Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Działania przeciwdziałające zmianie klimatu muszą uwzględniać równość płci, w przeciwnym razie zaostrzą negatywny wpływ tych zmian na jakość życia kobiet – ostrzegają przywódczynie i przywódcy lokalni i regionalni  

Unijne zgromadzenie miast i regionów apeluje do Komisji i współprawodawców o sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci

Zmiana klimatu ma większy wpływ na najbiedniejsze grupy w społeczeństwie, a kobiety i dziewczynki są szczególnie narażone na skutki globalnego ocieplenia i degradacji środowiska. Polityka klimatyczna UE powiedzie się jedynie, jeśli będzie mieć pełen wzgląd na równouprawnienie płci we wszystkich proponowanych rozwiązaniach – podkreśliły liderki i liderzy szczebla lokalnego i regionalnego.

Politycy samorządowi w Europejskim Komitecie Regionów (KR) od dłuższego czasu wskazują na brak uwzględniania równouprawnienia płci w projektach przewodnich UE. Na styczniowej sesji plenarnej KR przyjął opinię „Równość płci i zmiana klimatu: w kierunku uwzględniania aspektu płci w Europejskim Zielonym Ładzie” , w której w zdecydowanych słowach wzywa się do pełnego uwzględnienia równouprawnienia płci w polityce klimatycznej UE i Europejskim Zielonym Ładzie. W innej niedawnej opinii zaapelowano o podobne podejście w odniesieniu do polityki spójności.

Kata Tüttő (HU/PES), sprawozdawczyni opinii KR-u i zastępczyni burmistrza Budapesztu, stwierdziła: Zielony Ład to nowa strategia wzrostu UE, lecz prawdziwy wzrost jest niemożliwy bez równości płci. Dlatego też Zielony Ład jest nierozłącznie powiązany z równouprawnieniem płci. Miasta i regiony mają ogromny potencjał w zakresie niwelowania różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn, ale możemy to zrobić tylko wówczas, gdy będziemy sprawiedliwi i wsłuchamy się w potrzeby obywatelek i obywateli. W Zielonym Ładzie należy uwzględnić aspekt płci i musimy pokazać lokalnym decydentkom i decydentom, że są kluczowymi podmiotami, które mogą przewodzić Europie w tworzeniu miast bardziej przyjaznych wszystkim ludziom.

Nierówności gospodarcze i społeczne między mężczyznami i kobietami w całej UE wywołują efekt domina w wielu różnych obszarach, również w tych, na które bezpośredni wpływ ma polityka klimatyczna UE, np. w sektorze transportu i energii. Na przykład dekarbonizacja pojazdów i budynków, której UE musi dokonać, aby zrealizować swoje ambicje w ramach Zielonego Ładu, nie może stawiać kobiet i dziewcząt w jeszcze bardziej niekorzystnej sytuacji, zważywszy na mniejsze prawdopodobieństwo, że będą one mogły pozwolić sobie na nowsze i droższe technologie.

W opinii KR-u wzywa się nie tylko do uwzględniania aspektu płci w polityce klimatycznej, ale również apeluje się do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE, by zobowiązały się do uwzględniania aspektu płci w całym procesie budżetowym, wyraźnie nawiązując do płci we wszystkich decyzjach UE dotyczących dochodów i wydatków. Nadal nie ma to miejsca i najnowsze przepisy, takie jak te regulujące dostęp do unijnego finansowania odbudowy i zwiększania odporności w celu wsparcia wzrostu gospodarczego po pandemii, nie uwzględniają aspektu płci ani nie wspominają o nim.

Kontekst

Na zeszłorocznej konferencji COP26 w Glasgow przyjęto decyzję o opracowaniu polityki równości płci i planu wdrażania w celu uwzględnienia aspektu płci w pracach Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) na poziomie globalnym.

Kontakt:

David Crous

tel. +32 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :