Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Komisja wspomina w swoim sprawozdaniu o inicjatywie REGHUB i zapowiada wzmocnienie współpracy z Komitetem Regionów jako wkład w prowadzony przez nią proces kształtowania polityki  

W niedawnym, opublikowanym 15 kwietnia, sprawozdaniu podsumowującym inicjatywę lepszego stanowienia prawa Komisja Europejska odnotowała najnowsze działania podjęte przez Europejski Komitet Regionów w celu wdrożenia zaleceń poczynionych w ubiegłym roku przez grupę zadaniową do spraw pomocniczości.

W sprawozdaniu tym stwierdzono: „Grupa zadaniowa zwróciła również uwagę na wyzwanie, jakim jest uzyskanie opinii władz lokalnych i regionalnych z całej Unii. Od tego czas Komitet Regionów utworzył pilotażową sieć centrów regionalnych ds. oceny wdrażania polityki UE (RegHub), której celem jest ocena wdrażania przepisów UE w praktyce.

​Komisja zacieśni współpracę z Komitetem Regionów, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, przedstawicielstwami Komisji w państwach członkowskich, organami krajowymi i innymi stowarzyszeniami przedstawicielskimi w celu podniesienia ogólnej świadomości na temat możliwości przyczynienia się do procesu kształtowania polityki prowadzonego przez Komisję”.

Udostępnij :