Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: wybrani demokratycznie politycy na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym powinni połączyć siły, by wzmocnić model demokratyczny UE  

Manfred Weber, Iratxe García Pérez i Guy Verhofstadt – troje przedstawicieli Parlamentu Europejskiego w zarządzie Konferencji w sprawie przyszłości Europy – omówiło z członkami KR-u rolę i wkład przywódczyń i przywódców lokalnych i regionalnych w Konferencję.

Lokalni i regionalni politycy reprezentowani w UE przez KR oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego – jedynej instytucji UE, której członkinie i członkowie są wybierani bezpośrednio przez obywateli – powinni połączyć siły w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Ich wspólnym celem powinno być urzeczywistnienie apelu obywateli o Unię, która będzie im bliższa, będzie szanować zasadę pomocniczości i odważnie reagować na nowe wyzwania na szczeblu globalnym i lokalnym. Przesłanie to podzielili członkowie KR-u na 145. sesji plenarnej Komitetu , w której udział wzięli Guy Verhofstadt, Manfred Weber i Iratxe García Pérez – troje przedstawicieli Parlamentu Europejskiego w zarządzie Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Trójka posłów podkreśliła, że członkinie i członkowie KR-u są silnymi sojusznikami szerokiej, prawdziwie inkluzywnej, przejrzystej, zrównoważonej geograficznie i politycznie debaty na temat przyszłości Europy.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas , który kieruje delegacją KR-u na sesję plenarną Konferencji i bierze udział w posiedzeniach zarządu, powiedział: Politycy szczebla lokalnego i posłowie do Parlamentu Europejskiego mają jeden wspólny cel: pragną wzmocnić dom demokracji europejskiej we wszystkich jego wymiarach oraz przybliżyć Europę do obywatelek i obywateli, którym służy. Za pośrednictwem naszych rodzin politycznych powinniśmy połączyć siły, aby Konferencja w sprawie przyszłości Europy zakończyła się sukcesem. Rozumiemy potrzeby obywateli i nadajemy Konferencji legitymację demokratyczną. Nasza przyszłość zależy od silniejszej i bardziej zjednoczonej Europy.

Guy Verhofstadt, poseł do Parlamentu Europejskiego, współprzewodniczący zarządu i koordynator delegacji PE na Konferencję w sprawie przyszłości Europy, skomentował: Konferencja (#CoFoE) przypomina bieg sztafetowy. Obywatele uczestniczący w panelach rozpoczną ją od przedstawienia swoich życzeń i zaleceń. Następnie podczas kilku sesji plenarnych oddają one i oni pałeczkę, a my sformułujemy konkretne propozycje reform w oparciu o ich zalecenia. Ostatnim etapem tego wyścigu jest zatwierdzenie i wdrożenie reform za pośrednictwem naszych instytucji demokratycznych. KR będzie ważnym graczem dzięki swoim członkiniom i członkom z miast i regionów w całej Unii Europejskiej.

Manfred Weber, przewodniczący Grupy EPL w Parlamencie Europejskim i członek zarządu Konferencji w sprawie przyszłości Europy, powiedział: Czeka nas dekada ważnych zmian. Jeśli chodzi o zmianę klimatu, zatrudnienie i wzrost gospodarczy, cyfryzację, sprawy społeczne, demografię i migrację, nie możemy czekać na kolejny kryzys, aby przygotować się na przyszłe wyzwania. Musimy się zastanowić, czy Unia Europejska jest obecnie strukturalnie zdolna do reagowania na problemy, przed którymi stoimy. Jest pewne, że musimy zbudować Europę, która ma rzeczywistą zdolność do działania, lecz potrzebujemy także bardziej demokratycznej Europy, która będzie bliższa obywatelom, gminom i regionom. KR, za pośrednictwem demokratycznie wybranych członkiń i członków, ma do odegrania kluczową rolę w tym zakresie.

Iratxe García Pérez, przewodnicząca Grupy S&D w Parlamencie Europejskim i członkini zarządu Konferencji w sprawie przyszłości Europy, dodała: Konferencja to szansa na ponowne nawiązanie kontaktu z obywatelami i dowiedzenie się, jakiej Unii Europejskiej pragną, Nie możemy jej zaprzepaścić. Unię tworzą nie tylko jej instytucje, ale każde miasto i miasteczko. Wszystkie szczeble administracji mają do odegrania ważną rolę. Różnorodność naszych wsi, miast i regionów jest bogactwem Europy. Dlatego też przekaz Konferencji musi dotrzeć do miejsc oddalonych od brukselskiej bańki i uwzględnić wszystkie stanowiska. Chcemy bardziej partycypacyjnego projektu europejskiego, większej równości i solidarności oraz bardziej feministycznego wymiaru Europy.

Delegacja KR-u na sesję plenarną Konferencji w sprawie przyszłości Europy :

- weźmie udział w posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach grup roboczych Konferencji;

- wniesie pisemny wkład, w tym przy wsparciu grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej , niezależnego organu doradczego złożonego z siedmiorga mędrczyń i mędrców, którym kieruje były przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy i którego misją jest wspieranie politycznej i instytucjonalnej roli KR-u poprzez dostarczanie strategicznych analiz politycznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów lokalnych i regionalnych. Wyniki ankiety KR-u na temat przyszłości Europy również posłużą do przygotowania wkładu w Konferencję ;

- zorganizuje dialogi i debaty w okręgach wyborczych, weźmie w nich udział i złoży z nich sprawozdania we współpracy z Międzynarodowym Ruchem Europejskim lub Europejskim Forum Młodzieży, lecz również z innymi instytucjami unijnymi, takimi jak sieć Europe Direct Komisji Europejskiej i projekt BELE Parlamentu Europejskiego. Ponadto jesienią zorganizowane zostaną transgraniczne dialogi obywatelskie przy współudziale Fundacji Bertelsmann ;

- będzie tworzyć sojusze z delegatkami i delegatami o podobnych poglądach podczas Konferencji w celu wspólnego propagowania zaleceń istotnych dla regionów, miast i wsi w całej UE;

- zmobilizuje swoje sieci, takie jak stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych w całej UE, sieć byłych członków KR-u i nowo utworzona sieć lokalnych radnych UE , sieć RegHub oraz sieć Cohesion Alliance , aby zachęcić polityków lokalnych i regionalnych do organizowania debat obywatelskich, których wyniki konsultacji zostaną przedstawione na sesji plenarnej Konferencji.

KR przedstawi ostateczną wersję swego wkładu w Konferencję podczas 9. Europejskiego Szczytu Regionów i Miast , który odbędzie się w okresie francuskiej prezydencji Rady w dniach 3–4 marca 2022 r.

Kontekst:

Konferencja w sprawie przyszłości Europy została rozpoczęta 9 maja 2021 r. w Strasburgu. Jest to jedyny w swoim rodzaju proces dialogu z obywatelami z całej Unii Europejskiej, który ma na celu zaangażowanie ich w refleksje i umożliwienie im wniesienia wkładu w zalecenia dotyczące kształtu UE w najbliższej przyszłości, przede wszystkim w odniesieniu do 9 tematów : zmiana klimatu i środowisko; zdrowie; gospodarka, sprawiedliwość społeczna i zatrudnienie; miejsce UE w świecie; wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo; transformacja cyfrowa; demokracja europejska; migracja; edukacja, kultura, młodzież i sport.

Uruchomiona w tym celu wielojęzyczna platforma cyfrowa pozwoli osobom z różnych państw członkowskich nawiązać kontakty i przedyskutować pomysły przy okazji specjalnie organizowanych imprez lub bezpośrednio na platformie. Na tej platformie muszą pojawić się pomysły i zalecenia zgłaszane podczas dialogów obywatelskich, aby można je było uwzględnić w dalszych dyskusjach. Będą one później omawiane na 14 posiedzeniach zgromadzeń obywatelskich. Z kolei przedstawicielki i przedstawiciele tych zgromadzeń będą prezentować komentarze i postulaty na sesji plenarnej Konferencji w sprawie przyszłości Europy, która odbędzie się sześć razy przed zakończeniem procesu konsultacji.

W sesji plenarnej Konferencji w sprawie przyszłości Europy biorą udział 432 osoby: 108 przedstawicielek i przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, 54 – Rady, 3 – Komisji Europejskiej, 108 – parlamentów krajowych, 80 – europejskich paneli obywatelskich (z których jedna trzecia ma mniej niż 25 lat), przewodniczący Europejskiego Forum Młodzieży, 27 przedstawicieli krajowych paneli obywatelskich, po 18 przedstawicieli KR-u i EKES-u, po 8 przedstawicieli partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego.

Zarząd Konferencji w sprawie przyszłości Europy składa się z trzech przedstawicieli i maksymalnie czterech obserwatorów z każdej instytucji UE. Komisję Europejską reprezentują wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica i Věra Jourová, Radę – rotacyjna prezydencja (w drugiej połowie 2021 r. słoweńska, a następnie francuska), a Parlament Europejski – posłowie Guy Verhofstadt, Manfred Weber, Iratxe García Pérez. KR został zaproszony do udziału w posiedzeniach zarządu. Zarząd nadzoruje prace Konferencji i przygotowuje jej posiedzenia plenarne, w tym wkład obywateli i działania następcze. Regularnie składa sprawozdania wspólnemu przewodnictwu Konferencji (przewodniczący Komisji, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej). Po dyskusji zarząd otrzyma konkluzje wypracowane na zasadzie konsensusu na posiedzeniu plenarnym. Zarząd przygotuje sprawozdanie przy zachowaniu pełnej przejrzystości, we współpracy z posiedzeniem plenarnym Konferencji i w oparciu o przyjęte na sesji plenarnej wnioski. Sprawozdanie zostanie opublikowane na wielojęzycznej platformie cyfrowej i przedłożone wspólnemu przewodnictwu.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

tel. +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Gmina Michałowo i jej mieszkańcy zostali uhonorowani Nagrodą im. Pawła Adamowicza za pomoc uchodźcom na granicy z Białorusią
Gmina Michałowo i jej mieszkańcy zostali uhonorowani Nagrodą im. Pawła Adamowicza za pomoc uchodźcom na granicy z Białorusią
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023