Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Działania przeciwdziałające zmianie klimatu muszą uwzględniać równość płci, w przeciwnym razie zaostrzą negatywny wpływ tych zmian na jakość życia kobiet – ostrzegają przywódczynie i przywódcy lokalni i regionalni  

Unijne zgromadzenie miast i regionów apeluje do Komisji i współprawodawców o sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci

Zmiana klimatu ma większy wpływ na najbiedniejsze grupy w społeczeństwie, a kobiety i dziewczynki są szczególnie narażone na skutki globalnego ocieplenia i degradacji środowiska. Polityka klimatyczna UE powiedzie się jedynie, jeśli będzie mieć pełen wzgląd na równouprawnienie płci we wszystkich proponowanych rozwiązaniach – podkreśliły liderki i liderzy szczebla lokalnego i regionalnego.

Politycy samorządowi w Europejskim Komitecie Regionów (KR) od dłuższego czasu wskazują na brak uwzględniania równouprawnienia płci w projektach przewodnich UE. Na styczniowej sesji plenarnej KR przyjął opinię „Równość płci i zmiana klimatu: w kierunku uwzględniania aspektu płci w Europejskim Zielonym Ładzie” , w której w zdecydowanych słowach wzywa się do pełnego uwzględnienia równouprawnienia płci w polityce klimatycznej UE i Europejskim Zielonym Ładzie. W innej niedawnej opinii zaapelowano o podobne podejście w odniesieniu do polityki spójności.

Kata Tüttő (HU/PES), sprawozdawczyni opinii KR-u i zastępczyni burmistrza Budapesztu, stwierdziła: Zielony Ład to nowa strategia wzrostu UE, lecz prawdziwy wzrost jest niemożliwy bez równości płci. Dlatego też Zielony Ład jest nierozłącznie powiązany z równouprawnieniem płci. Miasta i regiony mają ogromny potencjał w zakresie niwelowania różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn, ale możemy to zrobić tylko wówczas, gdy będziemy sprawiedliwi i wsłuchamy się w potrzeby obywatelek i obywateli. W Zielonym Ładzie należy uwzględnić aspekt płci i musimy pokazać lokalnym decydentkom i decydentom, że są kluczowymi podmiotami, które mogą przewodzić Europie w tworzeniu miast bardziej przyjaznych wszystkim ludziom.

Nierówności gospodarcze i społeczne między mężczyznami i kobietami w całej UE wywołują efekt domina w wielu różnych obszarach, również w tych, na które bezpośredni wpływ ma polityka klimatyczna UE, np. w sektorze transportu i energii. Na przykład dekarbonizacja pojazdów i budynków, której UE musi dokonać, aby zrealizować swoje ambicje w ramach Zielonego Ładu, nie może stawiać kobiet i dziewcząt w jeszcze bardziej niekorzystnej sytuacji, zważywszy na mniejsze prawdopodobieństwo, że będą one mogły pozwolić sobie na nowsze i droższe technologie.

W opinii KR-u wzywa się nie tylko do uwzględniania aspektu płci w polityce klimatycznej, ale również apeluje się do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE, by zobowiązały się do uwzględniania aspektu płci w całym procesie budżetowym, wyraźnie nawiązując do płci we wszystkich decyzjach UE dotyczących dochodów i wydatków. Nadal nie ma to miejsca i najnowsze przepisy, takie jak te regulujące dostęp do unijnego finansowania odbudowy i zwiększania odporności w celu wsparcia wzrostu gospodarczego po pandemii, nie uwzględniają aspektu płci ani nie wspominają o nim.

Kontekst

Na zeszłorocznej konferencji COP26 w Glasgow przyjęto decyzję o opracowaniu polityki równości płci i planu wdrażania w celu uwzględnienia aspektu płci w pracach Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) na poziomie globalnym.

Kontakt:

David Crous

tel. +32 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MEASURES-GENDER-EQUALITY-IMPACT-WOMEN-S-QUALITY-LIFE.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MEASURES-GENDER-EQUALITY-IMPACT-WOMEN-S-QUALITY-LIFE.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MEASURES-GENDER-EQUALITY-IMPACT-WOMEN-S-QUALITY-LIFE.ASPX

Projekt stowarzyszenia na rzecz rozwoju Valea Jiului nagrodzony tytułem „Działanie transformacyjne 2022 roku”
Projekt stowarzyszenia na rzecz rozwoju Valea Jiului nagrodzony tytułem „Działanie transformacyjne 2022 roku”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MEASURES-GENDER-EQUALITY-IMPACT-WOMEN-S-QUALITY-LIFE.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MEASURES-GENDER-EQUALITY-IMPACT-WOMEN-S-QUALITY-LIFE.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022