Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Komisarz Kadri Simson ostrzega, że plany ekologicznej odbudowy odniosą sukces tylko dzięki pełnemu zaangażowaniu miast i regionów  

Komisarz UE ds. energii debatuje z lokalnymi przywódcami na temat kierunków przemian energetycznych i Zielonego Ładu, wzywając państwa członkowskie do pełnego zaangażowania się w plany naprawy gospodarczej i zwiększania odporności.

Rola miast i regionów w odbudowie po pandemii COVID-19 oraz potrzeba uczynienia z niej kluczowego czynnika przyspieszającego przejście na gospodarkę ekologiczną były przedmiotem debaty z Kadri Simson, unijną komisarz ds. energii. Członkowie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Europejskiego Komitetu Regionów ponownie podkreślili potrzebę zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w określanie i realizację priorytetowych inwestycji, w tym funduszu „Next Generation EU”, oraz unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W programie znalazły się również fala renowacji w sektorze budowlanym, różnorodność biologiczna, gospodarka o obiegu zamkniętym i przystosowanie się do zmiany klimatu .

Komisja ENVE spotkała się po raz pierwszy po letniej przerwie w celu omówienia zestawu priorytetowych dokumentów i dwóch ostatecznych celów. Pierwszy z nich to zadbanie o to, by miasta i regiony znalazły się w centrum unijnej strategii odbudowy. Drugi dotyczy zagwarantowania, by plany odbudowy związane z COVID-19 przekładały się na ekologiczne i zrównoważone projekty na każdym terytorium.

Unijna komisarz ds. energii Kadri Simson przyłączyła się do debaty na temat aspektów energetycznych odbudowy gospodarczej UE, w tym roli odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i czystego transportu w dążeniu do ekologicznej odbudowy gospodarczej.

Juan Espadas (ES/PES) , burmistrz Sewilli i przewodniczący Komisji ENVE, otworzył debatę podkreślając: „Aktywna rola władz lokalnych i regionalnych w tworzeniu strategii transformacji energetycznej ma kluczowe znaczenie dla UE. Jesteśmy podmiotami politycznymi, które najlepiej znają rzeczywistość naszych terytoriów i potrzeby naszych obywateli. Jesteśmy w stanie w konkretny sposób przyczynić się do wyboru tych projektów inwestycyjnych, które lepiej odzwierciedlają rzeczywistość strategii określonej przez Komisję Europejską”.

Komisarz UE ds. energii Kadri Simson oświadczyła: „Ściśle współpracujemy z Komitetem Regionów w celu przełożenia wizji Europejskiego Zielonego Ładu na europejską rzeczywistość w terenie. Regiony są kluczowymi partnerami, jeśli chodzi o wdrażanie naszej polityki klimatycznej i energetycznej oraz znajdowanie konkretnych, praktycznych rozwiązań. Planowana inicjatywa dotycząca fali renowacji byłaby niemożliwa bez zaangażowania naszych miast i regionów, które są właścicielami wielu budynków komunalnych i mieszkalnych”. Komisarz Simson odniosła się do wielopoziomowych dialogów na temat energii i klimatu jako „ dobrego przykładu dalszej współpracy między regionami a Komisją ” i zaproponowała „ wymianę poglądów na temat fali renowacji jako kolejny europejski krok ” dla tej inicjatywy KR-u.

Enrico Rossi (IT/PES) , przewodniczący regionu Toskanii i sprawozdawca KR-u w sprawie fali renowacji, zabrał głos podczas debaty: „ Kryzys związany z COVID-19 pokazał, że władze publiczne muszą więcej inwestować w mieszkania socjalne, szpitale, domy opieki, szkoły i ośrodki opieki dziennej, a także w rewitalizację miast, zapewniając większe bezpieczeństwo i wyższy standard życia w naszych miastach. Fala renowacji daje nam możliwość uczynienia naszych miast i regionów bardziej ekologicznymi i zrównoważonymi, stworzenia 4 mln miejsc pracy i zbudowania Unii neutralnej dla klimatu do 2050 r.” Fala renowacji jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która ma zostać podjęta jesienią tego roku i ma na celu wsparcie nowego etapu renowacji w sektorze budowlanym. Budynki są odpowiedzialne za 40%  emisji CO 2 w UE.

Członkowie Komisji ENVE przyjęli dwa projekty opinii:

  • Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym . Sprawozdawca Tjisse STELPSTRA (NL/EKR) członek rady prowincji Drenthe, powiedział: „Nie możemy sobie pozwolić na dalsze usprawiedliwienia. Nadszedł czas, by przyspieszyć tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym i wyznaczyć konkretne cele. Pandemia COVID-19 boleśnie obnaża naszą podatność na zagrożenia i zależność od surowców. Nie chcemy już mówić o odpadach, a ponowne wykorzystywanie musi stać się standardem! W tym celu pilnie potrzebna jest europejska polityka surowcowa. Nie tylko po to, aby uzyskać wgląd w przepływ materiałów, ale także w celu zapewnienia wszystkim regionom sprawiedliwego dostępu do tych rzadkich, lecz niezbędnych surowców”. Opinia ma zostać przyjęta na sesji plenarnej w październiku 2020 r. Nasz ostatni wywiad z Tjisse Stelpstrą można przeczytać tutaj .

Członkowie omówili priorytety niemieckiej prezydencji z Niną Alsen (Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego).

Członkowie wymienili poglądy na temat następujących opinii:

Komisja ENVE wyznaczyła Gunārsa ANSIŅŠA (LV/RE ), zastępcę burmistrza miasta Liepāja, na sprawozdawcę przyszłej opinii w sprawie strategii UE na rzecz integracji systemu energetycznego.

Informacje dodatkowe:

Pod hasłem „W jaki sposób władze lokalne i regionalne mogą wykorzystać gospodarkę o obiegu zamkniętym jako czynnik umożliwiający zrównoważoną odbudowę?” , we wtorek 8 września KR i Komisja Europejska zorganizowały 16. posiedzenie platformy technicznej na rzecz współpracy w dziedzinie środowiska . Członkowie KR-u, urzędnicy UE i główne zainteresowane strony podzieliły się spostrzeżeniami na temat istniejących narzędzi – i luk – w celu przyspieszenia rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym na szczeblu lokalnym i regionalnym. Uruchomiona w 2012 r. Platforma Techniczna jest forum utworzonym przez Komisję Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii w Europejskim Komitecie Regionów (KR-ze) oraz DG ENV, którego celem jest wspieranie dialogu na temat lokalnych i regionalnych problemów i rozwiązań w zakresie stosowania unijnego prawa ochrony środowiska. Następne posiedzenie Platformy Technicznej odbędzie się 22 października 2020 r. podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast oraz podczas inauguracji Porozumienia w sprawie zielonego miasta. Green City Accord .

Weź udział w: „Zielony Ład w terenie: zaproszenie do zgłaszania najlepszych praktyk” Termin upływa 21 września .

Kliknij tutaj, aby zarejestrować się na Europejski Tydzień Regionów i Miast 2020 .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023