Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta apelują do Konferencji w sprawie przyszłości Europy o promowanie bardziej partycypacyjnej, ekologicznej i inkluzywnej demokracji w UE  

Podczas wydarzenia „Miasta sprzyjające demokracji w Unii Europejskiej: miejska perspektywa na Konferencji w sprawie przyszłości Europy”, współorganizowanego przez Europejski Komitet Regionów, Eurocities i Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR), przywódcy lokalni i regionalni przedstawili swoje oczekiwania dotyczące Konferencji w sprawie przyszłości Europy i podzielili się doświadczeniami związanymi ze wzmacnianiem demokracji lokalnej. Omówiono przykłady innowacyjnych działań opartych na partycypacji, ekologicznych projektów, usług cyfrowych dla obywateli czy integracji społeczności. Wydarzenie to doprowadziło do przyjęcia wniosków , które zostaną przekazane na Konferencję w sprawie przyszłości Europy.

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator greckiego regionu Macedonia Środkowa, powiedział: Gdy używamy słowa „obywatel” w języku angielskim – „citizen”, francuskim – „citoyen”, włoskim – „cittadino” czy greckim – „πολίτης”, źródłosłowem zawsze jest „miasto” – „city”. Miasta i demokracja są nierozłączne. Demokracja narodziła się właśnie w miastach, na szczeblu lokalnym. Miasta stanowią szczebel najbliższy demokracji, miejsce, w którym pojawiają się najlepsze praktyki demokratyczne, oraz siłę napędową demokracji. Obywatele chcą się angażować i naszym obowiązkiem jest stworzenie odpowiednich narzędzi. Dlatego jestem głęboko przekonany, że miasta są prawdziwymi laboratoriami wzbogacania, unowocześniania i wzmacniania demokracji.

Dario Nardella, przewodniczący EUROCITIES i burmistrz Florencji, stwierdził: Jak pokazują najnowsze badania Eurocities , w prawie wszystkich naszych miastach wprowadzono jakąś formę demokracji uczestniczącej i wiele miast na co dzień eksperymentuje z innowacyjnymi praktykami. Jako miasta uważamy, że Konferencja w sprawie przyszłości Europy powinna doprowadzić do stworzenia europejskiej strategii na rzecz uczestnictwa. Europa powinna wykorzystać dynamikę Konferencji, by dalej wcielać w życie demokrację uczestniczącą. Powinno to doprowadzić do nowego sposobu współpracy z miastami i obywatelami, zbliżając Europę do obywateli.

Christoph Schnaudigel, współprzewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) i przewodniczący powiatu Karlsruhe, zauważył: Poziom lokalny i regionalny, szczebel sprawowania rządów najbliższy obywateli, może być kanałem pozwalającym zwykłym obywatelom bezpośrednio porozmawiać z urzędnikami UE. Obywatele potrzebują lepszej reprezentacji wobec instytucji UE. Można to osiągnąć dzięki stałemu unijnemu mechanizmowi zorganizowanego dialogu z obywatelami za pośrednictwem przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych.

KR, Eurocities i CEMR uzgodniły szereg wniosków, które zostaną przekazane na platformę cyfrową Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

1. Konferencja w sprawie przyszłości Europy stanowi okazję do promowania innowacyjnych sposobów angażowania obywateli w funkcjonowanie Unii Europejskiej i opracowania europejskiej strategii na rzecz uczestnictwa. Należy nadal promować i pokazywać, w tym na szczeblu UE, praktyki deliberatywne i partycypacyjne, takie jak gminne budżety partycypacyjne i współzarządzanie przestrzenią publiczną, które są wykorzystywane do wzmacniania europejskiej demokracji opartej na wartościach. Uważamy, że należy ustanowić stały unijny mechanizm zorganizowanego dialogu z obywatelami za pośrednictwem przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych . Mechanizm ten: 1) umożliwi miastom współpracę z obywatelami w kwestiach europejskich, które mają bezpośredni wpływ na ich sytuację, 2) umożliwi europejskim decydentom opracowywanie strategii politycznych dostosowanych do potrzeb miast i popieranych przez obywateli, 3) umożliwi obywatelom udział w procesie politycznym, który w ostatecznym rozrachunku wpływa na ich codzienne życie. Dialog ten mógłby obejmować następujące kwestie polityczne, które mają duże znaczenie dla miast i terytoriów i w których ich wkład jest ważny:

2. Miasta każdej wielkości znajdują się w centrum zielonej transformacji , ponieważ odpowiadają za 70–80% światowych emisji. Władze lokalne i regionalne wdrażają przy tym 70% działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu i 90% strategii politycznych w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Należy zatem docenić rolę miast i gmin jako protagonistów zielonej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej, w tym poprzez regularną wymianę pomysłów lub najlepszych praktyk, większe angażowanie w opracowywanie i realizację programów oraz wsparcie finansowe UE, m.in. na rzecz budowania zdolności.

3. Miasta i gminy torują nowe drogi w transformacji cyfrowej , opracowując i wdrażając innowacyjne i zintegrowane rozwiązania dla obywateli i społeczności. Aby przezwyciężyć „podwójną przepaść cyfrową” związaną z nierównym dostępem i analfabetyzmem cyfrowym, konieczne jest przyspieszenie wdrażania infrastruktury szerokopasmowej i budowania zdolności na szczeblu lokalnym. Ponadto wiele platform internetowych wywiera znaczący wpływ na szczeblu lokalnym w dziedzinach takich jak transport miejski i regionalny, mieszkalnictwo, zakwaterowanie turystyczne i świadczenie usług publicznych, co należy uwzględnić w europejskich strategiach dotyczących tych zagadnień.

4. Miasta i gminy zmagają się z wyzwaniami i już przezwyciężyły wiele trudności w zakresie wspierania spójności społecznej , budowania inkluzywnych społeczeństw i promowania różnorodności. Europejskie i krajowe strategie integracji społecznej, dotyczące w szczególności równości płci, przemian demograficznych, niepełnosprawności i integracji migrantów, muszą zatem w pełni angażować miasta i gminy, by mogły one dzielić się doświadczeniami i odpowiednimi narzędziami polityki. Zaś by mogły one odgrywać swą rolę w zakresie integracji społecznej, kluczowe jest zapewnienie im bezpośredniego i terminowego dostępu do unijnego finansowania.

5. Nowa karta lipska , której podstawą jest potencjał transformacyjny miast na rzecz wspólnego dobra, odnowiona agenda miejska UE i agenda terytorialna 2030 , powinna umożliwiać miastom i gminom udział w opracowywaniu odpowiednich polityk europejskich oraz stanowić punkt odniesienia dla praktycznej realizacji polityki UE we wszystkich państwach członkowskich. Musi też umożliwiać instytucjom UE, państwom członkowskim, miastom i gminom łączenie się za pośrednictwem platformy politycznej, aby wspierać nowy Zielony Ład UE i jego wdrażanie za pomocą różnych polityk zakorzenionych na szczeblu miejskim i lokalnym.

Kontakt:

KR: Marie-Pierre Jouglain

tel. kom. +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

CEMR : Georgina Mombo

tel. kom. + 32 (0) 489 47 16 30

georgina.mombo@ccre-cemr.org

EUROCITIES : Alex Godson
tel. kom.: +32 (0) 495 29 85 94

alex.godson@eurocities.eu  

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-PROMOTE-PARTICIPATIVE-GREEN-INCLUSIVE-DEMOCRACY.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-PROMOTE-PARTICIPATIVE-GREEN-INCLUSIVE-DEMOCRACY.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-PROMOTE-PARTICIPATIVE-GREEN-INCLUSIVE-DEMOCRACY.ASPX

Gmina Michałowo i jej mieszkańcy zostali uhonorowani Nagrodą im. Pawła Adamowicza za pomoc uchodźcom na granicy z Białorusią
Gmina Michałowo i jej mieszkańcy zostali uhonorowani Nagrodą im. Pawła Adamowicza za pomoc uchodźcom na granicy z Białorusią
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-PROMOTE-PARTICIPATIVE-GREEN-INCLUSIVE-DEMOCRACY.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-PROMOTE-PARTICIPATIVE-GREEN-INCLUSIVE-DEMOCRACY.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023