Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Bezpośrednie fundusze dla miast i regionów mają kluczowe znaczenie dla realizacji Zielonego Ładu w terenie  

Głównym wyzwaniem pozostaje bezpośrednie finansowanie miast i regionów w celu przełożenia Zielonego Ładu na konkretne projekty na poziomie lokalnym

Podczas gdy wszystkie kraje w Europie odnotowują wzrost liczby przypadków COVID-19, miasta i regiony UE są zaangażowane w stałą współpracę, aby utrzymać Zielony Ład w centrum ożywienia gospodarczego. Bezpośredni dostęp do funduszy UE w celu realizacji Zielonego Ładu i sprawiedliwej transformacji na poziomie lokalnym pozostaje głównym priorytetem władz lokalnych i regionalnych w całej UE.

Podczas drugiego posiedzenia grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” 21 października członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) wymienili poglądy na temat licznych dossier wchodzących w zakres strategii wzrostu UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Wśród omawianych tematów znalazły się: przemysł, transport, rolnictwo i silna Europa socjalna.

Posiedzenie odbyło się po tym, jak Komisja Europejska i KR zobowiązały się w ubiegłym tygodniu do rozpoczęcia nowej fazy współpracy, aby przyspieszyć realizację Zielonego Ładu w europejskich regionach i miastach, szczególnie w trzech dziedzinach: efektywność energetyczna budynków, ekologiczny transport i ekologizacja miast.

Otwierając debatę, Juan Espadas (ES/PES) , burmistrz Sewilli, przewodniczący Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii KR-u oraz przewodniczący grupy roboczej KR-u ds. Zielonego Ładu, powiedział: Europejski Zielony Ład jest filarem, na którym musimy budować lepsze miasta i regiony, tworząc nowe miejsca pracy, ograniczając emisje CO 2 i zwalczając nierówności społeczne. Dziś Europejski Komitet Regionów po raz kolejny wykazał, że może stać się platformą skutecznie łączącą kluczowe zainteresowane strony, w tym instytucje europejskie, władze lokalne i regionalne, społeczeństwo obywatelskie i przedsiębiorstwa, aby budować bardziej zrównoważoną przyszłość dla nas wszystkich.

Na posiedzeniu grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” spotkali się sprawozdawcy KR-u zajmujący się kluczowymi dossier dotyczącymi Zielonego Ładu, a wśród nich:

Andries Gryffroy (BE/EA), poseł do parlamentu flamandzkiego, przedstawił przygotowywaną przez siebie opinię „Wpływ zmiany klimatu na regiony oraz ocena Europejskiego Zielonego Ładu” . Rozmowę ze sprawozdawcą Andriesem Gryffroyem można przeczytać tutaj .

Rafał Trzaskowski (PL/EPL), prezydent Warszawy, omówił opinię „Europejski Pakt na rzecz Klimatu” przyjętą na ostatniej sesji plenarnej 13 października 2020 r. Rozmowę z prezydentem Trzaskowskim można przeczytać tutaj .

Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), członkini Rady Prowincji Holandia Południowa, zabrała głos w sprawie opinii „Nowa strategia przemysłowa dla Europy” przyjętej jednogłośnie na sesji plenarnej w październiku 2020 r. Rozmowę ze sprawozdawczynią Jeannette Baljeu można przeczytać tutaj .

Anne Karjalainen (FI/PES), członkini rady miasta Kerava, streściła swoją opinię „Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji” przyjętą w ubiegłym tygodniu podczas październikowej sesji plenarnej KR-u.

Declan McDonnell (IE/EA), członek rady miastaGalway, mówił członkom KR-u o swojej opinii „Władze lokalne i regionalne w stałym dialogu z obywatelami” , która stanowi kluczowy wkład w zbliżającą się konferencję w sprawie przyszłości Europy. Opinię przyjęto na październikowej sesji plenarnej KR-u.

Adam Struzik (PL/EPL), marszałek województwa mazowieckiego, podsumował najważniejsze punkty swojej opinii „Wyzwania dotyczące transportu publicznego w miastach i na obszarach metropolitalnych” , która ma zostać przyjęta na grudniowej sesji plenarnej KR-u.

Guido Milana (IT/PES), radny gminy Olevano Romano, podsumował swoją opinię „Od pola do stołu – wymiar lokalny i regionalny" , która zostanie przyjęta na grudniowej sesji plenarnej KR-u.

Informacje dodatkowe:

Zielony Ład w terenie to nowa inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów, której celem jest zapewnienie miastom i regionom centralnego miejsca w działaniach związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz zadbanie o to, by zarówno unijna strategia zrównoważonego wzrostu, jak i plany odbudowy po pandemii COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów oraz konkretne projekty dla każdego obszaru. Realizację tej inicjatywy rozpoczęto 15 czerwca 2020 r. od utworzenia specjalnej grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” złożonej z 13 członków . Komunikat prasowy można przeczytać tutaj .

W dniu 13 października 2020 r., podczas debaty na sesji plenarnej z wiceprzewodniczącym wykonawczym Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Zielonego Ładu Fransem Timmermansem, Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów (KR) zobowiązały się przejść do nowego etapu współpracy, aby przyspieszyć realizację Zielonego Ładu w europejskich regionach i miastach. Komunikat prasowy można przeczytać tutaj

Miasta i regiony już teraz prowadzą transformację w terenie. Zapoznaj się z 200 najlepszymi praktykami Zielonego Ładu na naszej mapie internetowej .

Wydarzenie to jest częścią Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2020 .

Kontakt:

David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :