Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
#CohesionAlliance: Ogólnoeuropejski sojusz domaga się silniejszej i skuteczniejszej polityki regionalnej UE po 2020 r.  

 

Polityka spójności – główny unijny instrument inwestycji i solidarności – zmniejsza dysproporcje, upowszechnia innowacje i służy zrównoważonemu rozwojowi. W dalszym ciągu musi ona stanowić filar przyszłej UE i w żadnym wypadku nie wolno jej ograniczać pod pretekstem finansowych skutków brexitu czy potrzebami finansowania nowych zadań. Taki postulat sformułowali przywódcy szczebla unijnego, krajowego i lokalnego oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, którzy zgromadzili się w Brukseli, by zainicjować #CohesionAlliance na otwarciu Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

 

Krótko po tym, jak Komisja opublikowała nowe dane jednoznacznie wskazujące, że unijna polityka spójności faktycznie złagodziła skutki kryzysu gospodarczego, setki lokalnych i regionalnych polityków spotkało się z przywódcami unijnymi i krajowymi, aby dyskutować o przyszłości głównego instrumentu inwestycyjnego Europy, o budżecie na lata 2014–2020 przekraczającym 630 mld EUR.

 

W maju 2018 r. Komisja ma opublikować propozycję budżetu UE na lata po 2020 r. i #CohesionAlliance już teraz zastanawia się nad przyszłą strategią inwestycyjną dla Europy. Cele sojuszu zostały określone przez przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Karla-Heinza Lambertza i przedstawicieli wiodących stowarzyszeń miast i regionów UE: Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG), Zgromadzenia Regionów Europy (AER), Rady Gmin i Regionów Europy, Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (KPRNE) i EUROCITIES, w obecności unijnej komisarz ds. polityki regionalnej Coriny Creţu .

 

Przewodniczący Karl-Heinz Lambertz oświadczył: „Europa musi stanąć na wysokości zadania w tych dziedzinach, które są istotne dla większości obywateli i dlatego przyszły budżet UE musi być budżetem obywateli – odpowiednim, by sprostać wyzwaniom XXI wieku. Sojusz #CohesionAlliance wychodzi z prostego założenia, że unijna polityka spójności dzięki jej inwestycjom w nasze lokalne społeczności, dzięki zmniejszaniu dysproporcji między regionami i wspieraniu integracji społecznej stanowi najlepszy przejaw europejskiej solidarności. Te dążenia Europy muszą teraz znaleźć odzwierciedlenie w elastycznym acz ambitnym budżecie UE z silną polityką spójności dla każdego miasta i regionu”.

 

„Polityka spójności dotyczy przede wszystkim ludzi i poprawy życia obywateli. Cieszę się zatem, że sojusz na rzecz spójności startuje w celu zacieśniania współpracy miast i regionów, a także przedstawicieli europejskich MŚP, szpitali, szkół oraz całego społeczeństwa obywatelskiego”. Komisarz Corina Creţu powiedziała, że Europa i jej 500 mln mieszkańców bardziej niż kiedykolwiek potrzebują zdecydowanej polityki spójności.

 

Coraz więcej burmistrzów, przewodniczących regionów i lokalnych przywódców z całej Europy, wraz z posłami do Parlamentu Europejskiego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji biznesowych podpisuje deklarację #CohesionAlliance. Toczące się podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast debaty na wysokim szczeblu politycznym i ponad 120 warsztatów i imprez towarzyszących to sposób na wypracowanie lepszej i bardziej widocznej polityki spójności UE.

 

Choć do przedstawienia projektu budżetu UE po 2020 r. zostało jeszcze osiem miesięcy, zwolennicy sojuszu już teraz nagłaśniają jego znaczenie oraz to, jak unijna polityka spójności przekłada się na lepszą jakość życia obywateli w całej Europie.

 

Więcej informacji o inicjatywach i stanowisku #CohesionAlliance można znaleźć na stronie: https://cohesionalliance.eu .

 

Kontakt:
Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

Tel. kom.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

 

 

 

Uwaga dla redaktorów

Europejski Tydzień Regionów i Miast

15. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w dniach 9–12 października zgromadzi w Brukseli około 5700 urzędników szczebla lokalnego, kierowników funduszy UE, specjalistów ds. polityki regionalnej i zainteresowanych praktyków. Debaty na wysokim szczeblu politycznym i ponad 130 warsztatów będą wyjątkową okazja do wymiany poglądów i doświadczeń na trzy główne tematy: Budowanie odpornych miast i regionów – #LocalResilience; Regiony i miasta jako inicjatorzy zmian – #TakeAction; Dzielenie się wiedzą w celu osiągnięcia wyników – #SharingKnowledge. Dziennikarze otrzymają specjalny program dla mediów.

 

 

Przyszłość polityki spójności

O pinia Europejskiego Komitetu Regionów „Przyszłość polityki spójności po 2020 r.”

Analizy KR-u dotyczące przyszłości polityki spójności

Oceny okresu programowania 2007–2013

Portal otwartych danych dotyczących polityki spójności UE

 

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPE-WIDE-COALITION-DEMANDS-A-STRONG-AND-MORE-EFFECTIVE-EU-REGIONAL-POLICY-AFTER-2020.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPE-WIDE-COALITION-DEMANDS-A-STRONG-AND-MORE-EFFECTIVE-EU-REGIONAL-POLICY-AFTER-2020.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPE-WIDE-COALITION-DEMANDS-A-STRONG-AND-MORE-EFFECTIVE-EU-REGIONAL-POLICY-AFTER-2020.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPE-WIDE-COALITION-DEMANDS-A-STRONG-AND-MORE-EFFECTIVE-EU-REGIONAL-POLICY-AFTER-2020.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPE-WIDE-COALITION-DEMANDS-A-STRONG-AND-MORE-EFFECTIVE-EU-REGIONAL-POLICY-AFTER-2020.ASPX

Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
24.04.2023