Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Należy zająć się kwestią przepaści cyfrowej, aby wesprzeć regiony i miasta w trwającej transformacji – mówią przywódcy lokalni  

Przeprowadzenie sprzyjającej włączeniu społecznemu transformacji cyfrowej na obszarach miejskich i wiejskich będzie wymagało większych inwestycji w infrastrukturę sieciową, zaktualizowanych strategii w zakresie odporności cyfrowej oraz lepszej współpracy z rządami krajowymi i między państwami członkowskimi. Oto wnioski z debaty z udziałem Margrethe Vestager, wiceprzewodniczącej wykonawczej Komisji Europejskiej do spraw Europy na miarę ery cyfrowej. Debata miała miejsce podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) w dniu 8 lutego.

W dyskusji z Margrethe Vestager przywódcy regionalni i lokalni podkreślili, że gotowość władz lokalnych i regionalnych na epokę cyfrową jest kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju usług publicznych w erze rosnącej zależności od technologii cyfrowych, przetwarzania w chmurze, danych i interoperacyjnych systemów informacyjnych. Zapewnienie obywatelom dostępu do informacji i potrzebnych im narzędzi jest istotnym elementem rozwoju przyszłego społeczeństwa cyfrowego.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro (PT/PES) powiedział: Transformacja cyfrowa jest dużym wyzwaniem naszych czasów, ale najważniejsze pozostaje umieszczenie ludzi w centrum zainteresowania, tak aby uniknąć tworzenia nowych podziałów terytorialnych i nierówności społecznych. Zdaniem Komitetu Regionów agenda cyfrowa UE musi być konstruowana wspólnie z miastami i regionami, tak aby zapewnić lepsze usługi publiczne, tworzyć nowe miejsca pracy i wspierać edukację, a także musi iść w parze z realizacją Zielonego Ładu.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager podkreśliła, że władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę w udostępnianiu technologii cyfrowych wszystkim obywatelom oraz że cyfrowe usługi publiczne muszą zostać ulepszone, aby zapewnić bezpieczne i dostępne narzędzia. Członkowie KR-u zwrócili uwagę, że przywódcy sektora publicznego i prywatnego powinni współpracować na rzecz wspierania cyfryzacji i innowacji, wnosząc wkład w bieżące wysiłki na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i zielonej technologii w celu wzmocnienia strategicznej autonomii UE. Sprzyjająca włączeniu społecznemu transformacja cyfrowa i ekologiczna na obszarach miejskich i wiejskich zostanie osiągnięta tylko wtedy, gdy każdy będzie miał dostęp do niezbędnej infrastruktury cyfrowej, a każdy region będzie dysponował skutecznymi i innowacyjnymi narzędziami cyfrowymi.

Przepaść cyfrowa między obszarami miejskimi i wiejskimi będzie się nadal pogłębiać, jeśli nie zadbamy o niezbędny dostęp do internetu i usług cyfrowych w kluczowych obszarach, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, usługi publiczne i włączenie społeczne. To z kolei wymaga ściślejszej i skuteczniejszej współpracy między administracjami publicznymi państw członkowskich i w ich obrębie. 

Transformacja cyfrowa – poprawa dostępu do technologii cyfrowych i ich stosowania oraz wykorzystanie znaczących możliwości, jakie mogą one przynieść – będzie miała ogromny wpływ na spójność w UE i ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów cyfrowej dekady 2030.Mając to na uwadze, KR pragnie dodać wymiar cyfrowy do definicji spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej uznanej w traktatach UE, tak aby usprawnić inwestycje w „inkluzywną” cyfryzację. W erze coraz większej łączności wiele obszarów miejskich i wiejskich nadal nie posiada zaawansowanych sieci, których potrzebują, podczas gdy obywatele często mają niewystarczające umiejętności cyfrowe. Niwelowanie tej przepaści cyfrowej wymaga zróżnicowanego podejścia i strategii transformacji cyfrowej dostosowanych do potrzeb każdego regionu, tak aby nikt nie został pominięty.

Kontekst

W nadchodzącym badaniu KR przyjrzy się aktualnej sytuacji w zakresie odporności cyfrowej na poziomie władz lokalnych i regionalnych w UE oraz przeanalizuje rozwiązania i fundusze wykorzystywane na szczeblu niższym niż krajowy w celu wzmocnienia tej odporności. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Kontakt:

Monica Tiberi, rzeczniczka Przewodniczącego, +32 479 51 74 43 monica.tiberi@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

tel.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Udostępnij :