Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Michel Barnier i burmistrz Londynu dyskutują z przywódcami lokalnymi i regionalnymi UE o brexicie  

Również w programie #CoRplenary : niemiecka minister i czterech komisarzy będą dyskutować o celach klimatycznych, integracji, rolnictwie, rozszerzeniu i strategicznym podejściu UE.

Na pierwszej w pełni wirtualnej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów 9 grudnia głos zabiorą: główny negocjator Unii Europejskiej Michel Barnier, burmistrz Londynu Sadiq Khan, oraz przewodniczący regionu Bretania Loïg Chesnais-Girard. Debata na temat brexitu, na nieco ponad trzy tygodnie przed zakończeniem okresu przejściowego związanego z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE, podczas gdy umowa handlowa nie została jeszcze sfinalizowana, będzie poświęcona wpływowi terytorialnemu brexitu na przyszłe stosunki między regionami i miastami oraz organami administracji zdecentralizowanej Zjednoczonego Królestwa i UE.

Śledź sesję plenarną na stronie internetowej KR-u

8 grudnia – Zwiększenie ambicji w dziedzinie klimatu w czasach pandemii COVID-19

Dwa dni przed dyskusją na forum Rady Europejskiej na temat ewentualnego nowego celu klimatycznego na 2030 r. Europejski Komitet Regionów gościć będzie na sesji plenarnej Svenję Schulze, niemiecką federalną minister środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego. Podsumuje ona postępy poczynione podczas niemieckiej prezydencji UE w dziedzinie klimatu i energii oraz odniesie się do priorytetowej dla regionów i miast propozycji dotyczących przeciwdziałania zmianie klimatu i zapewnienia ekologicznego ożywienia gospodarczego w Europie.

9 grudnia – Przyszłość rozszerzenia UE

Olivér Várhelyi , europejski komisarz do spraw sąsiedztwa i rozszerzenia, omówi 9 grudnia stosunki UE z krajami sąsiadującymi, w tym z kandydatami na członków UE z Bałkanów Zachodnich.

10 grudnia – Odbudowa wspomagana prognozowaniem europejskim

Maroš Šefčovič , wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania, przedstawi pierwsze sprawozdanie perspektywiczne koncentrujące się na odporności oraz program prac Komisji na 2021 r.; omówi też wysiłki UE na rzecz odbudowy po pandemii COVID-19.

10 grudnia – Migracja: Komitet Regionów i Komisja Europejska uruchamiają plan działania

Ylva Johansson , europejska komisarz do spraw wewnętrznych, omówi 10 grudnia nowy pakt o migracji i azylu , a także główny filar tego paktu – plan działania na rzecz włączenia społecznego i integracji . W oparciu o  inicjatywę na rzecz integracji z 2019 r. Komisja Europejska i Komitet uruchomią dostosowane partnerstwo, aby wspierać władze lokalne i regionalne we wdrażaniu polityki integracji migrantów w społecznościach lokalnych.

10 grudnia – Wspieranie odbudowy na europejskich obszarach wiejskich

Janusz Wojciechowski , komisarz ds. rolnictwa, omówi sposoby pobudzania odbudowy gospodarczej na europejskich obszarach wiejskich. Debata plenarna skupi się na sposobach koordynacji unijnej wspólnej polityki rolnej, funduszy strukturalnych oraz instrumentu odbudowy i zwiększania odporności, aby wspierać lokalnych producentów, pobudzać ekologizację przemysłu rolno-spożywczego, zwiększać spójność i dywersyfikować możliwości wzrostu w społecznościach wiejskich.

Członkowie KR-u rozpatrzą również i przyjmą dziewięć opinii zawierających zalecenia odzwierciedlające powyższe priorytety polityczne regionów i miast UE. Ponadto Komitet przyjmie rezolucję w sprawie programu prac Komisji Europejskiej na 2021 r.

WAŻNE DEBATY

8 grudnia, 16.15 : Wystąpienie i debata na temat zwiększenia ambicji w dziedzinie klimatu w czasach pandemii COVID-19 z udziałem Svenji Schulze , niemieckiej federalnej minister środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego

9 grudnia, 14.30: Debata na temat umowy między UE a Zjednoczonym Królestwem i terytorialnych konsekwencji brexitu z udziałem Michela Barniera , szefa grupy zadaniowej Komisji Europejskiej ds. stosunków ze Zjednoczonym Królestwem, burmistrza Londynu Sadiqa Kahna oraz przewodniczącego regionu Bretania Loïga Chesnais-Girarda

9 grudnia, 17.00: Debata na temat pakietu dotyczącego rozszerzenia i europejskiej polityki sąsiedztwa, w której udział weźmie Olivér Várhelyi , europejski komisarz do spraw sąsiedztwa i rozszerzenia

10 grudnia, 11.00: Debata na temat nowego paktu w sprawie migracji i azylu z udziałem Ylvy Johansson , europejskiej komisarz do spraw wewnętrznych

10 grudnia, 14.30: Debata na temat odbudowy i zwiększania odporności na europejskich obszarach wiejskich z udziałem Janusza Wojciechowskiego , komisarza ds. rolnictwa

10 grudnia, 15.30: Debata na temat programu prac Komisji Europejskiej na 2021 r. oraz pierwszego sprawozdania UE dotyczącego prognozy strategicznej z udziałem Maroša Šefčoviča , wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie

OPINIE DO PRZYJĘCIA

  • Przegląd zarządzania gospodarczego Sprawozdawca: Elio Di Rupo (BE/PES), premier rządu regionalnego Walonii
  • Wzmocnienie sprawowania władzy na szczeblu lokalnym i demokracji przedstawicielskiej dzięki nowym instrumentom technologii cyfrowej Sprawozdawca : Rait Pihelgas (EE/ Renew Europe), rada gminy wiejskiej Järva
  • Wpływ zmiany klimatu na regiony oraz ocena Europejskiego Zielonego Ładu . Sprawozdawca: Andries Gryffroy (BE/EA), poseł do Parlamentu Flandrii
  • Możliwości i efekt synergii zapobiegawczego dostosowania do zmiany klimatu w celu promowania trwałości i jakości życia w regionach i gminach Sprawozdawca: Markku Markkula (FI/EPL), członek rady miasta Espoo
  • Wyzwania dotyczące transportu publicznego w miastach i na obszarach metropolitalnych Sprawozdawca: Adam Struzik (PL/EPL), marszałek województwa mazowieckiego
  • Od producenta do konsumenta (od pola do stołu) – wymiar lokalny i regionalny Sprawozdawca: Guido Milana (IT/PES), członek rady gminy Olevano Romano
  • Strategia UE na rzecz odnowy obszarów wiejskich Sprawozdawca: Enda Stenson (IE/EA), członek rady hrabstwa Leitrim
  • Sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie wdrażania odnowionego partnerstwa strategicznego z regionami najbardziej oddalonymi UE Sprawozdawca: Ángel Víctor Torres Pérez (ES/PES), premier wspólnoty autonomicznej Wysp Kanaryjskich
  • W kierunku bardziej zrównoważonej turystyki dla miast i regionów UE Sprawozdawca: Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/Renew Europe), wiceminister turystyki, odnowy, sprawiedliwości i administracji lokalnej wspólnoty autonomicznej Andaluzji

Informacje praktyczne:

Miejsce : sesja zdalna

Data : wtorek–czwartek, 8–10 grudnia 2020 r.

Materiały : porządek obrad sesji plenarnej oraz opinie i poprawki .

Transmisja internetowa : na stronie internetowej KR-u.

Kontakt :

PresseCdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HATE-SPEECH-AGAINST-LOCAL-POLITICIANS-HAS-WORSENED-SIGNIFICANTLY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
03.12.2021