Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Kryzys klimatyczny: władze lokalne i regionalne apelują o zielony ład dla basenu Morza Śródziemnego  
W Barcelonie obchodzona jest 10. rocznica utworzenia Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Samorządów Lokalnych i Regionalnych w chwili, gdy globalne ocieplenie zmusza do głębszej współpracy w regionie Morza Śródziemnego

Nawałnica Gloria stała się nieoczekiwanym gościem wydarzenia upamiętniającego dziesięciolecie powstania Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Samorządów Lokalnych i Regionalnych (ARLEM-u) w mieście, w którym odbyło się pierwsze posiedzenie – w Barcelonie. Stolica Katalonii powitała ponad 100 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z trzech wybrzeży Morza Śródziemnego, a w centrum programu znalazła się zmiana klimatu. Region ten jest bowiem uznawany za szczególnie narażony na globalne ocieplenie.

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i współprzewodniczący ARLEM-u, oświadczył: Unia Europejska potwierdziła swoje przywództwo w dziedzinie klimatu, proponując Europejski Zielony Ład jako drogę do neutralności klimatycznej. Zmiana klimatu nie zna granic, dlatego musimy również blisko współpracować z naszymi sąsiadami, aby nasilić wysiłki na rzecz dostosowania i budowania odporności. Musimy rozszerzyć model zrównoważonego wzrostu i przygotować zielony ład dla basenu Morza Śródziemnego zawierający pakt na rzecz klimatu, który umożliwi zacieśnienie współpracy i zaoferuje nowe narzędzia finansowe na realizację działań w dziedzinie klimatu w całym regionie. 10-lecie ARLEM-u powinno być okazją do uczynienia ze zrównoważonego rozwoju siły napędowej, która pozwoli naszemu Zgromadzeniu pogłębić współpracę na najbliższe dziesięciolecia.

Mohamed Boudra , burmistrz Al Hoceima w Maroku i współprzewodniczący ARLEM-u, powiedział: W ciągu dziesięciu lat ARLEM osiągnął wymierne korzyści wykraczające poza wzmocnienie dialogu politycznego między naszymi miastami i regionami. Doskonałym przykładem jest inicjatywa nikozyjska, dzięki której dzielimy się umiejętnościami i wiedzą fachową w najważniejszych obszarach takich jak gospodarka wodna, rybołówstwo czy zdrowie publiczne. Mając na uwadze skutki globalnego ocieplenia dla naszych regionów oraz wzrost poziomu mórz, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wspólne działania na rzecz walki ze zmianą klimatu, a ponadto spoczywa na nas obowiązek wdrożenia modelu wzrostu zapewniającego młodym ludziom nowe miejsca pracy i możliwości gospodarcze.

Nasser Kamel , sekretarz generalny Unii dla Śródziemnomorza, powiedział: Stoimy obecnie w obliczu kryzysu klimatycznego w basenie Morza Śródziemnego. Widać też od razu, że to przede wszystkim władze lokalne i regionalne muszą radzić sobie ze skutkami zmiany klimatu. Miasta i regiony to pierwsza linia obrony. Sukces skutecznych środków mających na celu łagodzenie negatywnych skutków zmiany klimatu i dostosowanie się do nich zależy w dużym stopniu od środków regulacyjnych, które miasta i regiony wprowadzą w życie, od prowadzonej przez nie polityki i od wdrożonych projektów. Unia dla Śródziemnomorza jest gotowa wspierać wraz z ARLEM-em te wysiłki, tak aby pomóc władzom lokalnym i regionalnym stawić czoła temu wspólnemu wyzwaniu.

Morze jest żyjącym dowodem na stopień zniszczenia naszego środowiska. Co minutę do Morza Śródziemnego dostaje się ok. 30tys. butelek. Zrównoważona transformacja jest więc pilna i niezwykle potrzebna, a niebieska gospodarka stanowi szansę na osiągnięcie tego celu. Tak brzmiało przesłanie Vincenzo Bianco , radnego gminy Katania i przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin Włoskich, podczas przyjęcia przygotowanego przez niego sprawozdania na temat niebieskiej gospodarki .

ARLEM przyjął również sprawozdanie na temat roli władz lokalnych i regionalnych w integracji euro-śródziemnomorskiej , które przygotował Jihad Khair , burmistrz Beit Sahour w Palestynie. Stwierdził on, że: Władze lokalne i regionalne dowiodły, że odgrywają kluczową rolę w stymulowaniu integracji regionalnej w regionie Morza Śródziemnego, musimy więc kontynuować wysiłki w tym kierunku. Nasze wspólne ramy działania to Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i jej cele zrównoważonego rozwoju. Można je osiągnąć jedynie przy aktywnym zaangażowaniu władz lokalnych i regionalnych. Nasza współpraca musi obejmować dwa obszary priorytetowe: migrację i zmianę klimatu. Razem możemy osiągnąć o wiele więcej.

11. sesję plenarną ARLEM-u otwarła burmistrzyni Barcelony Ada Colau i członek KR-u Alfred Bosch , regionalny minister działań zewnętrznych, stosunków instytucjonalnych i przejrzystości w rządzie Katalonii.

Podczas sesji mianowano na współprzewodniczącego ARLEM-u reprezentującego członków spoza UE Musę Hadida , burmistrza Ramallah i przewodniczącego Stowarzyszenia Władz Lokalnych Palestyny (APLA). Pragnę podziękować kolegom za możliwość wspólnego przewodniczenia sieci ARLEM. Musimy w dalszym ciągu umacniać naszą współpracę, aby móc przezwyciężyć wiele wyzwań, przed którymi stoimy.

Lizzy Delaricha , burmistrzyni Ganei Tikval w Izraelu, została wyznaczona na sprawozdawczynię przygotowywanego sprawozdania na temat cyfryzacji małych przedsiębiorstw.

Agnès Rampal, radna Nicei we Francji i przewodnicząca Komisji Eurośródziemnomorskiej regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, została wyznaczona na sprawozdawczynię sprawozdania „Rola rolnictwa na wrażliwych klimatycznie obszarach”, które uważa ona za kluczowy wkład w zielony ład dla basenu Morza Śródziemnego.

W drugiej edycji nagrody ARLEM-u dla młodych przedsiębiorców lokalnych w regionie Morza Śródziemnego wygrana przypadła algierskiej firmie Rima Dates , która wytwarza produkty z daktyli, takie jak syrop i ocet z daktyli oraz daktyle z orzechami i czekoladą. Współzałożyciel przedsiębiorstwa Hammou Boussada powiedział: Naszym pierwotnym celem była praca w tradycyjnych oazach daktylowych z myślą o wprowadzeniu na rynek nowych produktów w nowoczesny sposób. Jesteśmy dumni z pozytywnego wpływu, jaki nasze przedsiębiorstwo wywarło na lokalną społeczność. Nagroda ARLEM-u stanowi dla nas nową motywację do rozwijania działalności w tym samym duchu zrównoważonego rozwoju i pozytywnych zmian społecznych.

Do nagrody nominowane były cztery inne przedsiębiorstwa: start-up w dziedzinie recyklingu z Libanu oraz trzy firmy z Izraela – firma zajmująca się energią fal , nienastawione na zysk stowarzyszenie szkoleniowe oraz nienastawiony na zysk akcelerator biznesu . Kryteria przyznawania nagrody ARLEM-u obejmują wpływ na tworzenie miejsc pracy i na społeczność, wartość innowacyjną, poszanowanie praw socjalnych pracowników oraz wsparcie lub ułatwienia ze strony władz lokalnych lub regionalnych. W edycji 2020 o nagrodę ARLEM-u ubiegało się czterdzieści projektów z dziesięciu różnych krajów.

Kontakt: David Crous | tel. +32 (0)470 88 10 37 | david.crous@cor.europa.eu .

Udostępnij :