Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów uruchamiają Izbę Ambasadorów Krajowych Porozumienia Burmistrzów  

Porozumienie Burmistrzów jest największym na świecie ruchem miast i regionów realizującym działania w dziedzinie klimatu i energii.

Porozumienie Burmistrzów zostało zainicjowane przez Komisję Europejską w 2008 r. w celu wsparcia miast i regionów w realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i energii na 2020 r. Porozumienie wzmacnia obecnie swoją rolę poprzez dostosowanie zobowiązania w dziedzinie klimatu do celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., oraz utworzenie nowej Izby Ambasadorów Krajowych w celu wsparcia wdrażania Porozumienia w każdym państwie członkowskim. Porozumienie Burmistrzów liczy ponad 10 tys. sygnatariuszy, którzy otrzymują wsparcie techniczne i wytyczne finansowe w celu opracowania i wdrożenia planów w zakresie energii i klimatu. Plany te stanowią wkład w utrzymanie wzrostu temperatury na świecie poniżej 1,5 ℃ - jest to najwyższy poziom ambicji porozumienia klimatycznego z Paryża.

Dnia 21 kwietnia burmistrzowie i lokalni przywódcy z całej UE przystąpili do inauguracji nowego Porozumienia Burmistrzów . Podczas ceremonii online Rada Polityczna przedstawiła wizję Porozumienia „Europa sprawiedliwsza i neutralna dla klimatu” – nowe zobowiązanie miast i regionów do zwiększenia ambicji w dziedzinie klimatu. Nowi sygnatariusze zobowiążą się do ograniczenia swoich emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej tyle samo, ile wynosi ich odpowiedni cel krajowy, oraz do zachowania spójności z celem UE, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r., a także osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Kadri Simson , europejska komisarz ds. energii, zaprosiła wszystkich przedstawicieli lokalnych do podpisania nowego Porozumienia i stwierdziła: Porozumienie Burmistrzów jest od trzynastu lat głównym punktem odniesienia dla lokalnych działań w dziedzinie energii i klimatu . Ostatni rok był trudny dla nas wszystkich. Wszyscy musieliśmy radzić sobie z nadzwyczajnymi warunkami pandemii, ale jednocześnie nigdy nie wstrzymaliśmy przygotowań do czystszej, bardziej ekologicznej i lepszej przyszłości. UE zobowiązała się być pierwszym na świecie regionem neutralnym dla klimatu do 2050 r., a także do zmniejszenia naszych emisji o co najmniej 55% do 2030 r. Teraz nadszedł czas, by otworzyć nowy rozdział Porozumienia Burmistrzów. Połączmy siły i uczyńmy krok naprzód w kierunku Zielonego Ładu. Ku neutralnej dla klimatu, odpornej i sprawiedliwej Europie, w której miasta będą zdrowymi miejscami do życia dla obywateli, a lokalne przedsiębiorstwa będą miały warunki do rozwoju. Niech Porozumienie stanie się platformą, na której wszystkie miasta UE będą stawiać sobie wyzwania i prezentować swoje osiągnięcia.

Wydarzenie to było okazją do utworzenia Izby Ambasadorów Krajowych Porozumienia Burmistrzów . Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, podkreślił: Dziś UE uczyniła krok naprzód, prawnie zobowiązując się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Cel ten zostanie osiągnięty jedynie dzięki współpracy z naszymi obywatelami i w naszych społecznościach – w przeciwnym wypadku jest skazany na porażkę. Aby Zielony Ład mógł odnieść sukces, UE potrzebuje miliona samorządów lokalnych i regionalnych. Dzięki odnowieniu swoich zobowiązań i uruchomieniu sieci krajowych ambasadorów Porozumienia Burmistrzów regiony, miasta i wsie podnoszą poprzeczkę w zakresie ambicji klimatycznych, aby zaspokoić potrzeby ludzi i chronić naszą planetę.

Hanna Zdanowska (PL/EPL), prezydentka Łodzi i członkini Izby Ambasadorów Krajowych Porozumienia Burmistrzów podkreśliła : Europejski Zielony Ład i Porozumienie Burmistrzów to motory napędowe zmian w UE dla osiągnięcia klimatycznej neutralności w 2050 roku. Teraz musimy wdrożyć ich rozwiązania i narzędzia na poziomie krajowym, co wymaga zaangażowania wszystkich interesariuszy. Jako Ambasador Porozumienia Burmistrzów podejmuję to wyzwanie, ponieważ jestem przekonana, że bez współpracy na każdym szczeblu – od mieszkańca po władze centralne - nie uda się nam odbudować naszych krajów, ani osiągnąć klimatycznych celów. Musimy się wzajemnie wspierać, korzystać ze swoich doświadczeń i wymieniać się wiedzą. Łódź ma nieocenione doświadczenia w obszarze rewitalizacji i walki z niską emisją. Mamy centrum wiedzy dla każdego, kto stoi przed podobnym wyzwaniem. Jako Ambasador Komitetu Regionów do spraw Porozumienia Burmistrzów obiecuję aktywnie motywować i wspierać polskie samorządy w zrównoważonych i zielonych inicjatywach.

Głównym celem krajowych ambasadorów Porozumienia Burmistrzów jest zatwierdzenie i wzmocnienie inicjatywy w każdym państwie członkowskim, uczestnictwo w działaniach dotyczących poszczególnych krajów oraz wzmocnienie powiązań i współpracy z posłami do Parlamentu Europejskiego i rządami krajowymi. Izba Ambasadorów Krajowych ma również na celu nawiązanie kontaktów z miastami i gminami, które mogłyby korzystać ze wsparcia technicznego i wytycznych finansowych oraz stać się aktywnymi podmiotami w realizacji działań w dziedzinie klimatu.

Juan Espadas (ES/PES), burmistrz Sewilli oraz przewodniczący Komisji ENVE KR-u i grupy roboczej KR-u „Zielony Ład w terenie” , oświadczył: Porozumienie Burmistrzów jest jednym z największych sukcesów współpracy między samorządami lokalnymi na rzecz działań w dziedzinie klimatu. Jako burmistrz, ale również jako przewodniczący Komisji Środowiska Europejskiego Komitetu Regionów, jestem dumny z członkostwa w Izbie Ambasadorów Krajowych Porozumienia Burmistrzów, zainaugurowanej przy wsparciu Komisji Europejskiej. W związku z tym, że jutro obchodzimy Dzień Ziemi, miasta i regiony przekazują mocny komunikat: zobowiązujemy się do przewodzenia transformacji w kierunku zrównoważonej Europy, aby chronić naszą przyszłość i nie pozostawiać nikogo w tyle.

Rafał Trzaskowski (PL/EPL), prezydent Warszawy i przedstawiciel KR-u w Radzie Politycznej Porozumienia , stwierdził: Władze lokalne i regionalne w KR-ze są w pełni zaangażowane w zapewnienie zielonej transformacji i ekologicznej odbudowy po pandemii COVID-19 . Inicjatywy takie jak Porozumienie Burmistrzów mają zasadnicze znaczenie dla budowania Europy neutralnej dla klimatu oddolnie i każdemu obywatelowi przynoszą wymierne rezultaty. Będziemy nadal promować Porozumienie i wielopoziomowe sprawowanie rządów, apelować o bezpośrednie fundusze UE, współpracować z innymi burmistrzami i przewodniczącymi regionów, a także z przedsiębiorstwami i uniwersytetami, poszukiwać innowacyjnych rozwiązań, wymieniać się najlepszymi praktykami i rozszerzać sieć. Nasi ambasadorzy, jako członkowie KR-u, wniosą wartość dodaną do Porozumienia Burmistrzów dzięki swojemu doświadczeniu politycznemu. KR może być wiarygodnym i zaangażowanym partnerem w tym przedsięwzięciu.

27 członkiń i członków KR-u (po jednym z każdego państwa członkowskiego), którzy stanowią Izbę Ambasadorów Krajowych Porozumienia Burmistrzów , to:

Kontekst:

Europejskie Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii zostało zainicjowane przez Komisję Europejską w 2008 r., aby zaangażować burmistrzów w realizację celów w zakresie energii i klimatu na 2020 r. (20-procentowa redukcja emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z poziomami z 1990 r., 20% energii ze źródeł odnawialnych i wyższa o 20% efektywność energetyczna) oraz aby wspierać ich w tym zadaniu. Dzięki nowej wizji Porozumienie Burmistrzów dostosowuje się do celu UE, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. i osiągnięcie do 2050 r. pozycji pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu. Aby przyłączyć się do Porozumienia, zapraszamy na stronę www.eumayors.eu .

Listę ambasadorów krajowych Porozumienia Burmistrzów można pobrać tutaj . Więcej informacji można znaleźć na naszym portalu internetowym .

Dowiedz się tutaj , czym jest inicjatywa „Zielony Ład w terenie”.

Kontakt:

Floriane Cappelletti // floriane.cappelletti@eumayors.eu

David Crous // david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Podobne informacje
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023