Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
COP26: Przywódcy lokalni apelują do głównego negocjatora UE Fransa Timmermansa o uwzględnienie wymiaru regionalnego i lokalnego w ostatecznych konkluzjach z Glasgow w celu ochrony ludzi i planety.  

Władze szczebla niższego niż krajowy realizują 70 % środków służących łagodzeniu zmiany klimatu i 90 % polityk w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Należy wreszcie uznać ich wkład w zapobieganie kryzysowi klimatycznemu

Europejski Komitet Regionów przyjął rezolucję w sprawie COP26 , w której określił swoje potrzeby dotyczące polityki ochrony klimatu dwa tygodnie przed negocjacjami ONZ w sprawie klimatu w Glasgow. Ponieważ świat stoi w obliczu bezprecedensowych fal upałów, powodzi, huraganów i podnoszenia się poziomu mórz, przywódcy lokalni UE wezwali ONZ i rządy krajowe do formalnego uznania, monitorowania i zachęcania do ograniczania emisji gazów cieplarnianych przez miasta, samorządy lokalne i regiony na całym świecie. Trzy kluczowe tematy omawiane w Glasgow to ambitniejsze cele klimatyczne, przejrzystość i rozliczalność w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz finansowani działań związanych ze zmianą klimatu w przypadku osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Komitet - unijne zgromadzenie pochodzących z wyboru przywódców lokalnych i regionalnych - przypomina, że w porozumieniu paryskim z 2016 r. uznaje się kluczową rolę wielopoziomowego sprawowania rządów w polityce klimatycznej oraz potrzebę współpracy z regionami i miastami. W związku z tym Komitet wzywa do wdrożenia tej zasady i uwzględnienia zobowiązań władz lokalnych i regionalnych w zakresie klimatu poprzez uruchomienie systemu wkładów ustalonych na szczeblu regionalnym i lokalnym (RLDC), w ramach którego uznaje się i monitoruje zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych przez miasta, samorządy lokalne i regiony na całym świecie oraz zachęca się do takich kroków.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa w Grecji, powiedział: Świat po prostu nie radzi sobie z wyzwaniem, jakim są zagrożenia związane ze zmianą klimatu. Należy uwzględnić zobowiązania władz szczebla niższego niż krajowy i zapewnić im formalne miejsce w negocjacjach w sprawie klimatu. Wzywam wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa jako negocjatora UE do zadbania o uwzględnienie wymiaru regionalnego i lokalnego w konkluzjach COP26. Nie możemy już sobie pozwolić na ignorowanie podstawowej roli regionów, miast i wsi oraz zasobów, których potrzebują, aby realizować działania w dziedzinie klimatu. W przeciwnym wypadku będziemy w dalszym ciągu zawodzić naszą młodzież i naszą planetę.

Rezolucja COP26 została przyjęta podczas debaty plenarnej z udziałem Virginijusa Sinkevičiusa , komisarza UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa, który stwierdził: Potrzebujemy znacznych wysiłków ze strony europejskich regionów i gmin, aby przyczynić się do zmniejszenia emisji o 55 % do 2030 r. Obszary stanowiące wyzwanie w zakresie dekarbonizacji, takie jak budynki, wymagają lokalnych rozwiązań. Niedawny wzrost cen energii na świecie wzmacnia potrzebę większego udziału energii ze źródeł odnawialnych i bardziej wydajnego wykorzystania energii. Nowy Społeczny Fundusz Klimatyczny ma zapewnić specjalne środki finansowe, aby pomóc obywatelom w opłacaniu inwestycji w efektywność energetyczną. Władze regionalne odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu globalnych celów klimatycznych.

Podczas debaty wiceprzewodnicząca ICLEI – Samorządy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju – i burmistrzyni Turku, Minna Arve , stwierdziła: Miasta i ich przywódcy muszą stać się prawdziwymi partnerami w systemie wielopoziomowego sprawowania rządów . Muszą one mieć możliwość przyczynienia się do kształtowania ram prawnych, fiskalnych i finansowych, które regulują wdrażanie ich ambitnych strategii lokalnych. Tylko idąc tą drogą będziemy mogli szybko przejść od planów i strategii do rzeczywistych działań. Wspólnie możemy osiągnąć postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ i porozumienia klimatycznego z Paryża.

Vincent Chauvet (FR/Renew Europe), burmistrz Autun i sprawozdawca opinii „Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. w związku z COP26” , zauważył: Nasz przekaz jest następujący: wielopoziomowe zarządzanie w dziedzinie klimatu jest rozwiązaniem pozwalającym na zapewnienie prawdziwie skutecznych działań w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej. Kluczowe znaczenie ma również zwiększenie ambicji w dziedzinie klimatu i skłonienie rządów krajowych do zwiększenia ich zobowiązań w tym obszarze. Naszym obowiązkiem jest kontynuowanie prac na rzecz formalnego uznania zdolności miast i regionów do wniesienia wkładu we wdrażanie porozumienia klimatycznego z Paryża, podkreślając, czego potrzebujemy jako władze lokalne i regionalne, aby realizować działania w dziedzinie klimatu.

Komitet podał przykład deklaracji z Edynburga w sprawie różnorodności biologicznej podpisanej dziś przez prezydenta Tzitzikostasa po jej przyjęciu przez Prezydium . Deklaracja z Edynburga w sprawie globalnych ram różnorodności biologicznej po 2020 r. określa aspiracje i zobowiązania władz szczebla niższego niż krajowy w zakresie ochrony i zwiększania różnorodności biologicznej w nadchodzącym dziesięcioleciu. Podczas debaty przewodniczący Komitetu wezwał również członków Komitetu do podjęcia działań i rozpoczęcia kampanii „Zielony Ład w terenie” – w której określa się 10 działań do realizacji przez przywódców lokalnych. Jednym z działań jest sadzenie drzew, co przyczyni się do realizacji zobowiązania Komisji Europejskiej do 3 mld EUR do 2030 r.

W rezolucji podkreślono, że wiele europejskich regionów i miast ogłosiło już stan zagrożenia klimatycznego i przyjęło bardziej ambitne zobowiązania w dziedzinie klimatu niż ich kraje. Ponadto komitety wzywają strony UNFCCC do nałożenia na rządy krajowe obowiązku konsultowania się z władzami lokalnymi i regionalnymi i angażowania ich w proces opracowywania wniosków dotyczących klimatu.

Informacje dodatkowe:

Informacje na temat działań KR-u podczas COP26 można znaleźć na naszym specjalnym portalu .

KR przyczynia się do przyspieszenia działań w dziedzinie klimatu w miastach i regionach oraz do wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu na każdym terytorium za pośrednictwem swojej inicjatywy przewodniej „Zielony Ład w terenie” . Jeśli chodzi o Europę, KR ponawia swój apel o bezpośredni dostęp władz lokalnych i regionalnych do funduszy UE w celu realizacji lokalnych i regionalnych projektów Zielonego Ładu.

W skład delegacji KR-u na COP26 wchodzą:

Kontakt:

David Crous

tel. +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023