Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Koronawirus - Przewodniczący KR-u z zadowoleniem przyjmuje nowe działania UE podjęte ‎ w odpowiedzi na apel regionów i miast  

Oświadczenie przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Apostolosa Tzitzikostasa w sprawie nowego instrumentu solidarności zaproponowanego przez Komisję Europejską w dniu 2 kwietnia br.

Oświadczenie przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Apostolosa Tzitzikostasa w sprawie nowego instrumentu solidarności zaproponowanego przez Komisję Europejską w dniu 2 kwietnia br.

„Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj zestaw środków, które stanowią odpowiedź na niedawne apele Europejskiego Komitetu Regionów i wielu władz lokalnych i regionalnych o większe wsparcie dla ich wysiłków na rzecz zwalczania społecznych, gospodarczych i zdrowotnych skutków kryzysu.

W ramach instrumentu SURE przewidziano konkretne fundusze gwarantujące, że pracownicy będą nadal otrzymywać wynagrodzenie, a przedsiębiorstwa otrzymają pomoc w utrzymaniu miejsc pracy. Mam nadzieję, że ten „europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku ze stanem nadzwyczajnym” pomoże lokalnym społecznościom w całej Europie złagodzić społeczne i gospodarcze skutki pandemii COVID-19. Ważne jest też, by to wsparcie dotarło do rodzin i przedsiębiorców w regionach i miastach oraz pozwoliło utrzymać zdolność produkcyjną naszych regionalnych gospodarek. Nasz Komitet chce przyczynić się do szybkiego przyjęcia tego programu i zapewni analizę stanu faktycznego w terenie, aby ocenić, czy środki te odpowiadają codziennym potrzebom społeczności lokalnych.

Cieszy mnie propozycja Komisji Europejskiej, aby za pośrednictwem Instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych wykorzystać rezerwy w budżecie UE na zainwestowanie dodatkowych 3 mld EUR w sektor opieki zdrowotnej. Jest to odpowiedź na apel, który KR zawarł w swym planie działania w sprawie koronawirusa, o utworzenie unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia, finansowanego z niewykorzystanych środków w budżecie UE. Środki te umożliwią naszym regionom i miastom zakupienie niezbędnych materiałów i sprzętu medycznego oraz lepsze wsparcie personelu medycznego, pracowników społecznych i służb ratowniczych, którzy są na pierwszej linii walki z pandemią.

Dziś Komisja przedstawiła również propozycję przepisów dodatkowo zwiększających elastyczność wykorzystania funduszy spójności i rolnictwa oraz umożliwiających szybszą interwencję, tak aby wzmocnić działanie środków nadzwyczajnych i wspomóc ożywienie gospodarcze. Jako przywódcy lokalni i regionalni popieramy starania Komisji, aby umożliwić szybkie przeprogramowanie inwestycji zaplanowanych jeszcze przed kryzysem. Jednocześnie apeluję do Komisji Europejskiej, by zapewniła, że regiony pozostaną kluczowymi podmiotami w planowaniu i wdrażaniu środków. Spójność i rozwój obszarów wiejskich stwarzają wyjątkową okazję do współdziałania podmiotów unijnych, krajowych, regionalnych i lokalnych. Jedynie dzięki pełnemu wykorzystaniu bezpośredniego doświadczenia przywódców regionalnych i lokalnych inwestycje UE mogą faktycznie zaspokoić potrzeby naszych obywateli i przedsiębiorstw”.

Plan działania KR-u na rzecz pomocy regionom i miastom w zwalczaniu pandemii koronawirusa w Unii Europejskiej

Wioletta Wojewodzka

tel. +32 (0)473 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022