Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Komisja wspomina w swoim sprawozdaniu o inicjatywie REGHUB i zapowiada wzmocnienie współpracy z Komitetem Regionów jako wkład w prowadzony przez nią proces kształtowania polityki  

W niedawnym, opublikowanym 15 kwietnia, sprawozdaniu podsumowującym inicjatywę lepszego stanowienia prawa Komisja Europejska odnotowała najnowsze działania podjęte przez Europejski Komitet Regionów w celu wdrożenia zaleceń poczynionych w ubiegłym roku przez grupę zadaniową do spraw pomocniczości.

W sprawozdaniu tym stwierdzono: „Grupa zadaniowa zwróciła również uwagę na wyzwanie, jakim jest uzyskanie opinii władz lokalnych i regionalnych z całej Unii. Od tego czas Komitet Regionów utworzył pilotażową sieć centrów regionalnych ds. oceny wdrażania polityki UE (RegHub), której celem jest ocena wdrażania przepisów UE w praktyce.

​Komisja zacieśni współpracę z Komitetem Regionów, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, przedstawicielstwami Komisji w państwach członkowskich, organami krajowymi i innymi stowarzyszeniami przedstawicielskimi w celu podniesienia ogólnej świadomości na temat możliwości przyczynienia się do procesu kształtowania polityki prowadzonego przez Komisję”.

Udostępnij :
 
Podobne informacje
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022