Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Województwo podkarpackie: dialog obywatelski z cyklu „Rozważania nad Europą”  

Około 400 obywateli oraz przedstawicieli administracji szczebla lokalnego i regionalnego, społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw wzięło udział w pierwszej polskiej debacie w ratuszu zorganizowanej 4 lutego przez Europejski Komitet Regionów (KR) i województwo podkarpackie. Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach inicjatywy „Rozważania nad Europą”, która oferuje obywatelom przestrzeń do prezentowania własnych pomysłów, przemyśleń i opinii na temat przyszłości Unii Europejskiej.

 

„Polska to doskonały dowód tego, że Europa ma znaczenie i że dzięki poświęceniu i ciężkiej pracy Unia może przynieść korzyści społeczeństwu. Niemniej trzeba zapytać, czy obywatele, ich rodziny, znajomi i wspólnoty również dostrzegają i odczuwają korzyści, jakie w ich codziennym życiu niesie ze sobą UE. Jesteśmy tu, by każdy mógł przedstawić nam swoje obawy, lokalne wyzwania i wizję dla Europy. Więc, choć Bruksela może się wydawać odległa, dzięki członkom Komitetu każdy głos w UE się liczy”, powiedział przewodniczący KR-u Markku Markkula .

 

Premier Polski Beata Szydło stwierdziła: „Dzięki obecności przewodniczącego KR-u rozmawiamy tu dziś o Europie i czekającej ją przyszłości. Polska nie ma wątpliwości co do tego, że Unia musi dokonać reform wewnętrznych. Europejczycy muszą mieć poczucie, że UE jest dla nich i że zajmuje się kwestiami, które są dla nich ważne. Istnieje potrzeba rozmowy na temat naszych różnych poglądów, gdyż stanowi to istotę demokracji. Jednocześnie trzeba poszukiwać najlepszych rozwiązań, uwzględniając potencjał rozwojowy poszczególnych regionów i krajów. Wreszcie, musimy skupić się na zagadnieniach, które mają największe znaczenie dla ludzi”.

 

„Nie można pominąć głosu samorządu lokalnego w toczącej się debacie na temat przyszłości polityki spójności UE. Pragniemy, aby polityka spójności i wykorzystanie funduszy były kontynuowane. Jednak musimy usprawnić i lepiej zaplanować ten obszar polityki, tak aby samorządy terytorialne wszystkich szczebli miały większe szanse na osiągnięcie rozwoju gospodarczego. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe G2A Arena, gdzie spotkaliśmy się dzisiaj, a także Park Naukowo-Technologiczny, specjalna strefa ekonomiczna i port lotniczy w Jasionce pokazują, że jesteśmy w stanie skutecznie i umiejętnie wykorzystać środki UE, a rezultaty służą nie tylko województwu podkarpackiemu, ale całemu krajowi”, oświadczył Władysław Ortyl (EKR/PL) , marszałek województwa podkarpackiego i współorganizator wydarzenia.

 

Olgierd Geblewicz (EPL/PL) , marszałek województwa zachodniopomorskiego, zastępujący szefa polskiej delegacji w KR-ze, stwierdził: „Silna Europa opiera się na zasadzie pomocniczości, ustanowionej w 1992 r. w Traktacie z Maastricht, którego 25. rocznicę będziemy obchodzić 7 lutego. Regiony w Polsce bronią tej zasady, dowodząc, że najbardziej skuteczny jest ten szczebel rządów, który znajduje się najbliżej obywateli ”.

 

KR zobowiązuje się uwypuklać opinie obywateli podczas kształtowania bieżącej debaty politycznej na temat przyszłości Europy oraz uczynić ich obawy i konkretne propozycje częścią dyskusji na szczeblu UE. Oświadczenia i konkluzje z tej debaty oraz ankieta internetowa przeprowadzona podczas tego wydarzenia zostaną uwzględnione we wkładzie KR-u w refleksje nad przyszłością UE.

 

Uwaga dla redaktorów

 

Europejski Komitet Regionów organizuje szereg otwartych debat w miastach i regionach. Poglądy obywateli staną się częścią sprawozdania, które zostanie przedłożone przewodniczącemu Rady Europejskiej. Komitet zachęca również rady lokalne i regionalne do organizowania własnych debat, w tym w ramach ich organów, na temat przyszłości Europy, aby zapewnić uwzględnienie poglądów obywateli w trwającym obecnie procesie refleksji.

 

Pismo od przewodniczącego Rady Europejskiej do Europejskiego Komitetu Regionów

 

Kontakt:
Wioletta Wojewódzka
Tel. +32 (0)2 282 2289

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

 

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIZENS-DIALOGUE-PODKARPACKIE-REGION-REFLECTING-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIZENS-DIALOGUE-PODKARPACKIE-REGION-REFLECTING-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIZENS-DIALOGUE-PODKARPACKIE-REGION-REFLECTING-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIZENS-DIALOGUE-PODKARPACKIE-REGION-REFLECTING-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIZENS-DIALOGUE-PODKARPACKIE-REGION-REFLECTING-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023