Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Ogólnounijny sojusz ostrzega Komisję Europejską: obcięcie funduszy regionalnych zagraża przyszłości Europy  

Polityka spójności UE musi nadal stanowić co najmniej jedną trzecią budżetu UE po 2020 r. i wspierać wszystkie regiony Europy. Jej ograniczenie grozi pogłębieniem podziałów w Europie i postawiłoby pod znakiem zapytania przyszłość Unii Europejskiej. Dzisiaj ogólnounijny sojusz #CohesionAlliance przekazał to przesłanie Komisji Europejskiej, która 2 maja opublikuje projekt przyszłego budżetu UE.

Polityka spójności, na którą w latach 2014–2020 przeznaczono ponad 350 mld EUR, wdrażana jest za pośrednictwem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych . Jest ona głównym narzędziem inwestycyjnym UE i pomaga niwelować różnice między regionami, tworzyć miejsca pracy, stwarzać nowe możliwości biznesowe i rozwiązywać najważniejsze problemy globalne, takie jak zmiana klimatu i migracja. Jest to jedyna polityka unijna, która obejmuje wszystkie europejskie społeczności lokalne i angażuje podmioty w terenie w celu wdrażania strategii wzrostu gospodarczego opartej na wspólnych celach Unii.

Z uwagi na brexit i potrzebę finansowania przez UE nowych priorytetów, takich jak obrona, bezpieczeństwo i kontrola granic zewnętrznych, istnieje ryzyko obcięcia środków finansowych na politykę spójności w następnym długoterminowym budżecie UE lub w jej wieloletnich ramach finansowych, które wyznaczają progi wydatków UE na okres po 2020 roku. Aby tego uniknąć i podnieść świadomość na temat niezbędnej roli polityki spójności, następujące główne stowarzyszenia regionów i miast zainicjowały w październiku zeszłego roku sojusz #CohesionAlliance: Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG), Zgromadzenie Regionów Europy (AER), Konferencja Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE), Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR), EUROCITIES oraz Europejski Komitet Regionów.

Członkowie sojuszu postulują, aby dzięki budżetowi UE po roku 2020 polityka spójności stała się silniejsza, bardziej skuteczna, widoczna i dostępna dla wszystkich regionów w Unii Europejskiej. Do tej pory wydane przez sojusz oświadczenie zostało podpisane przez ponad 4000 indywidualnych sygnatariuszy, jak również przedstawicieli 100 regionów, 70 miast i gmin, 50 stowarzyszeń władz regionalnych i lokalnych, 30 stowarzyszeń sektorowych w UE oraz 40 posłów do Parlamentu Europejskiego.

„Polityka spójności ma charakter tradycyjny, ale nie staroświecki. Będzie nadal odgrywać ważną rolę w przyszłym budżecie UE. Nie możemy zagwarantować, że nie będzie żadnej redukcji środków na tę politykę, ale chcemy ograniczyć te cięcia do poziomu 5%–10%” – stwierdził komisarz Günther Oettinger . Wezwał wszystkich partnerów do zmobilizowania rządów krajowych i przekonania ich, że nawet niewielkie zwiększenie wkładów państw członkowskich sprawi, że Unia Europejska będzie mogła wywiązać się ze swoich zadań.

Komisarz Corina Creţu w pełni zgodziła się z tym poglądem i podkreśliła: „Europa potrzebuje spójności bardziej niż kiedykolwiek – nie tylko z powodów gospodarczych, ale także społecznych i politycznych. #CohesionAlliance jest głosem tysięcy beneficjentów tej jedynej w swoim rodzaju polityki, którzy dzięki niemu mogą głośno i dobitnie oznajmić w imieniu miast i regionów, jak również sektora zdrowia, edukacji i biznesu, że Europa i polityka spójności to dwie strony tego samego medalu”.

Rosa Balas Torres , dyrektor generalna ds. działań zewnętrznych w rządzie regionalnym Estremadury, oznajmiła w imieniu SERG: „Należy zachować obecne programy współpracy terytorialnej jako nieodłączne elementy spójności europejskiej, która zbliża obywateli i regiony ponad granice narodowe.” W świetle niedawnego komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie regionów przygranicznych zachodzi konieczność rozwijania transgranicznego i transnarodowego podejścia także w innych dziedzinach polityki UE, na przykład dotyczących zatrudnienia, opieki zdrowotnej, dostępności i sieci połączeń”.

Magnus Berntsson , przewodniczący AER i regionu Västra Götaland w Szwecji, powiedział: „Zapewnienie wszystkim regionom silnej i odnowionej polityki spójności jest najbardziej mądrą i logiczną inwestycją w przyszłość Unii Europejskiej. Polityka ta jest najpotężniejszym instrumentem, jakim będzie dysponowała przyszła UE, by poprawić jakość życia obywateli i promować zjednoczoną, silną i konkurencyjną Europę”.

Przewodnicząca CALRE Ana Luís, która przewodniczy także Zgromadzeniu Ustawodawczemu Autonomicznego Regionu Azorów w Portugalii, oświadczyła: „Nadszedł czas, by zjednoczyć się i zbliżyć w obronie podstawowych zasad Unii Europejskiej, takich jak spójność i solidarność. Dlatego właśnie CALRE od początku przyłączyło się do #CohesionAlliance. Europa potrzebuje silnej i skutecznej polityki spójności w każdym swoim regionie”.

Rzecznik CEMR i radny miasta Malmö w Szwecji Ilmar Reepalu oznajmił: „Osiągnięcie nowych, priorytetowych celów UE, takich jak włączenie społeczne i działania w dziedzinie klimatu, zależy od zdolności miast i regionów do inwestowania w swój region. Nie będzie to możliwe bez polityki spójności. UE musi zatem konsekwentnie wzmocnić tę politykę w swoim przyszłym budżecie”.

Przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz podkreślił: „Jeśli chcemy, by Europa inwestowała w każdą społeczność lokalną i była bardziej skuteczna, lepiej widoczna i mniej scentralizowana, a także wspierała współpracę transgraniczną, to potrzebujemy silnej polityki spójności we wszystkich regionach i zwiększenia budżetu UE. Jego ograniczenie będzie miało poważne konsekwencje dla dobrobytu i jedności przyszłej Unii Europejskiej”.

Na kwestię tę zwrócił także uwagę Vasco Alves Cordeiro , przewodniczący CPMR i autonomicznego rządu regionalnego Azorów, który zaznaczył: „Przyszły budżet UE musi odzwierciedlać ambicje i priorytety Unii i zapewnić regionom konieczną elastyczność do urzeczywistnienia w terenie politycznej wizji Unii Europejskiej, z myślą o przyszłości Europy. Niektóre priorytetowe cele można osiągnąć jedynie za pomocą polityki spójności”.

Daniël Termont , przewodniczący EUROCITIES i burmistrz Gandawy w Belgii, także podkreślił zasadniczą rolę polityki spójności, oznajmiając: „Jest ona spoiwem łączącym UE i pomaga zapewnić bardziej zrównoważoną, inkluzywną, demokratyczną i dostatnią przyszłość. Wspieranie innowacji, współpracy i solidarności poprzez silną politykę spójności sprawi, że Europa pozostanie modelem do naśladowania w świecie przez wiele następnych pokoleń”.

Notatka informacyjna

#CohesionAlliance jest sojuszem podmiotów przekonanych o tym, że polityka spójności Unii Europejskiej musi pozostać filarem jej przyszłości. Został on nawiązany w drodze współpracy między czołowymi europejskimi stowarzyszeniami miast i regionów oraz Europejskim Komitetem Regionów. Jego członkowie postulują, aby dzięki budżetowi UE po roku 2020 polityka spójności stała się silniejsza, bardziej skuteczna, widoczna i dostępna dla wszystkich regionów w Unii Europejskiej. Poczynając od rządów krajowych, regionalnych i lokalnych, po MŚP, organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie wyższe i organizacje kulturalne – wszyscy, którzy wierzą w unijną politykę spójności, zaproszeni są do dołączenia się do #CohesionAlliance poprzez podpisanie oświadczenia.

Więcej informacji:

Zdjęcia

Fakty na temat polityki spójności

Sygnatariusze Sojuszu na rzecz Spójności

Mapa Sojuszu na rzecz spójności

Kontakty z prasą:

cohesionalliance@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
24.04.2023