Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Delegacja KR-u gotowa reprezentować milion demokratycznie wybranych polityków szczebla regionalnego i lokalnego na sesji plenarnej Konferencji ‎ w sprawie przyszłości Europy  

Osiemnaścioro polityków wybieranych na szczeblu regionalnym i lokalnym – dziewięć kobiet i dziewięciu mężczyzn – weźmie udział w inauguracyjnym posiedzeniu sesji plenarnej Konferencji, aby wzmocnić rolę władz lokalnych i regionalnych w demokratycznym funkcjonowaniu UE i zaznaczyć terytorialny wymiar polityk UE.

Delegacja Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) na Konferencję w sprawie przyszłości Europy spotkała się dzisiaj, aby przygotować swój wkład w inauguracyjne posiedzenie sesji plenarnej Konferencji w sprawie przyszłości Europy , które odbędzie się 19 czerwca w Strasburgu. Delegaci pragną skorzystać z okazji, jaką stwarza Konferencja, aby wzmocnić demokratyczny wymiar Unii Europejskiej i przywrócić zaufanie obywateli do projektu europejskiego. KR jako organ UE reprezentujący szczebel sprawowania rządów, który jest najbliżej obywateli, zobowiązuje się przedstawić na Konferencji głos władz lokalnych i regionalnych.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i jego delegacji na Konferencję Apostolos Tzitzikostas stwierdził: Europejski Komitet Regionów (KR) jest zgromadzeniem politycznym UE, które reprezentuje milion lokalnych, demokratycznie wybranych polityków z całej Europy. Naszym priorytetem jest zadbanie o to, by głos naszych obywateli z regionów, miast i wsi został wysłuchany. Dopilnujemy, by propozycje przedstawione przez obywateli podczas dialogów lokalnych oraz wkład polityczny zgromadzony podczas naszych sesji plenarnych, poprzez działania naszych członków i za pośrednictwem naszych kluczowych wydarzeń, zostały uwzględnione w sprawozdaniu końcowym.

Pierwszy wiceprzewodniczący KR-u i członek jego delegacji Vasco Alves Cordeiro , dodał: Jako politycy lokalni i regionalni podjęliśmy wyzwanie, jakim jest pomoc w budowaniu lepszej Europy. Słuchanie obywateli nie wystarczy. Kiedy obywatele są proszeni o zabranie głosu na temat swojej przyszłości, przywódcy UE, na wszystkich szczeblach, będą musieli działać. Wszyscy chcemy, aby Konferencja przyniosła konkretne zmiany, które zbliżą UE i jej obywateli. KR zmobilizuje jak największą liczbę polityków lokalnych i regionalnych, aby głos mieszkańców naszych terytoriów został wysłuchany podczas konferencji. I przedstawimy konkretne propozycje dotyczące funkcjonowania Unii i jej polityki, propozycje na rzecz sprawiedliwej Europy.

Olgierd Geblewicz , przewodniczący Grupy EPL, marszałek województwa zachodniopomorskiego podkreślił: W ramach z Konferencji na temat Przyszłości Europy, grupa PPL w Komitecie Regionów chce wzmocnić demokrację na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez zaproszenie obywateli do przekazania nam swojej bezpośredniej opinii oraz swoich pomysłów na temat rzeczywistych priorytetów dla Europy z perspektywy miast, miasteczek i wsi, w których żyją. Po drugie, poprzez upełnomocnianie swoich przedstawicieli w radach samorządowych w decyzjach podejmowanych przez UE. W rezultacie oczekujemy, że pomocniczość, zaangażowanie obywateli i trójpodział władzy powinny wreszcie stać się modus operandi UE.

Władysław Ortyl , przewodniczący Grupy EKR, marszałek województwa podkarpackiego dodał: Unia Europejska musi nieustannie rozmawiać o swojej przyszłości. Grupa EKR stale zachęca do rzeczowej i merytorycznej debaty w tym zakresie. Taką okazją jest konferencja na temat przyszłości Europy. Dyskusja, która będzie się toczyć, powinna przyczynić się do zwiększenia wpływu władz samorządowych na podejmowanie decyzji w Unii oraz wzmocnienia roli regionów w europejskich ramach instytucjonalnych. Obecnie to właśnie władze samorządowe, czy to lokalne czy regionalne, są odpowiedzialne za wdrażanie większości przepisów UE, mając jedynie ograniczony wpływ na ich kształtowanie. Jako politycy samorządowi reprezentujemy najniższy szczebel władzy, w związku z tym jesteśmy najbliżej mieszkańców, żyjemy wśród nich, znamy ich troski i problemy. Wiemy także jak im pomóc i co mogą zrobić w tym celu instytucje unijne.

Delegacja KR-u będzie uczestniczyć w sesji plenarnej Konferencji na różne sposoby:

- wniesie pisemny wkład, przy wsparciu grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej , niezależnego organu doradczego złożonego z siedmiorga mędrczyń i mędrców, którym kieruje były przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy i którego misją jest wspieranie politycznej i instytucjonalnej roli KR-u poprzez dostarczanie strategicznych analiz politycznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów lokalnych i regionalnych;

- będzie organizować dialogi i debaty w swoich okręgach wyborczych oraz składać sprawozdania z tych dialogów;

- będzie tworzyć sojusze z delegatami o podobnych poglądach podczas Konferencji w celu wspólnego propagowania zaleceń istotnych dla regionów, miast i wsi w całej UE;

- zmobilizuje swoje sieci, takie jak stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych w całej UE, sieć byłych członków KR-u i nowo utworzona sieć lokalnych radnych UE , aby zachęcić polityków lokalnych i regionalnych do organizowania debat obywatelskich, których wyniki konsultacji zostaną przedstawione na sesji plenarnej Konferencji.

KR przedstawi ostateczną wersję swego wkładu w Konferencję podczas 9. Europejskiego Szczytu Regionów i Miast , który odbędzie się podczas francuskiej prezydencji Rady w dniach 3–4 marca 2022 r.

Skład delegacji KR-u na Konferencję w sprawie przyszłości Europy:

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, gubernator regionu Macedonia Środkowa, Grecja, przewodniczący Stowarzyszenia Greckich Regionów

Grupa EPL w KR-ze

Olgierd Geblewicz , przewodniczący Grupy EPL, marszałek województwa zachodniopomorskiego, Polska, prezes Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Jelena Drenjanin , pierwsza wiceprzewodnicząca grupy EPL, wiceburmistrzyni Huddinge, Szwecja, przewodnicząca Komisji Sprawowania Rządów, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy

Mark Speich , przewodniczący Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Sprawowania Rządów, Instytucjonalnych i Zewnętrznych Komitetu Regionów, sekretarz stanu, Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy

Isabel Díaz Ayuso , przewodnicząca regionu Madrytu, Hiszpania

Ilse Aigner , przewodnicząca Parlamentu Bawarii i delegatka KR-u reprezentująca parlamenty regionalne, Niemcy

Grupa PES w KR-ze

Vasco Alves Cordeiro , pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, poseł do parlamentu regionalnego Azorów, Portugalia

Yoomi Renström , pierwsza wiceprzewodnicząca Grupy PES, radna gminy Ovanåker, Szwecja

Concepción Andreu Rodríguez , wiceprzewodnicząca Grupy PES, premier regionu La Rioja, Hiszpania

Kata Tüttő , wiceprzewodnicząca Grupy PES, wiceburmistrzyni Budapesztu, Węgry

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący Grupy Sterującej ds. Pomocniczości Europejskiego Komitetu Regionów, przewodniczący Parlamentu Wspólnoty Niemieckojęzycznej, Belgia

Grupa Renew Europe w KR-ze

Paula Fernández , minister spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i spraw UE, region Kantabria, Hiszpania

Mirja Vehkapera , burmistrzyni miasta Oulu, Finlandia

François Decoster , przewodniczący Grupy Renew Europe, mer Saint Omer, Francja

Grupa EKR w KR-ze

Władysław Ortyl , przewodniczący Grupy EKR, marszałek województwa podkarpackiego, Polska

Roberto Ciambetti , przewodniczący rady regionu Wenecja Euganejska, Włochy

Grupa EA w KR-ze

Kieran McCarthy , przewodniczący Grupy EA, członek Rady Miasta Cork, Irlandia

Grupa Zielonych w KR-ze

Muhterem Aras , przewodniczący parlamentu Badenii-Wirtembergii, Niemcy

Kryteria wyboru 18 członkiń i członków delegacji KR-u na Konferencję to reprezentatywność przynależności politycznej, równowaga geograficzna, reprezentatywność różnych szczebli władz szczebla niższego niż krajowy oraz równowaga płci.

Kontekst:

W sesji plenarnej Konferencji w sprawie przyszłości Europy biorą udział 443 osoby: 108 przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, 54 – Rady, 3 – Komisji Europejskiej, 108 – parlamentów krajowych, 80 – europejskich paneli obywatelskich (z których jedna trzecia ma mniej niż 25 lat), przewodniczący Europejskiego Forum Młodzieży, 27 przedstawicieli krajowych paneli obywatelskich, po 18 przedstawicieli KR-u i EKES-u, po 8 przedstawicieli partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego.

Ankieta przeprowadzona przez KR wśród obywateli nt. Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Wkład KR-u w Konferencję w sprawie przyszłości Europy

Wielojęzyczna platforma cyfrowa Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

tel. +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Udostępnij :