Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Koronakryzys sprawił, że jeszcze pilniej potrzebna jest konferencja w sprawie przyszłości Europy  

Przywódcy lokalni i regionalni stwierdzają, że konferencja musi przynieść konkretne zmiany polityczne

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów dyskutowali z Gabrielą Bischoff, posłanką do Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczącą Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego (AFCO) o perspektywach konferencji w sprawie przyszłości Europy na spotkaniu, które odbyło się w Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) KR-u. Zdaniem przywódców lokalnych i regionalnych obecny kryzys sprawia, że Unia Europejska musi jeszcze pilniej dążyć do zwiększenia swej skuteczności i demokratyczności oraz zbliżenia się do obywateli. KR pochwala stanowisko Rady wydane 24 czerwca jako ważny krok naprzód, ponieważ otwiera ono drogę do negocjacji w sprawie zarządzania konferencją oraz jej treści i struktury . Komitet nalega jednak, by prace rozpoczęły się , gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Gabriele Bischoff przypomniała, że przywódcy lokalni i regionalni powinni odgrywać ważną rolę w tym procesie.

Już w lipcu 2019 r. KR z zadowoleniem przyjął propozycję przewodniczącej Komisji Europejskiej dotyczącą zorganizowania dwuletniej konferencji w sprawie przyszłości Europy, która ma nadać nowy impuls budowaniu Europy i wzmocnić demokrację europejską. Uznał, że jego aktywny udział w tym procesie jest uzasadniony z trzech powodów: po pierwsze, reprezentuje on stanowisko miast i regionów w Europie, po drugie, zaangażowanie lokalne i regionalne umacnia wymiar terytorialny konsultacji z obywatelami, a po trzecie, miasta i regiony mają największe doświadczenie w zakresie konsultacji z obywatelami i mogą wnieść oparte na dowodach treści polityczne do debat tematycznych.

KR rozpoczął nową kadencję w lutym 2020 r. od przyjęcia rezolucji poświęconej konferencji w sprawie przyszłości Europy , w której przedstawił główne zasady silnego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w ten proces.

Koronakryzys opóźnił konferencję, której otwarcie zaplanowano na 9 maja 2020 r. Dnia 7 maja 2020 r. KR przyjął deklarację „Władze lokalne i regionalne jako podmioty europejskiej reakcji na kryzys COVID-19” i zaapelował o zwołanie konferencji, gdy tylko sytuacja zdrowotna zostanie opanowana. Postulował również nawiązanie bezpośredniego dialogu z obywatelami i przedstawicielami władz regionalnych i lokalnych na temat różnych propozycji zwiększenia skuteczności, jedności, demokratyczności i odporności Unii Europejskiej.

Mark Speich (DE/EPL), sekretarz stanu ds. federalnych, europejskich i międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii i przewodniczący Komisji CIVEX w KR-ze, stwierdził: Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, lecz bardzo ryzykowne jest ograniczenie się do wysłuchiwania wystąpień. Obecny klimat sprzyja współpracy i musimy z tego skorzystać. Sama wymiana poglądów byłaby zaprzepaszczeniem takiej okazji. Wyniki konferencji muszą mieć wpływ na strategie i politykę.

Gabriele Bischoff odniosła się pozytywnie do stanowiska Rady wydanego 24 czerwca, niespełna tydzień po przyjęciu przez Parlament Europejski rezolucji wzywającej państwa członkowskie do uzgodnienia wspólnego stanowiska w celu rozpoczęcia negocjacji w sprawie zasad organizacji konferencji z udziałem Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Podkreśliła również ważną rolę szczebla lokalnego i regionalnego: Chcemy, by konferencja była okazją do wyjścia poza światek brukselski i nawiązania kontaktu z obywatelami i regionami w nowatorski sposób. Jesteśmy zainteresowani ich wizją przyszłej Unii Europejskiej, ich priorytetami i nurtami polityki, w których oczekiwaliby więcej działań lub innych działań na szczeblu europejskim. Europa stanęła na rozdrożu. Może powrócić do poprzedniego stanu „normalności” albo skorzystać z możliwości zainicjowania pełnej odbudowy i wznowienia fantastycznego projektu integracji europejskiej. Nadszedł czas na nowy przełomowy moment na miarę Schumana.  

Ponadto członkowie Komisji CIVEX dyskutowali o opinii „Wzmocnienie sprawowania władzy na szczeblu lokalnym i demokracji przedstawicielskiej dzięki nowym instrumentom technologii cyfrowej” (link). Podkreślono w niej w szczególności przydatność narzędzi cyfrowych dla demokracji uczestniczącej. Konferencja stanowi okazję do przetestowania cyfrowych narzędzi uczestnictwa w celu wzmocnienia demokracji przedstawicielskiej, zdobycia zaufania obywateli oraz przedstawienia regionalnych i gminnych przykładów udziału obywateli w debatach i mechanizmów informacji zwrotnej.

Sprawozdawca KR-u Rait Pihelgas (EE/Renew Europe) , burmistrz gminy Järva, powiedział: Gdy mówimy o nowoczesnej demokracji, powinniśmy ograniczyć się tylko do demokracji uczestniczącej. Zaangażowanie obywateli musi być procesem ciągłym. Kiedy obserwujemy sposób, w jaki władze lokalne, regionalne i krajowe kontaktują się z obywatelami, okazuje się, że stosowane przez nie metody – czasopisma, strony internetowe i spotkania publiczne – nie zmieniły się od 20 lat. Co prawda angażują się również za pośrednictwem różnych platform mediów społecznościowych, ale rzadko korzystają z nowych i nowoczesnych narzędzi uczestnictwa. Władze lokalne, regionalne i krajowe muszą zmienić swój sposób komunikowania się z obywatelami i zbliżyć się do nich. Ludzie codziennie korzystają z urządzeń mobilnych. Możemy rozwinąć i poprawić zaangażowanie i demokrację dzięki nowoczesnym narzędziom technologicznym.

Ostateczne zalecenia zawarte w opinii mają zostać przyjęte na sesji plenarnej KR-u w październiku 2020 r.

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WINDSOR-FRAMEWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023