Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
COVID–19: Przewodniczący KR-u domaga się nowego unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia w celu wsparcia regionów i miast  
Oświadczenie przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów ‎ Apostolosa Tzitzikostasa

Codziennie w całej Europie tysiące przywódców lokalnych i regionalnych walczy z rozprzestrzenianiem się wirusa i robi wszystko, by powstrzymać jego skutki w terenie. Jako przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa dostrzegam profesjonalizm, poświęcenie i odwagę wszystkich, którzy prowadzą walkę z epidemią COVID-19. Mobilizujemy nasze społeczności do ochrony najsłabszych obywateli i zapewnienia, by nasze gospodarki funkcjonowały w sposób możliwie niezakłócony.

Dziękuję z głębi serca władzom lokalnym i regionalnym, znajdującym się na pierwszej linii tej walki, a w szczególności wszystkim, którzy osobiście płacą wysoką cenę za swoje zaangażowanie. Europa może na nas polegać. Może polegać na wójtach, starostach, burmistrzach, prezydentach miast i marszałkach oraz członkach sejmików i rad w prowadzeniu walki z pandemią. Jednocześnie UE musi pomóc społecznościom lokalnym w momencie, gdy najbardziej potrzebują one Europy, poprzez pilne udostępnienie budżetu i zdolności interwencyjnych Unii Europejskiej naszym obywatelom i przedsiębiorstwom.

Wysiłki Komisji Europejskiej i Rady UE zmierzają w dobrym kierunku. Kluczowe znaczenie ma elastyczność paktu na rzecz stabilności i wzrostu oraz zasad pomocy państwa, ponieważ upraszcza i przyspiesza korzystanie z funduszy polityki spójności. Również mobilizacja Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz ważnych narzędzi takich jak Europejski Fundusz Solidarności i Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji może przynieść korzyści naszym społecznościom lokalnym.

W świetle moich bezpośrednich doświadczeń oraz informacji zwrotnych otrzymywanych od moich kolegów i członków KR-u uważam, że UE musi pójść krok dalej, uruchamiając unijny mechanizm nadzwyczajny w dziedzinie zdrowia, który zapewni większe wsparcie tysiącom samorządowców mających problem ze świadczeniem lokalnych usług zdrowia.

Mechanizm ten pomógłby miastom i regionom w całej Europie pilnie zatrudnić dodatkowy personel medyczny, zakupić większą liczbę wyrobów medycznych, wspierać usługi intensywnej opieki medycznej, a także zapewnić narzędzia i materiały sanitarne szpitalom i szkołom. Powinien usprawnić i zwiększyć dostępność środków finansowych z budżetów regionalnych, krajowych i unijnych przeznaczonych na usługi w zakresie publicznej opieki zdrowotnej. Musimy zwiększyć inwestycje, by ratować życie dziś i zwiększyć naszą odporność na przyszłość. Mechanizm powinien być finansowany z istniejących zasobów krajowych i regionalnych, dostępnych unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przekierowanych na pilne potrzeby oraz nowych zasobów – w wysokości do 10 mld euro – z obecnych marginesów budżetu UE.

Komisja Europejska musi również zwiększyć i uprościć dostęp do pozostających do dyspozycji zasobów w ramach polityki spójności UE, aby przyspieszyć wykorzystanie funduszy przez społeczności lokalne, które mają największe trudności w opanowaniu pandemii. Środki w ramach polityki spójności ponownie okazują się pomocą niezbędną do stawienia czoła bezprecedensowym wyzwaniom w terenie. Polityka spójności pozostaje najważniejszym narzędziem inwestycyjnym UE, umożliwiającym unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym podmiotom współpracę i reagowanie w czasie kryzysu.

Przyszłość jest niepewna, a społeczności pilnie potrzebują pomocy już teraz nie tylko w celu ochrony życia, ale również w celu odbudowy po ustąpieniu pandemii. W całej Europie musimy być zdolni do partnerskiej współpracy i sprawiedliwego podziału obowiązków. Unia Europejska musi zaoferować wsparcie i solidarność najbardziej potrzebującym: nigdy nie było to tak prawdziwe jak obecnie, w szczytowym momencie kryzysu pandemii. Regiony i miasta pozostaną na pierwszej linii walki z wirusem. W tych trudnych czasach naszą największą odpowiedzialnością jako liderów politycznych są obywatele. Musimy połączyć siły na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, by ich chronić. Jestem przekonany, że demokracja jest silniejsza niż wirus i że dzięki wspólnym wysiłkom wyjdziemy z tego kryzysu jeszcze mocniejsi.

Wioletta Wojewodzka

tel. +32 (0)473 84 39 86

Wioletta.Wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023