Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Należy zająć się kwestią przepaści cyfrowej, aby wesprzeć regiony i miasta w trwającej transformacji – mówią przywódcy lokalni  

Przeprowadzenie sprzyjającej włączeniu społecznemu transformacji cyfrowej na obszarach miejskich i wiejskich będzie wymagało większych inwestycji w infrastrukturę sieciową, zaktualizowanych strategii w zakresie odporności cyfrowej oraz lepszej współpracy z rządami krajowymi i między państwami członkowskimi. Oto wnioski z debaty z udziałem Margrethe Vestager, wiceprzewodniczącej wykonawczej Komisji Europejskiej do spraw Europy na miarę ery cyfrowej. Debata miała miejsce podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) w dniu 8 lutego.

W dyskusji z Margrethe Vestager przywódcy regionalni i lokalni podkreślili, że gotowość władz lokalnych i regionalnych na epokę cyfrową jest kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju usług publicznych w erze rosnącej zależności od technologii cyfrowych, przetwarzania w chmurze, danych i interoperacyjnych systemów informacyjnych. Zapewnienie obywatelom dostępu do informacji i potrzebnych im narzędzi jest istotnym elementem rozwoju przyszłego społeczeństwa cyfrowego.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro (PT/PES) powiedział: Transformacja cyfrowa jest dużym wyzwaniem naszych czasów, ale najważniejsze pozostaje umieszczenie ludzi w centrum zainteresowania, tak aby uniknąć tworzenia nowych podziałów terytorialnych i nierówności społecznych. Zdaniem Komitetu Regionów agenda cyfrowa UE musi być konstruowana wspólnie z miastami i regionami, tak aby zapewnić lepsze usługi publiczne, tworzyć nowe miejsca pracy i wspierać edukację, a także musi iść w parze z realizacją Zielonego Ładu.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager podkreśliła, że władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę w udostępnianiu technologii cyfrowych wszystkim obywatelom oraz że cyfrowe usługi publiczne muszą zostać ulepszone, aby zapewnić bezpieczne i dostępne narzędzia. Członkowie KR-u zwrócili uwagę, że przywódcy sektora publicznego i prywatnego powinni współpracować na rzecz wspierania cyfryzacji i innowacji, wnosząc wkład w bieżące wysiłki na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i zielonej technologii w celu wzmocnienia strategicznej autonomii UE. Sprzyjająca włączeniu społecznemu transformacja cyfrowa i ekologiczna na obszarach miejskich i wiejskich zostanie osiągnięta tylko wtedy, gdy każdy będzie miał dostęp do niezbędnej infrastruktury cyfrowej, a każdy region będzie dysponował skutecznymi i innowacyjnymi narzędziami cyfrowymi.

Przepaść cyfrowa między obszarami miejskimi i wiejskimi będzie się nadal pogłębiać, jeśli nie zadbamy o niezbędny dostęp do internetu i usług cyfrowych w kluczowych obszarach, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, usługi publiczne i włączenie społeczne. To z kolei wymaga ściślejszej i skuteczniejszej współpracy między administracjami publicznymi państw członkowskich i w ich obrębie. 

Transformacja cyfrowa – poprawa dostępu do technologii cyfrowych i ich stosowania oraz wykorzystanie znaczących możliwości, jakie mogą one przynieść – będzie miała ogromny wpływ na spójność w UE i ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów cyfrowej dekady 2030.Mając to na uwadze, KR pragnie dodać wymiar cyfrowy do definicji spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej uznanej w traktatach UE, tak aby usprawnić inwestycje w „inkluzywną” cyfryzację. W erze coraz większej łączności wiele obszarów miejskich i wiejskich nadal nie posiada zaawansowanych sieci, których potrzebują, podczas gdy obywatele często mają niewystarczające umiejętności cyfrowe. Niwelowanie tej przepaści cyfrowej wymaga zróżnicowanego podejścia i strategii transformacji cyfrowej dostosowanych do potrzeb każdego regionu, tak aby nikt nie został pominięty.

Kontekst

W nadchodzącym badaniu KR przyjrzy się aktualnej sytuacji w zakresie odporności cyfrowej na poziomie władz lokalnych i regionalnych w UE oraz przeanalizuje rozwiązania i fundusze wykorzystywane na szczeblu niższym niż krajowy w celu wzmocnienia tej odporności. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Kontakt:

Monica Tiberi, rzeczniczka Przewodniczącego, +32 479 51 74 43 monica.tiberi@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

tel.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023