Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony i miasta apelują o większe wsparcie dla sektora kultury i sektora kreatywnego, aby branże te mogły poradzić sobie z dramatycznymi stratami gospodarczymi  

Należy uznać sztukę i kulturę za produkt podstawowej potrzeby. Nie powinny one podlegać środkom izolacji.

Regiony i miasta apelują o skoordynowane wsparcie ze strony UE i państw członkowskich na rzecz ożywienia sektora kultury i sektora kreatywnego, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu związanego z COVID-19 i krajowych środków izolacji. Podczas debaty z Mariją Gabriel, europejską komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, członkowie Europejskiego Komitetu Regionów podkreślili duży wkład kultury i dziedzictwa kulturowego w rozwój lokalny i regionalny oraz w europejskie wartości, tożsamość i obywatelstwo. Twierdzili oni, że sztuka i kultura powinny odgrywać bardziej znaczącą rolę w debacie na temat przyszłości UE.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa w Grecji, stwierdził: Tylko w 2020 r. sektor kultury i sektor kreatywny poniosły straty finansowe sięgające 70%. Zagraża to nie tylko zatrudnieniu i przedsiębiorstwom, ale także naszemu dziedzictwu i tożsamości. Kultura i kreatywność wzmacniają spójność naszych społeczności, są centralnym elementem naszej tożsamości i tradycji. Inwestowanie w kulturę oznacza inwestowanie bezpośrednio w samą istotę naszego europejskiego obywatelstwa, dlatego musimy zapewnić tym sektorom śmielsze i silniejsze wsparcie na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym .

Podczas dzisiejszej sesji plenarnej KR-u komisarz Marija Gabriel zauważyła: Sektor kultury i sektor kreatywny, jako szczególnie mocno dotknięte pandemią, potrzebują największych możliwych wysiłków z naszej strony i na nie zasługują. Miasta i regiony są w tym przedsięwzięciu bardzo istotnymi sojusznikami. Dzięki naszemu wspólnemu wsparciu dopilnujemy, by kultura mogła dalej odgrywać i kluczową rolę w budowaniu bardziej ekologicznej, dynamicznej i odpornej Europy.

Po debacie sprawozdawca KR-u Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe) przedstawił swoją opinię w sprawie ponownego ożywienia sektora kultury i sektora kreatywnego . W opinii wzywa się do dopilnowania, by fundusze UE docierały do wszystkich form sektora kultury i sektora kreatywnego oraz do wszystkich podmiotów zaangażowanych w jego tworzenie.

Władze lokalne i regionalne powinny wykorzystywać fundusze UE oraz różne programy i środki do promowania indywidualnych artystów i rozwijania możliwości organizowania wydarzeń i wymian, także wirtualnych. Może to pomóc w odkryciu bogactwa twórczego potencjału regionów, a zarazem uczynić z artystów ambasadorów i promotorów rodzimej kultury. Miasta i regiony, które są w stanie wykorzystać swoją przeszłość, opowiedzieć swoje historie, odnowić i ponownie nakreślić swoją tożsamość, stają się atrakcyjne nie tylko dla turystów i dla nastawionej na turystykę działalności gospodarczej, ale również dla przedsiębiorstw, które tam zakładają swoje siedziby – stwierdził Giuseppe Varacalli, radny gminy Gerace w Reggio Calabria.

Posłanka Laurence Farreng (FR/Renew Europe), sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego w sprawie skutecznych środków na rzecz ekologizacji programów Erasmus+, „Kreatywna Europa” i Europejskiego Korpusu Solidarności , dodała: Po roku przerwy stało się jasne, że do odbudowy kultury potrzeba będzie Europy; jest jednak jeszcze pewniejsze, że to Europa do swojej odbudowy będzie potrzebować kultury . To przyszłe ożywienie gospodarcze musi odbywać się jak najbliżej obywateli, na szczeblu lokalnym, ale wymaga również europejskich wysiłków, aby nie zapomnieć o żadnym artyście, żadnej autorce, muzyku, aktorce czy reżyserze. W związku z tym cieszę się, że Europejski Komitet Regionów dodał swój głos do apelu Parlamentu o przeznaczenie co najmniej 2% środków na odbudowę gospodarczą w tych kluczowych podmiotach gospodarki, a przede wszystkim naszej europejskiej tożsamości.

Więcej informacji:

Sektor kultury i sektor kreatywny zajmują szczególne miejsce we wspólnym planie działania podpisanym przez Europejski Komitet Regionów i służby komisarz Marii Gabriel (DG EAC, DG RTD i JRC) w listopadzie 2020 r. Przewiduje on wzmocnioną współpracę i wymianę polityczną, na przykład w ramach inicjatywy Europejskie Stolice Kultury , konferencje i wydarzenia wysokiego szczebla, projekty partnerskiego uczenia się oraz opracowanie i wdrożenie nowej inicjatywy europejskiego Bauhausu.

W opinii KR-u wezwano do traktowania sektora kultury i sektora kreatywnego jako producentów dóbr podstawowych, tak aby w przypadku nowych nadzwyczajnych wydarzeń w rodzaju pandemii COVID-19 nie podlegały one środkom izolacji. Komitet proponuje opracowanie wspólnych wytycznych, aby umożliwić im dalsze funkcjonowanie, aczkolwiek z ograniczeniem dostępności. Z zadowoleniem przyjmuje niedawne porozumienie w sprawie programu Kreatywna Europa , który zapewnia artystom wsparcie w wysokości 2,2 mld EUR i ułatwia uczestnictwo małych projektów kulturalnych. Wzywa jednak do lepszego zintegrowania inwestycji z różnych funduszy UE w dziedzinie kultury oraz do zwiększenia możliwości współfinansowania do 80% w przypadku projektów realizowanych przez małe podmioty. Regiony i miasta zgadzają się z Parlamentem Europejskim co do potrzeby przeznaczenia dla sektora kultury i sektora kreatywnego co najmniej 2% środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wzywają również do wykorzystania środków finansowych z instrumentów REACT-EU i SURE do wspierania tych sektorów na szczeblu krajowym.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023