Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Reakcja UE na epidemię wywołaną przez koronawirusa  

W odpowiedzi na epidemię wywołaną przez koronawirusa instytucje UE, państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne oceniają sytuację na bieżąco, podejmują natychmiastowe działania oraz proponują środki w średniej perspektywie w celu przeciwdziałania konsekwencjom kryzysu.

Obok środków mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa i leczenie wywołanej przez niego choroby Komisja i Europejska powołała zespół ds. szybkiego reagowania na koronawirusa oraz przedstawiła 13 marca szereg wniosków legislacyjnych mających złagodzić gospodarcze skutki tej nadzwyczajnej sytuacji. Dotyczą one ochrony pracowników i przedsiębiorstw przed stratami i obejmują np. uproszczenie zasad pomocy państwa i wsparcia finansowego z budżetu UE i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Komisja Europejska zaproponowała m.in. inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa wspartą środkami w wysokości 37 mld EUR, na które składać się będą niewykorzystane i jeszcze nieprzydzielone fundusze strukturalne. Wszystkie źródła informacji na temat działań podejmowanych w odpowiedzi na koronawirusa można znaleźć tutaj we wszystkich językach urzędowych UE.

Udostępnij: