Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Polityka spójności w latach 2021–2027: Ogólnoeuropejska koalicja z zadowoleniem przyjmuje propozycje zwiększenia roli miast i regionów we wszystkich regionach, lecz ostrzega przed skutkami cięć  

Inicjatywa #CohesionAlliance świętuje swoje pierwsze najważniejsze osiągnięcia – zapewnienie polityki spójności dla wszystkich i zachowanie zasady wielopoziomowego sprawowania rządów. Jednak proponowane cięcia w wysokości 10% i zagrożenie centralizacją sprawiają, że podmioty lokalne mogą nie być w stanie skutecznie wspierać obywateli i przedsiębiorstw.

Sojusz na rzecz Spójności, mobilizując w ciągu ostatniego roku wszystkie unijne zainteresowane strony działające w dziedzinie spójności, odegrał istotną rolę w powstrzymaniu scenariuszy zakładających większe cięcia (-15% lub -30%) i zapewnił finansowanie UE dla wszystkich europejskich regionów i miast po 2020 r.

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy UE. Mogą Państwo złożyć wniosek o wgląd w swoje dane osobowe, sprostowanie nieprawidłowych czy niekompletnych danych lub zwrócić się o usunięcie Państwa danych z naszej listy adresowej.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kierować na adres PresseCdr@cor.europa.eu . Można także kierować zapytania do inspektora ochrony danych osobowych KR-u: data.protection@cor.europa.eu. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można także w każdej chwili odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/ .