News  
ExtentedCQWP
Regiony i miasta wyrażają gotowość do założenia platform cyfrowych wspólnie z europejskim komisarzem do spraw rynku wewnętrznego w celu lepszego ukierunkowania i realizacji planu odbudowy o wartości 750 mld EUR
Regiony i miasta wyrażają gotowość do założenia platform cyfrowych wspólnie z europejskim komisarzem do spraw rynku wewnętrznego w celu lepszego ukierunkowania i realizacji planu odbudowy o wartości 750 mld EUR
Press release02.07.2020 | Economic and Monetary Union (EMU);Entrepreneurship;Financial markets;Industrial policy;Internal market;Investment policy;Europe 2020 Strategy;Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020);Trade (incl. TTIP);Taxation;Sub-national finance;State aid and competition;SME policy;Services of general economic interest;
W czasie debaty z udziałem komisarza europejskiego do spraw rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona członkowie KR-u zwrócili uwagę na powodzenie platformy wymiany online założonej przez KR , która umożliwia władzom lokalnym i regionalnym wymianę najlepszych praktyk w zakresie reagowania na pandemię COVID-19. Opierając się na tym pozytywnym przykładzie, zaproponowali komisarzowi Bretonowi wspólne promowanie cyfryzacji i innowacyjnego wykorzystania platform cyfrowych w celu wsparcia prac Komisji Europejskiej w dziedzinach strategicznych, takich jak transport, turystyka, usługi społeczne i edukacyjne. Zgromadzenie regionów i miast UE zwróciło się również o większą pomoc w ożywieniu przemysłu turystycznego, podkreślając w szczególności kluczową rolę regionalnych portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych, które je łączą. Przywódcy lokalni i regionalni zaakcentowali, że pandemia skłoniła do przyjmowania cyfrowych i innowacyjnych rozwiązań, lecz jednocześnie uwidoczniła utrzymującą się ogromną przepaść cyfrową. 
Koronakryzys sprawił, że jeszcze pilniej potrzebna jest konferencja w sprawie przyszłości Europy
Koronakryzys sprawił, że jeszcze pilniej potrzebna jest konferencja w sprawie przyszłości Europy
25.06.2020 | Citizenship;EU communication policy;EU Treaties;Fundamental rights and rule of law;Future of Europe;Judicial cooperation;Multi-level governance and devolution;Public administration;REFIT and better law-making;Resolutions E.C. Workprogram;Subsidiarity and proportionality;Internal market;Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020);Industrial policy;Financial markets;Urban policy;Cohesion policy reform;European Structural and Investment Funds;Multi-annual financial framework (MFF);
Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów dyskutowali z Gabrielą Bischoff, posłanką do Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczącą Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego (AFCO) o perspektywach konferencji w sprawie przyszłości Europy na spotkaniu, które odbyło się w Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) KR-u. Zdaniem przywódców lokalnych i regionalnych obecny kryzys sprawia, że Unia Europejska musi jeszcze pilniej dążyć do zwiększenia swej skuteczności i demokratyczności oraz zbliżenia się do obywateli. KR pochwala stanowisko Rady wydane 24 czerwca jako ważny krok naprzód, ponieważ otwiera ono drogę do negocjacji w sprawie zarządzania konferencją oraz jej treści i struktury . Komitet nalega jednak, by prace rozpoczęły się , gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Gabriele Bischoff przypomniała, że przywódcy lokalni i regionalni powinni odgrywać ważną rolę w tym procesie. 
Podobne informacje