Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Komisja Europejska oraz miasta i regiony zobowiązują się do zacieśnienia współpracy w celu promowania stosowania umów o wolnym handlu.  

2 marca komisarz ds. handlu Phil Hogan spotkał się z członkami Komisji Polityki Gospodarczej (ECON) Europejskiego Komitetu Regionów, aby omówić możliwości i przeszkody w realizacji unijnych umów o wolnym handlu na szczeblu lokalnym i regionalnym. Członkowie Komisji ECON przyjęli również zalecenia dotyczące wdrażania umów o wolnym handlu, instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjności oraz pakietu usługowego.

Umowy handlowe UE z państwami trzecimi obejmują ponad 70 rynków i około 41% unijnego handlu towarami na całym świecie. Obecnie ok. 36 mln miejsc pracy w UE zależy od wywozu do reszty świata. Pomimo znacznego potencjału, jaki handel nadal oferuje pod względem wzrostu, zatrudnienia, tworzenia miejsc pracy i inwestycji w UE, konieczne są dalsze działania w celu zwiększenia wykorzystania umów o wolnym handlu w terenie.

„Głos naszych regionów będzie miał zasadnicze znaczenie, jeśli chcemy kształtować politykę UE, która będzie skuteczna i akceptowana. To w tym zakresie Komitet Regionów wnosi tak dużą wartość dodaną. Członkowie Komitetu wsłuchują się w głos obywateli w całej Europie i w ten sposób dodają legitymacji demokratycznej polityce UE” – stwierdził komisarz ds. handlu Phil Hogan w swoim przemówieniu inauguracyjnym.

W niedawnej ankiecie KR-u (z 2019 r.) przeprowadzonej we współpracy z Eurochambres wynika, że skuteczna realizacja polityki handlowej wymaga zajęcia się problemem wypełnienia luki w wiedzy na temat umów o wolnym handlu zawieranych przez UE poprzez dostarczenie praktycznych informacji na temat tego, w jaki sposób MŚP mogą korzystać z nich w praktyce.

„Z dużym zadowoleniem przyjmujemy sprawozdania z wdrażania umów o wolnym handlu jako istotny krok w kierunku większej przejrzystości i skuteczny instrument komunikacji na temat możliwości wzrostu wynikających z tych umów. Biorąc pod uwagę ograniczone wykorzystanie umów handlowych, jesteśmy głęboko przekonani, że umowy o wolnym handlu powinny być dostosowane do potrzeb MŚP, zaś MŚP – do tych umów. Władze lokalne i regionalne mogą odegrać istotną rolę w tym zakresie, gdyż ze względu na swoją bliskość z MŚP i wiedzę na ich temat mogą skutecznie rozpowszechniać informacje o korzyściach płynących z umów o wolnym handlu. Jednocześnie musimy uważać, aby nie zaniedbać obszarów, które nie są przygotowane do stawienia czoła międzynarodowej konkurencji, ponieważ naszą rolą jest zagwarantowanie, że żaden region nie pozostanie w tyle. Oceny oddziaływania terytorialnego mogą stanowić tu potężne narzędzie, które pomoże odpowiednio wcześnie ustalić i zmierzyć możliwe oddziaływania, dzięki czemu miasta i regiony będą w stanie na czas uruchomić właściwe strategie” – stwierdził Michael Murphy (IE/EPL), przewodniczący Komisji ECON i sprawozdawca opinii KR-u Wdrażanie umów o wolnym handlu – perspektywa regionalna i lokalna , przyjętej w trakcie posiedzenia.

„Z zadowoleniem przyjmuję pierwszy projekt opinii Komitetu w sprawie wdrażania naszych umów o wolnym handlu. Regiony odgrywają kluczową rolę w tym wdrażaniu. Jak zasugerowano w projekcie opinii, regiony oraz ich lokalne przedsiębiorstwa i obywatele są kluczowymi beneficjentami umów o wolnym handlu. Mam nadzieję, że ten projekt opinii zapoczątkuje bardziej systematyczne zaangażowanie Komisji i Komitetu Regionów w realizację naszych umów handlowych” – dodał komisarz Hogan .

W ramach ściślejszej współpracy sprawozdawca zaproponował utrzymanie grupy ekspertów ds. umów handlowych, w której KR jest gotów odgrywać bardziej aktywną rolę. Z zadowoleniem przyjął również mianowanie głównego urzędnika ds. egzekwowania przepisów handlowych, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących wdrażania ochrony klimatu, ochrony środowiska i ochrony pracy zapisanych w umowach handlowych UE, oraz przypomniał o ofercie bliskiej współpracy ze strony miast i regionów.

Po debacie z udziałem komisarza Phila Hogana przyjęto opinie „Instrument budżetowy na rzecz konwergencji i konkurencyjności” , opracowaną przez sprawozdawcę Christophe’a Rouillona (FR/PES) i „Pakiet usługowy: zaktualizowane stanowisko europejskich władz lokalnych i regionalnych” autorstwa Jean-Luca Vanraesa (BE/RE) oraz omówiono plan działania na rzecz współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w 2020 r.

Dalsze informacje:

Nota informacyjna Komisji Europejskiej: Roczne sprawozdanie Komisji na temat wdrażania umów o wolnym handlu w 2019 r.

Ankieta w sprawie umów o wolnym handlu : sprawozdanie

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 (0) 2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Przywódczynie i przywódcy lokalni domagają się utrzymania elastycznych reguł fiskalnych do czasu zreformowania zarządzania gospodarczego w UE
Przywódczynie i przywódcy lokalni domagają się utrzymania elastycznych reguł fiskalnych do czasu zreformowania zarządzania gospodarczego w UE
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regiony i miasta apelują o silniejsze europejskie wsparcie finansowe dla obszarów najbardziej dotkniętych brexitem
Regiony i miasta apelują o silniejsze europejskie wsparcie finansowe dla obszarów najbardziej dotkniętych brexitem
19.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Surowce krytyczne i ich rola dla przyszłości Europy
Surowce krytyczne i ich rola dla przyszłości Europy
10.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regiony muszą być zaangażowane w kształtowanie europejskiej polityki gospodarczej
Regiony muszą być zaangażowane w kształtowanie europejskiej polityki gospodarczej
29.09.2020