Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
#CohesionAlliance rozpoczyna konsultacje w sprawie nowej deklaracji  

Silna polityka spójności na rzecz spójnej, zrównoważonej i odpornej Europy

Z okazji Dnia Europy, który przypada na dzień 9 maja, Europejski Komitet Regionów (KR) i organizacje partnerskie Sojuszu na rzecz Spójności (#CohesionAlliance) rozpoczęły wspólne konsultacje w sprawie odnowionej deklaracji w odpowiedzi na wyzwania związane z kryzysem COVID-19. Zainteresowane organizacje, instytucje i osoby prywatne mogą wnieść swój wkład w konsultacje do 30 maja 2020 r.

#CohesionAlliance jest koalicją liczącą ponad 12 tys. sygnatariuszy, która wzywa do wzmocnienia unijnej polityki spójności w kontekście wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r. Po wybuchu pandemii koronawirusa i w związku z narastaniem kryzysu społeczno-gospodarczego wywołanego pandemią partnerzy Sojuszu uważają, że bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są solidarne i skoordynowane działania na szczeblu UE w celu zapewnienia, by przepaść między bardziej i mniej rozwiniętymi ekonomicznie społecznościami nie pogłębiała się, a żaden obywatel ani żaden region w Europie nie pozostał w tyle.

W związku z tym Sojusz na rzecz Spójności podejmuje nowy krok w kierunku zapewnienia by spójność była głównym celem wszystkich unijnych strategii politycznych i inwestycji oraz kluczowym elementem unijnego planu naprawy gospodarczej. Wymaga to zaangażowania podmiotów regionalnych i lokalnych w podejmowanie kluczowych decyzji oraz zwrócenia większej uwagi na potrzeby regionów, miast i wsi we wszystkich działaniach UE.

„Dzięki inwestowaniu na rzecz wszystkich mieszkańców i regionów w Europie szybciej uda nam się wszystkim wyjść z kryzysu. Wspieranie najbardziej potrzebujących społeczności, likwidacja nierówności i przyspieszenie zrównoważonego i ekologicznego wzrostu to nie tylko kwestia sprawiedliwości i równości, ale także pragmatyzmu gospodarczego. Aby to osiągnąć, Europa potrzebuje silnej polityki spójności i zaangażowania podmiotów lokalnych jako prawdziwych partnerów we wszystkich swoich planach naprawy. Dlatego też jako partnerzy #CohesionAlliance zdecydowaliśmy się odnowić nasze zaangażowanie i rozpocząć pracę nad nową deklaracją. Chcemy potwierdzić wartość spójności w scenariuszu po pandemii i pomóc w budowaniu nowego partnerstwa między podmiotami unijnymi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi” – powiedział przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas .

Organizacje partnerskie #CohesionAlliance przedstawiły projekt nowej deklaracji i zachęcają wszystkie zainteresowane organizacje, instytucje, osoby prywatne i sygnatariuszy do nadsyłania uwag, pomysłów i sugestii.

Kształt deklaracji końcowej będzie zgodny z wynikami konsultacji i z przyszłymi wnioskami w sprawie wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r. oraz z dostosowanym unijnym planem naprawy gospodarczej przygotowanym przez Komisję Europejską. Deklaracja ta zostanie ogłoszona przez partnerów #CohesionAlliance na nowym posiedzeniu naszego Sojuszu, które odbędzie się na początku czerwca.

Projekt deklaracji można znaleźć we wszystkich językach na stronie internetowej #CohesionAlliance . Prosimy o przesłanie uwag do 30 maja 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: cohesionalliance@cor.europa.eu

Kontekst:

Aby podnieść świadomość niezbędnej roli polityki spójności, Europejski Komitet Regionów zainicjował w październiku 2017 r. sojusz #CohesionAlliance we współpracy z następującymi głównymi stowarzyszeniami regionów i miast: Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG), Zgromadzenie Regionów Europy (AER), Konferencja Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE), Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR), EUROCITIES . Wydane przez sojusz oświadczenie zostało jak dotąd podpisane przez ponad 12 tys. indywidualnych sygnatariuszy, jak również przedstawicieli 121 regionów, 135 miast i gmin, 50 stowarzyszeń władz regionalnych i lokalnych, 35 stowarzyszeń sektorowych w UE oraz 40 posłanek i posłów do Parlamentu Europejskiego.

Deklaracja dostępna we wszystkich językach:

BG - HR - CS - DA - NL - EN - ET - FI - FR - DE - EL - HU - IT - LV - LT - MT - PL - PT - RO - SK - SL - ES - SV

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij: