News  
ExtentedCQWP
Regiony i miasta wyrażają gotowość do założenia platform cyfrowych wspólnie z europejskim komisarzem do spraw rynku wewnętrznego w celu lepszego ukierunkowania i realizacji planu odbudowy o wartości 750 mld EUR
Regiony i miasta wyrażają gotowość do założenia platform cyfrowych wspólnie z europejskim komisarzem do spraw rynku wewnętrznego w celu lepszego ukierunkowania i realizacji planu odbudowy o wartości 750 mld EUR
Press release02.07.2020 | Economic and Monetary Union (EMU);Entrepreneurship;Financial markets;Industrial policy;Internal market;Investment policy;Europe 2020 Strategy;Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020);Trade (incl. TTIP);Taxation;Sub-national finance;State aid and competition;SME policy;Services of general economic interest;
W czasie debaty z udziałem komisarza europejskiego do spraw rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona członkowie KR-u zwrócili uwagę na powodzenie platformy wymiany online założonej przez KR , która umożliwia władzom lokalnym i regionalnym wymianę najlepszych praktyk w zakresie reagowania na pandemię COVID-19. Opierając się na tym pozytywnym przykładzie, zaproponowali komisarzowi Bretonowi wspólne promowanie cyfryzacji i innowacyjnego wykorzystania platform cyfrowych w celu wsparcia prac Komisji Europejskiej w dziedzinach strategicznych, takich jak transport, turystyka, usługi społeczne i edukacyjne. Zgromadzenie regionów i miast UE zwróciło się również o większą pomoc w ożywieniu przemysłu turystycznego, podkreślając w szczególności kluczową rolę regionalnych portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych, które je łączą. Przywódcy lokalni i regionalni zaakcentowali, że pandemia skłoniła do przyjmowania cyfrowych i innowacyjnych rozwiązań, lecz jednocześnie uwidoczniła utrzymującą się ogromną przepaść cyfrową. 
Podobne informacje
International Cooperation