Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Komisarz Kadri Simson ostrzega, że plany ekologicznej odbudowy odniosą sukces tylko dzięki pełnemu zaangażowaniu miast i regionów  

Komisarz UE ds. energii debatuje z lokalnymi przywódcami na temat kierunków przemian energetycznych i Zielonego Ładu, wzywając państwa członkowskie do pełnego zaangażowania się w plany naprawy gospodarczej i zwiększania odporności.

Rola miast i regionów w odbudowie po pandemii COVID-19 oraz potrzeba uczynienia z niej kluczowego czynnika przyspieszającego przejście na gospodarkę ekologiczną były przedmiotem debaty z Kadri Simson, unijną komisarz ds. energii. Członkowie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Europejskiego Komitetu Regionów ponownie podkreślili potrzebę zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w określanie i realizację priorytetowych inwestycji, w tym funduszu „Next Generation EU”, oraz unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W programie znalazły się również fala renowacji w sektorze budowlanym, różnorodność biologiczna, gospodarka o obiegu zamkniętym i przystosowanie się do zmiany klimatu .

Komisja ENVE spotkała się po raz pierwszy po letniej przerwie w celu omówienia zestawu priorytetowych dokumentów i dwóch ostatecznych celów. Pierwszy z nich to zadbanie o to, by miasta i regiony znalazły się w centrum unijnej strategii odbudowy. Drugi dotyczy zagwarantowania, by plany odbudowy związane z COVID-19 przekładały się na ekologiczne i zrównoważone projekty na każdym terytorium.

Unijna komisarz ds. energii Kadri Simson przyłączyła się do debaty na temat aspektów energetycznych odbudowy gospodarczej UE, w tym roli odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i czystego transportu w dążeniu do ekologicznej odbudowy gospodarczej.

Juan Espadas (ES/PES) , burmistrz Sewilli i przewodniczący Komisji ENVE, otworzył debatę podkreślając: „Aktywna rola władz lokalnych i regionalnych w tworzeniu strategii transformacji energetycznej ma kluczowe znaczenie dla UE. Jesteśmy podmiotami politycznymi, które najlepiej znają rzeczywistość naszych terytoriów i potrzeby naszych obywateli. Jesteśmy w stanie w konkretny sposób przyczynić się do wyboru tych projektów inwestycyjnych, które lepiej odzwierciedlają rzeczywistość strategii określonej przez Komisję Europejską”.

Komisarz UE ds. energii Kadri Simson oświadczyła: „Ściśle współpracujemy z Komitetem Regionów w celu przełożenia wizji Europejskiego Zielonego Ładu na europejską rzeczywistość w terenie. Regiony są kluczowymi partnerami, jeśli chodzi o wdrażanie naszej polityki klimatycznej i energetycznej oraz znajdowanie konkretnych, praktycznych rozwiązań. Planowana inicjatywa dotycząca fali renowacji byłaby niemożliwa bez zaangażowania naszych miast i regionów, które są właścicielami wielu budynków komunalnych i mieszkalnych”. Komisarz Simson odniosła się do wielopoziomowych dialogów na temat energii i klimatu jako „ dobrego przykładu dalszej współpracy między regionami a Komisją ” i zaproponowała „ wymianę poglądów na temat fali renowacji jako kolejny europejski krok ” dla tej inicjatywy KR-u.

Enrico Rossi (IT/PES) , przewodniczący regionu Toskanii i sprawozdawca KR-u w sprawie fali renowacji, zabrał głos podczas debaty: „ Kryzys związany z COVID-19 pokazał, że władze publiczne muszą więcej inwestować w mieszkania socjalne, szpitale, domy opieki, szkoły i ośrodki opieki dziennej, a także w rewitalizację miast, zapewniając większe bezpieczeństwo i wyższy standard życia w naszych miastach. Fala renowacji daje nam możliwość uczynienia naszych miast i regionów bardziej ekologicznymi i zrównoważonymi, stworzenia 4 mln miejsc pracy i zbudowania Unii neutralnej dla klimatu do 2050 r.” Fala renowacji jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która ma zostać podjęta jesienią tego roku i ma na celu wsparcie nowego etapu renowacji w sektorze budowlanym. Budynki są odpowiedzialne za 40%  emisji CO 2 w UE.

Członkowie Komisji ENVE przyjęli dwa projekty opinii:

  • Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym . Sprawozdawca Tjisse STELPSTRA (NL/EKR) członek rady prowincji Drenthe, powiedział: „Nie możemy sobie pozwolić na dalsze usprawiedliwienia. Nadszedł czas, by przyspieszyć tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym i wyznaczyć konkretne cele. Pandemia COVID-19 boleśnie obnaża naszą podatność na zagrożenia i zależność od surowców. Nie chcemy już mówić o odpadach, a ponowne wykorzystywanie musi stać się standardem! W tym celu pilnie potrzebna jest europejska polityka surowcowa. Nie tylko po to, aby uzyskać wgląd w przepływ materiałów, ale także w celu zapewnienia wszystkim regionom sprawiedliwego dostępu do tych rzadkich, lecz niezbędnych surowców”. Opinia ma zostać przyjęta na sesji plenarnej w październiku 2020 r. Nasz ostatni wywiad z Tjisse Stelpstrą można przeczytać tutaj .

Członkowie omówili priorytety niemieckiej prezydencji z Niną Alsen (Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego).

Członkowie wymienili poglądy na temat następujących opinii:

Komisja ENVE wyznaczyła Gunārsa ANSIŅŠA (LV/RE ), zastępcę burmistrza miasta Liepāja, na sprawozdawcę przyszłej opinii w sprawie strategii UE na rzecz integracji systemu energetycznego.

Informacje dodatkowe:

Pod hasłem „W jaki sposób władze lokalne i regionalne mogą wykorzystać gospodarkę o obiegu zamkniętym jako czynnik umożliwiający zrównoważoną odbudowę?” , we wtorek 8 września KR i Komisja Europejska zorganizowały 16. posiedzenie platformy technicznej na rzecz współpracy w dziedzinie środowiska . Członkowie KR-u, urzędnicy UE i główne zainteresowane strony podzieliły się spostrzeżeniami na temat istniejących narzędzi – i luk – w celu przyspieszenia rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym na szczeblu lokalnym i regionalnym. Uruchomiona w 2012 r. Platforma Techniczna jest forum utworzonym przez Komisję Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii w Europejskim Komitecie Regionów (KR-ze) oraz DG ENV, którego celem jest wspieranie dialogu na temat lokalnych i regionalnych problemów i rozwiązań w zakresie stosowania unijnego prawa ochrony środowiska. Następne posiedzenie Platformy Technicznej odbędzie się 22 października 2020 r. podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast oraz podczas inauguracji Porozumienia w sprawie zielonego miasta. Green City Accord .

Weź udział w: „Zielony Ład w terenie: zaproszenie do zgłaszania najlepszych praktyk” Termin upływa 21 września .

Kliknij tutaj, aby zarejestrować się na Europejski Tydzień Regionów i Miast 2020 .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Władze lokalne i regionalne UE, MŚP i gospodarstwa domowe potrzebują ukierunkowanego wsparcia z unijnych funduszy nadzwyczajnych, aby pokonać kryzys energetyczny
Władze lokalne i regionalne UE, MŚP i gospodarstwa domowe potrzebują ukierunkowanego wsparcia z unijnych funduszy nadzwyczajnych, aby pokonać kryzys energetyczny
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIRCULAR-TRANSITION-TEXTILES-CLOTHING-LEATHER-FOOTWEAR-INDUSTRY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022