Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Konferencja w sprawie przyszłości Europy może się powieść tylko pod warunkiem wyjścia poza Brukselę i stolice krajowe i zaangażowania społeczności lokalnych  

Dialog lokalny w Strasburgu podkreślił dziś wymiar terytorialny konferencji i wykazał, że władze lokalne i regionalne mają kluczowe znaczenie, by jej zasięg rozszerzyć poza Brukselę i stolice. Uczestnicy zatwierdzili list otwarty skierowany do wszystkich lokalnych przywódców zachęcający ich do organizowania dialogów lokalnych i przyłączenia się do zainicjowanej przez KR sieci regionalnych i lokalnych radnych UE.

Przedstawiciele instytucji UE, stowarzyszeń terytorialnych i młodzieżowych oraz przywódcy lokalni i regionalni dyskutowali dziś o tym, jak wzmocnić legitymację demokratyczną Konferencji w sprawie przyszłości Europy poprzez nawiązanie kontaktów z obywatelami wszędzie tam, gdzie mieszkają. Dialog lokalny w Strasburgu został zorganizowany przez Europejski Komitet Regionów wraz z rządem francuskim, miastem Strasburg, Stowarzyszeniem Regionów Francji, Zgromadzeniem Departamentów Francji oraz Stowarzyszeniem Merów Francji. Uczestnicy zatwierdzili list otwarty wzywający przywódców lokalnych i regionalnych do organizowania dialogów w ich regionach, miastach i wsiach jako wkładu w konferencję oraz do wyznaczenia w ich zgromadzeniu politycznym radnego do spraw europejskich.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas stwierdził: Musimy ożywić projekt europejski, wzmacniając jego demokratyczne funkcjonowanie. Uważam, że nasz „dom demokracji europejskiej” ma solidne podstawy – władze regionalne i lokalne, silne mury – państwa członkowskie i chroniący go dach – UE. Konferencja stanowi wyjątkową okazję do wzmocnienia tej konstrukcji pod warunkiem, że wykroczy poza Brukselę i stolice. Władze lokalne i regionalne są najlepszymi sojusznikami Unii w dążeniu do powodzenia konferencji. Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy wykorzystać okazję do odnowy i zbliżenia Europy do jej obywateli.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za demokrację i demografię Dubravka Šuica powiedziała: Europejski Komitet Regionów pokazuje nam, jak władze lokalne i regionalne wzmacniają naszą demokrację.  Miarą sukcesu konferencji będą wspólnie osiągnięte konkretne wyniki. Regiony, burmistrzowie i miasta są najbliżej obywateli, dlatego państwa rola jest kluczowa dla powodzenia Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Poseł do PE i współprzewodniczący komitetu wykonawczego Konferencji w sprawie przyszłości Europy Guy Verhofstadt stwierdził:

Chcemy stworzyć realną dynamikę oddolną. Konferencja będzie znacznie więcej niż tylko wysłuchaniem, będzie sposobem na rzeczywiste włączenie obywateli w kształtowanie naszej wspólnej europejskiej przyszłości. Fundamenty są gotowe: to eksperymenty online z demokracją deliberatywną prowadzone po raz pierwszy w skali całej UE. My, instytucje przedstawicielskie, zadbamy następnie o to, by dano polityczną odpowiedź na obawy i propozycje obywateli. Zaczynamy dziś coś nowego i motywującego!

Portugalska sekretarz stanu do spraw europejskich Ana Paula Zacarias zauważyła: Jak powiedział Alexis de Tocqueville, „zgromadzenia lokalne (...) są siłą wolnych narodów”. Dowodzi to słuszności umieszczenia władz regionalnych i lokalnych w samym centrum Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Są one bliższe obywatelom i mogą pomóc nam dotrzeć do tych, którzy zwykle nie uczestniczą w debacie publicznej i nie wyrażają swoich opinii.

Pierwszy wiceprzewodniczący KR-u Vasco Cordeiro powiedział: Przesłanie obecnych przedstawicieli miast i regionów jest jasne: podejmujemy wyzwanie, by pomóc naszej Unii w lepszym działaniu na rzecz obywateli. Europa jest ambitnym projektem. Odpowiedzialność i zaufanie mają kluczowe znaczenie dla zrealizowania tych ambicji. Podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy, a także po jej zakończeniu, będziemy musieli powiedzieć, co zrobimy z głosem obywateli. Ta konferencja nie dotyczy instytucji UE. Chodzi o nas, obywateli Europy!

Europejski Komitet Regionów jest gotowy do zaangażowania się w Konferencję w sprawie przyszłości Europy na wiele sposobów:

– KR jest reprezentowany w zarządzie Konferencji. W ramach tego organu dąży do włączenia wybranych przedstawicieli parlamentów i rad regionalnych i lokalnych w prace sesji plenarnej konferencji, obok przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych.

– KR organizuje szereg dialogów lokalnych w różnych państwach członkowskich, aby dotrzeć do jak największej liczby obywateli w ich miejscu zamieszkania.

– KR zorganizuje w trakcie trwania konferencji szereg debat podczas swych sesji plenarnych na temat funkcjonowania demokracji europejskiej.

– KR współpracuje z Grupą Wysokiego Szczebla ds. Demokracji Europejskiej , niezależnym organem doradczym składającym się z siedmiorga mędrców, której zadaniem jest wspieranie politycznej i instytucjonalnej roli KR-u poprzez dostarczanie strategicznych analiz politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań stojących przed władzami lokalnymi i regionalnymi.

– KR podejmie 12 maja współpracę z Fundacją Bertelsmanna , aby podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy głos miast i regionów został wysłuchany dzięki innowacyjnym formom uczestnictwa ; do organizacji paneli obywatelskich oraz opracowania wkładu i zaleceń do końcowego sprawozdania z dialogów lokalnych związanych z konferencją (oczekiwanego wiosną 2022 r.) zostaną wykorzystane narzędzia internetowe.

Przydatne linki:

Przemówienie przewodniczącego Tzitzikostasa

List otwarty „Zaangażujmy się w konferencję w sprawie przyszłości Europy i w dalsze działania!”

Nagranie dialogu lokalnego z 9 maja

Sondaż przeprowadzony przez KR wśród obywateli – wkład w konferencję w sprawie przyszłości Europy

Nowa aplikacja mobilna KR-u z aktualnymi informacjami jedynego organu regionów i miast wypowiadającego się w imieniu miliona europejskich polityków lokalnych. Dostępna na iPhone’a i Androida .

Kontakt:

Michele Cercone

Rzecznik przewodniczącego KR-u

Tel. +32 498 98 23 49

E-mail: michele.cercone@cor.europa.eu

Udostępnij :