Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Reakcja UE na epidemię wywołaną przez koronawirusa  

W odpowiedzi na epidemię wywołaną przez koronawirusa instytucje UE, państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne oceniają sytuację na bieżąco, podejmują natychmiastowe działania oraz proponują środki w średniej perspektywie w celu przeciwdziałania konsekwencjom kryzysu.

Obok środków mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa i leczenie wywołanej przez niego choroby Komisja i Europejska powołała zespół ds. szybkiego reagowania na koronawirusa oraz przedstawiła 13 marca szereg wniosków legislacyjnych mających złagodzić gospodarcze skutki tej nadzwyczajnej sytuacji. Dotyczą one ochrony pracowników i przedsiębiorstw przed stratami i obejmują np. uproszczenie zasad pomocy państwa i wsparcia finansowego z budżetu UE i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Komisja Europejska zaproponowała m.in. inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa wspartą środkami w wysokości 37 mld EUR, na które składać się będą niewykorzystane i jeszcze nieprzydzielone fundusze strukturalne. Wszystkie źródła informacji na temat działań podejmowanych w odpowiedzi na koronawirusa można znaleźć tutaj we wszystkich językach urzędowych UE.

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022