłowych. W nowej zmienionej opinii KR-u oceniony zostanie wniosek Komisji.

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON-12-MAY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON-12-MAY.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON-12-MAY.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON-12-MAY.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON-12-MAY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023