Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Parlament Europejski dołącza do Sojuszu na rzecz spójności  

Europejski Komitet Regionów (KR) z zadowoleniem przyjął podkreślone w sprawozdaniu przyjętym 13 czerwca br. zaangażowanie Parlamentu Europejskiego na rzecz silniejszej, bardziej elastycznej i prostszej polityki spójności sprzyjającej uczestnictwu, uznając to zobowiązanie za kluczowy krok w kierunku mobilizacji najważniejszych zainteresowanych stron w ramach Sojuszu na rzecz spójności (#CohesionAlliance). Celem porozumienia jest upewnienie się, że Brexit i ograniczenia budżetowe nie osłabią głównego narzędzia inwestycyjnego UE oraz dopilnowanie, by obywatele i społeczności lokalne mogli liczyć na lepiej dopasowane europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne po roku 2020.

 

„Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z dzisiejszego przyjęcia przez Parlament Europejski sprawozdania w sprawie polityki spójności UE po roku 2020. Znacznie umocni ono nasz Sojusz na rzecz spójności dzięki wezwaniu do wzmocnienia tego najbardziej imponującego europejskiego instrumentu solidarności oraz stworzenia powiązań między europejskimi społecznościami. W pełni popieramy zwłaszcza zawarty w sprawozdaniu apel o odpowiedni budżet, uproszczenie polityki oraz przestrzeganie zasady współpracy ” – powiedział sprawozdawca KR-u zajmujący się przyszłą polityką spójności Michael Schneider , sekretarz stanu kraju związkowego Saksonia-Anhalt i przewodniczący Grupy EPL w KR-ze. „ Wraz z posłami do Parlamentu Europejskiego mamy nadzieję utworzyć silny Sojusz na rzecz spójności, aby utorować drogę solidnej i skutecznej polityce spójności po 2020 roku ” – dodał.

 

Kerstin Westphal (S&D/DE) , sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego w sprawie elementów składowych europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020 , stwierdziła po głosowaniu: „ Parlament Europejski jasno zadeklarował, że obywatele pragną, by polityka spójności nadal zmniejszała nierówności w UE oraz wspierała zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy we wszystkich regionach . Zdajemy sobie sprawę, że skutki Brexitu i trudne negocjacje w sprawie kolejnego budżetu UE niosą ze sobą ryzyko osłabienia tej polityki i zmniejszenia jej zdolności do wspierania obywateli i unijnych przedsiębiorstw. Wspólnie z Komitetem Regionów będziemy musieli zmobilizować i zaangażować wszystkie zainteresowane podmioty i beneficjentów, by uwidocznić, co polityka spójności oznacza dla naszych społeczności, i zadbać, by głos naszych obywateli oraz naszych regionów i miast został wysłuchany w Brukseli i w stolicach państw członkowskich. Wspólnie możemy utorować drogę silnej, elastycznej, widocznej i łatwej w użyciu polityce spójności, pomagając 27 państwom członkowskim osiągnąć wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu oraz stawić czoła takim kluczowym wyzwaniom, jak zmiana klimatu i migracja”.

 

Jeżeli chodzi o ulepszenie wdrażania tej polityki, sprawozdawczyni Kerstin Westphal podkreśliła potrzebę zapewnienia rzeczywistego zaangażowania zainteresowanych podmiotów na wszystkich poziomach, z myślą o pełnym poszanowaniu zasady partnerstwa. „ Należy wzmocnić obecny kodeks postępowania, wprowadzając minimalne wymogi w zakresie zaangażowania partnerskiego ” – powiedziała. Element ten ma również istotne znaczenie dla stanowiska KR-u, który domaga się obowiązkowych przepisów pozwalających dopilnować, by polityka spójności spełniła swoją wyjątkową funkcję zbliżania instytucji unijnych, krajowych, regionalnych i lokalnych do podmiotów lokalnych.

 

W odniesieniu do dyskusji nad umocnieniem i zróżnicowaniem wymogów prawnych dotyczących dostępu do finansowania w ramach polityki spójności (tzw. „warunkowość”), Komitet przyjmuje z zadowoleniem stanowisko Parlamentu, który sprzeciwia się warunkowości makroekonomicznej (zasadzie umożliwiającej zamrożenie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w krajach, w których rządy krajowe nie przestrzegają zobowiązań w zakresie konsolidacji budżetowej). KR uważa, że polityka spójności nie powinna podlegać warunkowości, na którą władze lokalne i regionalne nie mają żadnego wpływu. Ogólnie rzecz biorąc, Komitet w pełni popiera apel Parlamentu Europejskiego o zrównoważony, wzajemny i bezsankcyjny związek między polityką spójności a zarządzaniem gospodarczym w ramach europejskiego semestru.

 

Kontakt:
Pierluigi Boda

tel.: +32 2 282 2461

tel. kom. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

 

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION_POST2020_PARLIAMENT_VOTE.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION_POST2020_PARLIAMENT_VOTE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION_POST2020_PARLIAMENT_VOTE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION_POST2020_PARLIAMENT_VOTE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION_POST2020_PARLIAMENT_VOTE.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023