Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Mierzenie wpływu pandemii COVID-19 na regiony, miasta i wsie w UE: ‎ Sprawozdanie na temat barometru regionalnego i lokalnego 2021 zostanie przedstawione na # CoRplenary  

Ponadto w programie # CoRplenary : Premier Słowenii Janez Janša odbędzie dyskusję z lokalnymi przywódcami; unijni komisarze Virginijus Sinkevičius i Janez Lenarčič omówią wysiłki na rzecz ekologicznej odbudowy gospodarki i poprawy odporności; wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica wymieni poglądy na temat Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

W dniu 12 października przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL) przedstawi lokalnym przywódcom i wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej Marošowi Šefčovičowi barometr regionalny i lokalny 2021 . W tym kompleksowym sprawozdaniu przeanalizowano wpływ pandemii na regiony, miasta i wsie w UE oraz przedstawiono najważniejsze ustalenia, fakty i liczby dotyczące jej skutków w wymiarze gospodarczym, społecznym, zdrowotnym i cyfrowym. OGLĄDAJ NA ŻYWO

Podczas gdy UE zwiększa wysiłki na rzecz odbudowy gospodarczej, premier Słowenii Janez Janša podsumuje prace prezydencji słoweńskiej w Radzie Unii Europejskiej. W kontekście międzynarodowych rozmów konferencji ONZ COP15 i COP26 komisarz UE Virginijus Sinkevičius oraz burmistrzyni Turku i wiceprzewodnicząca stowarzyszenia ICLEI Minna Arve omówią działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, zaradzenia kryzysowi klimatycznemu i wspierania ekologicznej odbudowy.

13 października, w Międzynarodowym Dniu Ograniczania Skutków Katastrof Naturalnych , komisarz UE Janez Lenarčič i Mami Mizutori , specjalna przedstawicielka sekretarza generalnego ONZ ds. zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, zapoznają się z konsekwencjami niedawnych katastrof dla regionów i miast oraz omówią sposoby wzmocnienia odporności lokalnej.

W dniu 14 października członkinie i członkowie KR-u wymienią także poglądy z wiceprzewodniczącą Dubravką Šuicą na temat Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Sesja plenarna KR-u zbiega się z Europejskim Tygodniem Regionów i Miast , współorganizowanym przez KR i Komisję Europejską. #EURegionsWeek odbędzie się w dniach 11–14 października jako największe doroczne wydarzenie w kalendarzu UE, które w tym roku skupi się na wysiłkach na rzecz ekologicznej i cyfrowej odbudowy oraz wspieraniu wkładu regionów i miast w Konferencję w sprawie przyszłości Europy.

Śledź sesję plenarną na stronie internetowej KR-u

12 października: doroczny barometr regionalny i lokalny UE

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator Macedonii Środkowej, wygłosi orędzie na temat stanu regionów, miast i wsi w UE i zaprezentuje Marošowi Šefčovičowi , wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania, doroczny barometr regionalny i lokalny .

12 października: premier Słowenii Janez Janša

Europejski Komitet Regionów będzie gościć na sesji plenarnej premiera Słowenii Janeza Janšę , który weźmie udział w dyskusji na temat priorytetów sześciomiesięcznej słoweńskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

13 października: od COP15 do COP26: wzmocnienie ambicji i lepsze zarządzanie na rzecz różnorodności biologicznej i klimatu

Virginijus Sinkevičius , europejski komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa, oraz burmistrzyni Turku i wiceprzewodnicząca stowarzyszenia ICLEI Minna Arve omówią wyzwania stojące przed rządami w zakresie ochrony różnorodności biologicznej na świecie i stawienia czoła kryzysowi klimatycznemu.

13 października: ograniczanie ryzyka związanego z katastrofami naturalnymi

W Międzynarodowym Dniu Ograniczania Skutków Katastrof Naturalnych Europejski Komitet Regionów będzie gościć Mami Mizutori , specjalną przedstawicielkę sekretarza generalnego ONZ ds. zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, oraz Janeza Lenarčiča , europejskiego komisarza ds. zarządzania kryzysowego, aby zastanowić się, co mogą zrobić regiony i miasta, by zwiększyć odporność i ograniczyć skutki klęsk żywiołowych.

14 października: Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Dubravka Šuica , wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii, przedstawi stanowisko Komisji wobec Konferencji w sprawie przyszłości Europy i wymieni poglądy z członkiniami i członkami KR-u.

KLUCZOWE DEBATY

Wtorek, 12 października, godz. 15.00: debata na temat dorocznego barometru regionalnego i lokalnego z udziałem Apostolosa Tzitzikostasa (EL/EPL), przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów i gubernatora Macedonii Środkowej, oraz Maroša Šefčoviča , wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania.

Środa, 13 października, godz. 10.00: debata w sprawie priorytetów słoweńskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, z udziałem Janeza Janša , premiera Słowenii.

Środa, 13 października, godz. 15.00: debata w sprawie „Wzmocnienie ambicji, lepsze zarządzanie: Przywódcy działają razem na rzecz Zielonego Ładu glokalnie”, z udziałem Virginijusa Sinkevičiusa , komisarza ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa oraz Minny Arve, burmistrzyni Turku i wiceprzewodniczącej ICLEI .

Środa, 13 października, godz. 16.00: Debata w sprawie „Klęski żywiołowe: reagowanie na sytuacje nadzwyczajne i budowanie odporności w miastach i regionach” z udziałem Janeza Lenarčiča , europejskiego komisarza ds. zarządzania kryzysowego, oraz Mami Mizutori , szefowej UNDRR i specjalnej przedstawicielki sekretarza generalnego ONZ ds. zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi.

Czwartek, 14 października, godz. 16.00: Debata na temat konferencji w sprawie przyszłości Europy , z udziałem Dubravki Šuicy , wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii.

REZOLUCJE

W sprawie COP26.

W sprawie dorocznego barometru regionalnego i lokalnego UE.

OPINIE DO PRZYJĘCIA

Strategia UE na rzecz praw dziecka oraz europejska gwarancja dla dzieci . Sprawozdawca: Markku Markkula (FI/EPL), członek rady miasta Sastamala

Europejska tożsamość cyfrowa . Sprawozdawca generalny: Mark Weinmeister (DE/EPL), sekretarz stanu do spraw europejskich kraju związkowego Hesja.

Skuteczne angażowanie władz lokalnych i regionalnych w przygotowywanie umów partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2021–2027. Sprawozdawca: Juraj Droba (SK/EKR), przewodniczący kraju bratysławskiego .

Program przeciwdziałania terroryzmowi dla UE: przewidywanie, zapobieganie, ochrona i reagowanie. Sprawozdawca: Karl Vanlouwe (BE/EA), poseł do parlamentu flamandzkiego.

Ochrona oznaczeń geograficznych produktów przemysłowych i rzemieślniczych w Unii Europejskiej. Sprawozdawczyni: Martine Pinville (FR/PES), członkini rady regionu Nowa Akwitania.

Przyszły plan na rzecz nowego programu na rzecz konsumentów – Poprawa odporności konsumentów na potrzeby trwałej odbudowy. Sprawozdawczyni: Alexia Bertrand (BE/RE), posłanka do Parlamentu Regionu Stołecznego Brukseli

Unia równości: strategia na rzecz równości osób LGBTIQ na lata 2020–2025. Sprawozdawczyni: Kate Feeney (IE/RE), radna hrabstwa Dun Laoghaire Rathdown

Informacje praktyczne:

Miejsce: – tryb hybrydowy: posiedzenie wirtualne i w budynku Charlemagne Komisji Europejskiej, rue de la Loi, Bruksela, Belgia.

Data : wtorek, 12 października – czwartek, 14 października 2021 r.

Materiały : porządek obrad sesji plenarnej oraz opinie z poprawkami.

Transmisja internetowa : na stronie internetowej KR-u.

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Share: