Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Bezpośrednie fundusze dla miast i regionów mają kluczowe znaczenie dla realizacji Zielonego Ładu w terenie  

Głównym wyzwaniem pozostaje bezpośrednie finansowanie miast i regionów w celu przełożenia Zielonego Ładu na konkretne projekty na poziomie lokalnym

Podczas gdy wszystkie kraje w Europie odnotowują wzrost liczby przypadków COVID-19, miasta i regiony UE są zaangażowane w stałą współpracę, aby utrzymać Zielony Ład w centrum ożywienia gospodarczego. Bezpośredni dostęp do funduszy UE w celu realizacji Zielonego Ładu i sprawiedliwej transformacji na poziomie lokalnym pozostaje głównym priorytetem władz lokalnych i regionalnych w całej UE.

Podczas drugiego posiedzenia grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” 21 października członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) wymienili poglądy na temat licznych dossier wchodzących w zakres strategii wzrostu UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Wśród omawianych tematów znalazły się: przemysł, transport, rolnictwo i silna Europa socjalna.

Posiedzenie odbyło się po tym, jak Komisja Europejska i KR zobowiązały się w ubiegłym tygodniu do rozpoczęcia nowej fazy współpracy, aby przyspieszyć realizację Zielonego Ładu w europejskich regionach i miastach, szczególnie w trzech dziedzinach: efektywność energetyczna budynków, ekologiczny transport i ekologizacja miast.

Otwierając debatę, Juan Espadas (ES/PES) , burmistrz Sewilli, przewodniczący Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii KR-u oraz przewodniczący grupy roboczej KR-u ds. Zielonego Ładu, powiedział: Europejski Zielony Ład jest filarem, na którym musimy budować lepsze miasta i regiony, tworząc nowe miejsca pracy, ograniczając emisje CO 2 i zwalczając nierówności społeczne. Dziś Europejski Komitet Regionów po raz kolejny wykazał, że może stać się platformą skutecznie łączącą kluczowe zainteresowane strony, w tym instytucje europejskie, władze lokalne i regionalne, społeczeństwo obywatelskie i przedsiębiorstwa, aby budować bardziej zrównoważoną przyszłość dla nas wszystkich.

Na posiedzeniu grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” spotkali się sprawozdawcy KR-u zajmujący się kluczowymi dossier dotyczącymi Zielonego Ładu, a wśród nich:

Andries Gryffroy (BE/EA), poseł do parlamentu flamandzkiego, przedstawił przygotowywaną przez siebie opinię „Wpływ zmiany klimatu na regiony oraz ocena Europejskiego Zielonego Ładu” . Rozmowę ze sprawozdawcą Andriesem Gryffroyem można przeczytać tutaj .

Rafał Trzaskowski (PL/EPL), prezydent Warszawy, omówił opinię „Europejski Pakt na rzecz Klimatu” przyjętą na ostatniej sesji plenarnej 13 października 2020 r. Rozmowę z prezydentem Trzaskowskim można przeczytać tutaj .

Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), członkini Rady Prowincji Holandia Południowa, zabrała głos w sprawie opinii „Nowa strategia przemysłowa dla Europy” przyjętej jednogłośnie na sesji plenarnej w październiku 2020 r. Rozmowę ze sprawozdawczynią Jeannette Baljeu można przeczytać tutaj .

Anne Karjalainen (FI/PES), członkini rady miasta Kerava, streściła swoją opinię „Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji” przyjętą w ubiegłym tygodniu podczas październikowej sesji plenarnej KR-u.

Declan McDonnell (IE/EA), członek rady miastaGalway, mówił członkom KR-u o swojej opinii „Władze lokalne i regionalne w stałym dialogu z obywatelami” , która stanowi kluczowy wkład w zbliżającą się konferencję w sprawie przyszłości Europy. Opinię przyjęto na październikowej sesji plenarnej KR-u.

Adam Struzik (PL/EPL), marszałek województwa mazowieckiego, podsumował najważniejsze punkty swojej opinii „Wyzwania dotyczące transportu publicznego w miastach i na obszarach metropolitalnych” , która ma zostać przyjęta na grudniowej sesji plenarnej KR-u.

Guido Milana (IT/PES), radny gminy Olevano Romano, podsumował swoją opinię „Od pola do stołu – wymiar lokalny i regionalny" , która zostanie przyjęta na grudniowej sesji plenarnej KR-u.

Informacje dodatkowe:

Zielony Ład w terenie to nowa inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów, której celem jest zapewnienie miastom i regionom centralnego miejsca w działaniach związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz zadbanie o to, by zarówno unijna strategia zrównoważonego wzrostu, jak i plany odbudowy po pandemii COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów oraz konkretne projekty dla każdego obszaru. Realizację tej inicjatywy rozpoczęto 15 czerwca 2020 r. od utworzenia specjalnej grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” złożonej z 13 członków . Komunikat prasowy można przeczytać tutaj .

W dniu 13 października 2020 r., podczas debaty na sesji plenarnej z wiceprzewodniczącym wykonawczym Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Zielonego Ładu Fransem Timmermansem, Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów (KR) zobowiązały się przejść do nowego etapu współpracy, aby przyspieszyć realizację Zielonego Ładu w europejskich regionach i miastach. Komunikat prasowy można przeczytać tutaj

Miasta i regiony już teraz prowadzą transformację w terenie. Zapoznaj się z 200 najlepszymi praktykami Zielonego Ładu na naszej mapie internetowej .

Wydarzenie to jest częścią Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2020 .

Kontakt:

David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022