Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Centrum Kompetencji JRC ds. demokracji uczestniczącej i deliberatywnej jako centrum wiedzy i koordynacji dla regionów i miast  

W dniu dzisiejszym Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) uruchomiło Centrum Kompetencji ds. demokracji uczestniczącej i deliberatywnej. Jego celem jest zapewnienie narzędzi, zasobów, badań i metodologii z myślą o budowaniu zdolności i najlepszych praktyk w zakresie demokracji uczestniczącej i deliberatywnej na różnych szczeblach sprawowania rządów w UE. Mark Speich, przewodniczący Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych KR-u -–CIVEX – stwierdził, że współpraca między Centrum Kompetencji a regionami i miastami może być relacją wzajemności. Z jednej strony KR może być pełnoprawnym partnerem JRC w pracach nad priorytetem polityki KE „Nowy impuls dla demokracji europejskiej” poprzez wkład w postaci najlepszych praktyk regionalnych i lokalnych dla społeczności praktyków skupionych wokół Centrum Kompetencji. Z drugiej strony Centrum mogłoby opracować mechanizm uwzględniania udziału obywateli w kształtowaniu polityki UE oraz wspierać szczebel lokalny i regionalny w usystematyzowaniu stałego korzystania z narzędzi partycypacyjnych.

W związku z uruchomieniem/Podczas inauguracji Centrum Kompetencji ds. demokracji uczestniczącej i deliberatywnej zwrócono się do kilku podmiotów instytucjonalnych UE o przedyskutowanie tego, czego oczekują od nowego Centrum, utworzonego w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ze strony instytucji i krajów UE na zdolność do wspierania partycypacyjnych i deliberatywnych projektów i strategii politycznych oraz do urzeczywistnienia priorytetu KE „Nowe impulsy dla demokracji europejskiej”. KR, reprezentowany przez Marka Speicha (DE/EPL), sekretarza stanu ds. federalnych, europejskich i międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii i przewodniczącego Komisji CIVEX KR-u, wziął udział w obradach okrągłego stołu pt. „Czego możemy się nauczyć od demokracji uczestniczącej i deliberatywnej w regionach Europy i jak może nam w tym pomóc Komisja Europejska?”.

W odpowiedzi na pierwsze pytanie: „Wzajemne uczenie się - wiele praktyk w regionach jest bardzo zaawansowanych; w jaki sposób możemy wyciągnąć wnioski z innowacji, które mają miejsce w całej UE? Co ma do zaproponowania Centrum Kompetencji? Mark Speich zauważył: KR w ostatnich latach intensywnie pracował nad demokracją lokalną, a zwłaszcza nad sposobami nawiązania kontaktów z obywatelami, opierając się na bliskości władz lokalnych i regionalnych do ich okręgu wyborczego i wykorzystując KR i jego członków jako propagatorów najlepszych praktyk lokalnych i regionalnych na arenie europejskiej. W tym kontekście Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest wyjątkową okazją, ale nie jest ani punktem wyjścia, ani punktem końcowym prac KR-u. Nadszedł czas, by oprzeć się na najlepszych praktykach i wykorzystać Konferencję jako „dowód poprawności koncepcji” w celu bardziej strategicznego i systematycznego użycia narzędzi partycypacyjnych.

Na drugie pytanie „Co Centrum Kompetencji JRC może zrobić, aby podążyć za tą falą demokracji deliberatywnej?” Mark Speich odpowiedział: Jestem przekonany, że naszym wspólnym celem jest usystematyzowanie najlepszych praktyk w zakresie uczestnictwa obywateli oraz opracowanie strategii mającej na celu uzupełnienie i wzbogacenie demokracji uczestniczącej. Podczas sesji plenarnej w przyszłym tygodniu przedstawimy doroczny unijny barometr regionalny i lokalny KR-u w 2021 r. Jeden z jego rozdziałów poświęcony jest demokracji lokalnej i wyzwaniom, przed którymi stoi ona obecnie w następstwie kryzysu pandemicznego. Aby przygotować ten rozdział, korzystaliśmy z kilku źródeł, a w szczególności nawiązaliśmy kontakty z JRC w celu zebrania odpowiednich informacji i materiałów. Jest to bardzo dobry przykład tego, czego oczekuje KR jako przedstawiciel władz lokalnych i regionalnych od Centrum Kompetencji, a mianowicie – gromadzenia wiedzy i umiejętności fachowych oraz wspierania naszej pracy w terenie. W związku z tym uważam, że misja Centrum Kompetencji powinna jasno stwierdzać, iż będzie ono również wspierać praktyki demokracji deliberatywnej, które mają miejsce na szczeblu regionalnym i lokalnym. Uważam również, że nasze stosunki stanowią wzajemną współpracę. KR może być pełnoprawnym partnerem JRC i może wprowadzać najlepsze praktyki regionalne i lokalne do społeczności praktyków i zainteresowanych stron, która jest tworzona wokół Centrum Kompetencji.

Kontekst:

W latach 2016-2018 KR zorganizował setki dialogów obywatelskich i wydarzeń lokalnych w ramach kampanii „Rozważania nad Europą”. W opinii „Władze lokalne i regionalne w stałym dialogu z obywatelami” przyjętej 14 października 2020 r. KR zaproponował utworzenie ogólnoeuropejskiej sieci o nazwie CitizEN, opartej na dobrowolnym udziale obywateli.

W ramach przygotowań do Konferencji w sprawie przyszłości Europy KR zapoczątkował już w końcu 2020 r. szereg dialogów cyfrowych, przygotowując się do dialogów obywatelskich, które mają wnieść wkład w proces konferencji i działania informacyjne na jej temat.

W tym kontekście KR i Fundacja Bertelsmanna uruchomiły specjalną inicjatywę , której celem jest zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w organizowanie lokalnych lub ponadnarodowych paneli obywatelskich w oparciu o zasady i metody określone w karcie konferencji. Celem jest zapewnienie władzom lokalnym i regionalnym wsparcia organizacyjnego i naukowego oraz przeniesienie udziału obywateli na kolejny poziom – poziom dyskusji – i wniesienie konkretnego wkładu w proces konferencji.

KR przedstawi ostateczną wersję swego wkładu w konferencję podczas 9. Europejskiego Szczytu Regionów i Miast, który odbędzie się w okresie francuskiej prezydencji Rady w dniach 3–4 marca 2022 r.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

tel. kom. +32 473 52 41 15

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMPETENCE-CENTRE-ON-PARTICIPATORY-AND-DELIBERATIVE-DEMOCRACY.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMPETENCE-CENTRE-ON-PARTICIPATORY-AND-DELIBERATIVE-DEMOCRACY.ASPX

Gmina Michałowo w Polsce zdobyła nagrodę za pomoc udzielaną uchodźcom na granicy z Białorusią
Gmina Michałowo w Polsce zdobyła nagrodę za pomoc udzielaną uchodźcom na granicy z Białorusią
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMPETENCE-CENTRE-ON-PARTICIPATORY-AND-DELIBERATIVE-DEMOCRACY.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMPETENCE-CENTRE-ON-PARTICIPATORY-AND-DELIBERATIVE-DEMOCRACY.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMPETENCE-CENTRE-ON-PARTICIPATORY-AND-DELIBERATIVE-DEMOCRACY.ASPX

Europejski Komitet Regionów i Europejskie Forum Młodzieży łączą siły w celu zwiększenia uczestnictwa młodzieży
Europejski Komitet Regionów i Europejskie Forum Młodzieży łączą siły w celu zwiększenia uczestnictwa młodzieży
01.12.2022