Aktualności  
ExtentedCQWP
Odbudowa w UE nie będzie skuteczna bez solidnej polityki spójności opartej na prawdziwym partnerstwie z europejskimi miastami i regionami
Odbudowa w UE nie będzie skuteczna bez solidnej polityki spójności opartej na prawdziwym partnerstwie z europejskimi miastami i regionami
Press release09.09.2021 | Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Territorial cohesion;Urban policy;
Kryzys związany z COVID-19 pokazał, że polityka spójności jest obecnie bardziej niż kiedykolwiek potrzebna, by wzmocnić odporność w Europie, chronić obywatelki i obywateli i przynieść odbudowę w każdym zakątku Unii Europejskiej, nie pozostawiając nikogo w tyle. Od czasu utworzenia w październiku 2017 r. #CohesionAlliance – ogólnounijny sojusz 12 tys. sygnatariuszy opowiadających się za wzmocnieniem polityki spójności – zdołał zapobiec drastycznym cięciom budżetowym po 2020 r., utrzymać politykę spójności dla wszystkich regionów w Unii oraz zaproponować prostsze i bardziej elastyczne zasady. Podczas wideokonferencji poświęconej nowym perspektywom #CohesionAlliance, członkowie–założyciele potwierdzili swoje zobowiązanie do współdziałania i utrzymania polityki spójności jako głównego priorytetu UE. #CohesionAlliance będzie czuwać nad tym, by przy opracowywaniu i wdrażaniu polityki spójności na lata 2021–2027 państwa członkowskie w pełni stosowały zasadę partnerstwa . Spójność i synergia między narzędziami służącymi odbudowie a funduszami strukturalnymi mają ogromne znaczenie dla uniknięcia nakładania się działań europejskich i dla zmaksymalizowania ich wpływu. 
Podobne informacje
International Cooperation