Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
COVID-19: Apelujemy do wszystkich instytucji UE i państw członkowskich ‎ o ambitny plan naprawczy dla zrównoważonej, odpornej i sprawiedliwej społecznie Europy, która nikogo nigdzie nie pozostawia samemu sobie  

Wspólne oświadczenie Konferencji Przewodniczących Europejskiego Komitetu Regionów

Jako burmistrzowie, przewodniczący regionów oraz lokalni i regionalni radni jesteśmy na pierwszej linii walki z koronawirusem. Bezprecedensowy charakter spowodowanego przez COVID-19 wstrząsu sprawia, że konieczne są natychmiastowe środki i śmiały plan naprawy społecznej i gospodarczej dla Unii Europejskiej, oparty na solidarności, zrównoważonym rozwoju, odporności i sprawiedliwości społecznej, zgodny z Europejskim Zielonym Ładem i planem transformacji cyfrowej. Wraz z wszystkimi szczeblami sprawowania rządów w całej Europie zobowiązujemy się do połączenia wysiłków, by walczyć z pandemią, chronić naszych obywateli i przyczyniać się do odbudowy gospodarczej, społecznej i finansowej .

W tych trudnych czasach naszym priorytetem jako władz regionalnych i lokalnych jest dalsze zapewnianie opieki zdrowotnej i usług publicznych dla naszych społeczności, tak aby nikt nie został pozostawiony sam sobie. Dokładamy wszelkich starań, aby wspierać lokalną gospodarkę, ratować miejsca pracy, tworzyć nowe możliwości zatrudnienia, pomagać wszystkim przedsiębiorstwom w kontynuacji działalności i zapewniać wysokiej jakości edukację. Nasze działania w terenie stanowią uzupełnienie wysiłków podejmowanych na szczeblu krajowym i Unijnym, jednak trzeba zrobić jeszcze więcej, zwłaszcza w odniesieniu do solidarności ponad granicami.

W związku z tym kluczowe znaczenie ma dla nas stworzenie unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia jako narzędzia synergii, które łączy i ukierunkowuje unijne, krajowe, regionalne i lokalne zasoby w celu finansowania zakupu sprzętu i urządzeń medycznych, pogłębiając wysiłki, które podjęła już Komisja Europejska. UE musi również sfinansować regionalny program dotyczący opieki zdrowotnej i szpitalnej, aby ocenić, dostosować i monitorować na miejscu zdolność regionalnych systemów opieki zdrowotnej oraz inwestować z myślą o zrównoważoności i stabilności opieki zdrowotnej. Regiony i miasta powinny być bezpośrednio zaangażowane w działania nowego unijnego centrum koordynacji reagowania na pandemie. Należy wprowadzić skuteczniejszą koordynację transgraniczną dotyczącą świadczenia obywatelom usług zdrowotnych. W przyszłości UE, państwa członkowskie oraz miasta i regiony powinny ocenić sposoby wyważenia ich kompetencji w dziedzinie zdrowia zgodnie z zasadą pomocniczości.

Aby zrekompensować straty w podatku dochodowym, należy opracować unijne mechanizmy umożliwiające samorządom lokalnym i regionalnym bezpośredni dostęp do systemu finansowania. Należy wspierać społeczności regionalne i lokalne w modernizacji usług publicznych, tak aby były one cyfrowe, zrównoważone i odporne. UE powinna zapewnić nowe fundusze i uproszczone procedury na rzecz zrównoważonej infrastruktury lokalnej oraz wspierać MŚP za pośrednictwem komponentu Funduszu InvestEU dotyczącego działań popandemicznych. Należy też utworzyć specjalny program pomocy dla małych przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku zakłóceń w łańcuchu dostaw żywności. Trzeba opracować plan integracji obszarów wiejskich w celu wspierania innowacji, przedsiębiorczości i konektywności na obszarach wiejskich.

Apelujemy o ambitny plan odbudowy zrównoważonej, odpornej i społecznej Europy , który tworzy nową gospodarkę o obiegu zamkniętym sprzyjającą włączeniu społecznemu, wykorzystując wszystkie istniejące narzędzia w celu zapewnienia solidarności finansowej. Plan ten powinien obejmować nowe wspólnie finansowane instrumenty finansowe i źródła dochodów o wystarczającej wielkości i wystarczająco długim okresie zapadalności, by były skuteczne. Centralnym elementem takiego planu naprawy powinien być unijny fundusz naprawczy, połączony z budżetem UE i oparty na europejskim ubezpieczeniu zadłużenia. Fundusz ten musiałby obejmować kwotę około 500 mld EUR i umożliwiać przyszłościowe inwestycje. Nowy budżet UE musi być podstawą naprawy gospodarczej i musi zostać znacznie zwiększony, aby stał się prawdziwym instrumentem solidarności i spójności. Tylko ambitne wieloletnie ramy finansowe, zwiększające inwestycje z budżetu UE do niespotykanego dotychczas poziomu będą mogły sprostać wyzwaniu sprawiedliwego i trwałego ożywienia gospodarczego.

Aby uwolnić niezbędne zasoby oraz zagwarantować efekt mnożnikowy i uruchomienie dalszych inwestycji publicznych i prywatnych, należy zwiększyć zdolność inwestycyjną budżetu UE  poprzez podniesienie, przynajmniej przejściowo, pułapu budżetu UE powyżej obecnego 1,2% DNB UE oraz poprzez rozważenie nowych zasobów własnych. Budżet UE rzeczywiście wymaga wzmocnienia w celu umożliwienia dodatkowych inwestycji i gwarancji, wspierania rządów krajowych, regionów i miast, ponownego ożywienia gospodarki i zagwarantowania sprawiedliwej transformacji. Niezbędna jest wzmocniona polityka spójności, której celem jest zmniejszenie nierówności i zwiększenie odporności państw członkowskich, regionów, miast i wsi w całej Europie. 

Wszystkie nowe środki, a także kolejne wieloletnie ramy finansowe muszą uwzględniać konkretne doświadczenia władz lokalnych i regionalnych oraz wspierać je w zapewnianiu opieki społecznej i wszystkich podstawowych usług dla obywateli. Władze lokalne i regionalne dokonują jednej trzeciej wydatków na usługi publiczne i dwóch trzecich wszystkich inwestycji publicznych w UE – będą zatem niezbędne w odbudowie naszych gospodarek oraz wprowadzaniu w życie transformacji ekologicznej i innowacji społecznych, tak aby nikt nigdzie nie został pozostawiony sam sobie. Władze lokalne i regionalne muszą mieć centralne miejsce w procesach formułowania i realizacji planów naprawy.

* Konferencja Przewodniczących Europejskiego Komitetu Regionów:

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa, Grecja

Vasco Ilídio Alves Cordeiro , pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i premier rządu regionalnego Azorów, Portugalia

Olgierd Geblewicz , przewodniczący Grupy EPL w Europejskim Komitecie Regionów i marszałek województwa zachodniopomorskiego, Polska

Christophe Rouillon , przewodniczący Grupy PES w Europejskim Komitecie Regionów i burmistrz Coulaines, Francja

François Decoster , przewodniczący Grupy Renew Europe w Europejskim Komitecie Regionów i burmistrz St. Omer, członek rady regionalnej Hauts-de-France , Francja

Władysław Ortyl , przewodniczący Grupy EKR w Europejskim Komitecie Regionów i marszałek województwa podkarpackiego, Polska

Kieran McCarthy , przewodniczący Grupy EA w Europejskim Komitecie Regionów i członek Rady Miasta Cork, Irlandia

Satu Haapanen , współprzewodnicząca Grupy Zielonych w Europejskim Komitecie Regionów i radna miasta Oulu, Finlandia

Wioletta Wojewodzka

tel. +32 (0)4 73 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Dołącz do sieci #EUCouncillors
Dołącz do sieci #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023