Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony chcą większego wsparcia dla regionalnych portów lotniczych dotkniętych pandemicznymi ograniczeniami  

Regionalne porty lotnicze mają zasadnicze znaczenie dla spójności terytorialnej i dla wielu gospodarek lokalnych

Liczne regionalne porty lotnicze z trudem wychodzą z kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią. Dlatego członkinie i członkowie Europejskiego Komitetu Regionów 1 lipca przyjęli opinię, w której wezwali Komisję Europejską do opracowania bardziej elastycznych i skuteczniejszych zasad pomocy publicznej, które umożliwią państwom członkowskim udzielanie pomocy finansowej regionalnym portom lotniczym. W opinii opracowanej przez Władysława Ortyla (PL/EKR) podkreślono również, że trzeba zainwestować w poprawę zrównoważonego charakteru portów lotniczych, aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie.

Wskutek pandemii regionalne porty lotnicze znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. W 2020 r. wewnątrzunijny ruch lotniczy zmniejszył się o 54% w porównaniu z rokiem 2019 i nawet mimo tego, że latem złagodzono ograniczenia podróży, ruch jest nadal daleki od poziomu sprzed pandemii . W październiku 2020 r. niemal 200 lotnisk w Europie było zagrożonych niewypłacalnością . Ich upadłość miałaby dramatyczne skutki dla zatrudnienia i gospodarki w ich regionach, a także poważnie ograniczyłaby dostępność wielu regionów, zwłaszcza tych najbardziej oddalonych lub słabiej rozwiniętych, gdzie nie ma alternatywnych form transportu.

Sprawozdawca opinii Władysław Ortyl (PL/EKR), marszałek województwa podkarpackiego, powiedział: Regionalne porty lotnicze odgrywają kluczową rolę w spójności terytorialnej i gospodarczej UE – zapewniają mieszkańcom łączność z innymi regionami i mają kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego . Bez nich wiele przedsiębiorstw nie inwestowałoby w regionach z dala od ośrodków stołecznych. Na regionalnych lotniskach w ogromnej mierze opiera się sektor turystyki. Potrzebujemy bardziej elastycznego systemu pomocy państwa, aby móc wspierać odbudowę regionalnych portów lotniczych w czasie pandemii i po jej zakończeniu. W opinii podkreślam również, że większość europejskich regionalnych portów lotniczych potrzebuje pomocy, aby móc przetrwać obecny kryzys.

W opinii KR wzywa Komisję Europejską, by pomogła zamortyzować trudności finansowe regionalnych lotnisk oraz by opracowała bardziej elastyczne i skuteczniejsze zasady pomocy publicznej. W ten sposób państwa członkowskie będą mogły wspierać finansowo regionalne porty lotnicze w regionach słabiej rozwiniętych i najbardziej oddalonych, gdzie nie istnieją bardziej wydajne i zrównoważone alternatywy. Pomoc finansowa powinna być zgodna z warunkami ustanowionymi w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności . Państwa członkowskie powinny zatem we współpracy z Komisją Europejską dokładnie ocenić zakres możliwego wsparcia dla regionalnych portów lotniczych w ramach krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności.

Jednocześnie KR stwierdza, że zarówno lotniska, jak i sam sektor lotnictwa muszą stać się bardziej zrównoważone i dlatego wzywa Komisję Europejską do przeznaczenia odpowiednich funduszy europejskich na cyfryzację portów lotniczych i rozwój innowacyjnych technologii. Podkreśla również, że warunkiem inwestycji publicznych w regionalne porty lotnicze powinna być ich zgodność z celami Europejskiego Zielonego Ładu i zasadą „nie szkodzić środowisku”.

Kontekst

Z powodu pandemii mniejsze regionalne porty lotnicze odnotowały największy spadek bezpośrednich połączeń lotniczych, zwłaszcza w przypadku lotów pasażerskich. Według sprawozdania na temat łączności przemysłu lotniczego np. w Treviso (Włochy) utracono 95% połączeń, w Vaasa (Finlandia) – 91%, w Quimper (Francja) – 87%, a w Burgas (Bułgaria) – 82%. Jednocześnie główne europejskie porty lotnicze towarowe, np. Liège (Belgia), odnotowały wzrost liczby lotów cargo o 10,7%.

Dnia 30 czerwca członkowie KR-u przyjęli opinię w sprawie strategii na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności. Komisja Europejska pod koniec ubiegłego roku przedstawiła strategię na rzecz mobilności , której celem jest przekształcenie europejskiego sektora transportu i ograniczenie jego emisji o 90% do 2050 r. Komunikat prasowy dotyczący opinii KR-u znajduje się tutaj .

Kontakt:

Tobias Kolonko

tel.: +32 2 282 20 03

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023