Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
KR wzywa do wprowadzania nowych, śmiałych rozwiązań mających na celu wzmocnienie europejskich MŚP  

W przyjętej jednogłośnie na posiedzeniu plenarnym w dniu 2 grudnia opinii Europejski Komitet Regionów (KR) zaznaczył, że kolejnym krokiem po sprawozdaniu Komisji Europejskiej dotyczącym polityki konkurencji za rok 2020 powinny być śmiałe akty prawne . UE powinna zatroszczyć się o potrzeby MŚP, aby stworzyć sprawiedliwe i równe warunki działania z korzyścią dla wszystkich obywatelek i obywateli UE, biorąc pod uwagę konsekwencje pandemii i znacznie zwiększonych kwot pomocy państwa. Wszelka pomoc związana z pandemią COVID-19 powinna trafiać zatem wyłącznie do przedsiębiorstw, które odczuwają bezpośrednio skutki finansowe pandemii.

Prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski (EA/PL) , podkreślił: Polityka konkurencji UE ma zasadnicze znaczenie dla sprawnego i skutecznego funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego. Jej istnienie jest sprawdzianem jedności Unii Europejskiej, a także umiejętności prowadzenia negocjacji i rozumienia sytuacji oraz oczekiwań wszystkich obywateli UE.

W opinii autorstwa Tadeusza Truskolaskiego zwraca się uwagę, iż cele polityki konkurencji UE powinny w szczególny sposób uwzględniać potrzeby MŚP, a także tworzyć sprawiedliwe i równe warunki działania z korzyścią dla wszystkich obywatelek i obywateli UE. KR podkreśla potrzebę przejrzystych zasad pomocy państwa opartych na poczuciu odpowiedzialności społecznej, gospodarczej i środowiskowej, aby uniknąć nierównego i nieefektywnego podziału środków. Wszelka pomoc związana z pandemią COVID-19 powinna trafiać zatem wyłącznie do przedsiębiorstw, które odczuwają bezpośrednio skutki finansowe pandemii. W opinii zawarto postulat, by tymczasowe finansowe środki reagowania na pandemię nie były wykorzystywane przez przedsiębiorstwa nieefektywne, niepoczuwające się do realizacji unijnych celów klimatycznych, znajdujące się w trakcie upadłości lub poważnej restrukturyzacji, o ile procesy te rozpoczęły się już przed wybuchem pandemii.

Przywódcy lokalni i regionalni zachęcają raczej, aby tworzyć mechanizmy ułatwiające funkcjonowanie europejskiej gospodarki w okresie pogorszenia koniunktury w wyniku rozmaitych kryzysów (tak jak w przypadku pandemii COVID-19), zmniejszając jednak udział bezpośredniego finansowania, które sztucznie zaburza relacje rynkowe.

Członkinie i członkowie KR-u podkreślają, że równe warunki działania dla przedsiębiorstw na jednolitym rynku mają kluczowe znaczenie zwłaszcza dla MŚP, w tym dla innowacji, rozwoju nowych proekologicznych technologii oraz tworzenia trwałych miejsc pracy. MŚP muszą uzyskać znaczne wsparcie na rynkach zagranicznych od instytucji europejskich, w tym dzięki działaniom przeciwko potencjalnemu bojkotowaniu produktów i usług państw członkowskich na globalnym rynku.

KR z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący aktu o rynkach cyfrowych i apeluje do Komisji i państw członkowskich, by podjęły wzmożone wysiłki na rzecz promowania transferu technologii, zwłaszcza do regionów słabiej rozwiniętych, peryferyjnych i wyspiarskich. Zwraca uwagę na znikomy dostęp konsumentek i konsumentów do pełnej informacji w internecie o produktach i usługach ze względu na ograniczoną liczbę dostępnych ekosystemów cyfrowych i platform oraz na niską dostępność tłumaczeń na języki narodowe. Ponadto ostrzega, że konsumenci nie mają wystarczającej kontroli nad własnymi danymi i tożsamością cyfrową, co stwarza ryzyko z punktu widzenia ochrony danych.

Komitet zwraca uwagę, że europejski proces transformacji cyfrowej wymaga przeciwdziałania strukturom monopolistycznym. Dlatego też akt o rynkach cyfrowych powinien powstrzymywać strażników dostępu przed udziałem w nielegalnych praktykach w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. W opinii władze lokalne i regionalne odnoszą się krytycznie do faktu, że koszty związane z karami za naruszanie zasad konkurencji są przenoszone na konsumentów, to zaś ostatecznie prowadzi do sytuacji, w której jedynymi pokrzywdzonymi są obywatele UE.

Dodatkowe informacje:

W czerwcu 2021 r. KR przyjął opinię w sprawie aktu o usługach cyfrowych i aktu o rynkach cyfrowych (sprawozdawczyni: Rodi Kratsa, EL/EPL), w której poparł zamiar Komisji Europejskiej dotyczący zaostrzenia regulacji rynków i usług cyfrowych, podkreślając jednocześnie innowacje i kompetencje miast i regionów, które mogą okazać się niezbędne do zapewnienia solidnych i skutecznych przepisów. Komunikat prasowy można przeczytać tutaj .

W ubiegłym miesiącu Europejski Komitet Regionów rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do edycji konkursu o nagrodę „Europejski Region Przedsiębiorczości” w 2023 r. Miasta, regiony i gminy mogą przedstawiać pod hasłem „Przedsiębiorczość i odporne społeczności” swoje strategie wspierania MŚP w ciągu najbliższych dwóch lat. Termin składania wniosków upływa w dniu 29 marca 2022 r.

Więcej informacji na temat nagrody „Europejski Region Przedsiębiorczości”, w tym listę poprzednich laureatów od 2011 r., można znaleźć tutaj .

Kontakty:

Ella Huber

Tel.: +32 (0)2 282 2373

ella.huber@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)2 282 2440

Tel. kom. +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-CALLS-BOLDNESS-WHEN-IMPLEMENTING-NEW-SOLUTIONS-STRENGTHEN-EUROPEAN-SMES.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-CALLS-BOLDNESS-WHEN-IMPLEMENTING-NEW-SOLUTIONS-STRENGTHEN-EUROPEAN-SMES.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-CALLS-BOLDNESS-WHEN-IMPLEMENTING-NEW-SOLUTIONS-STRENGTHEN-EUROPEAN-SMES.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-CALLS-BOLDNESS-WHEN-IMPLEMENTING-NEW-SOLUTIONS-STRENGTHEN-EUROPEAN-SMES.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-CALLS-BOLDNESS-WHEN-IMPLEMENTING-NEW-SOLUTIONS-STRENGTHEN-EUROPEAN-SMES.ASPX

Nagrody dla Famalicão, Friuli-Wenecji Julijskiej oraz kraju południowomorawskiego i Brna za ich wizję przedsiębiorczości promującą zrównoważony i cyfrowy wzrost gospodarczy
Nagrody dla Famalicão, Friuli-Wenecji Julijskiej oraz kraju południowomorawskiego i Brna za ich wizję przedsiębiorczości promującą zrównoważony i cyfrowy wzrost gospodarczy
06.07.2023