Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony chcą większego wsparcia dla regionalnych portów lotniczych dotkniętych pandemicznymi ograniczeniami  

Regionalne porty lotnicze mają zasadnicze znaczenie dla spójności terytorialnej i dla wielu gospodarek lokalnych

Liczne regionalne porty lotnicze z trudem wychodzą z kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią. Dlatego członkinie i członkowie Europejskiego Komitetu Regionów 1 lipca przyjęli opinię, w której wezwali Komisję Europejską do opracowania bardziej elastycznych i skuteczniejszych zasad pomocy publicznej, które umożliwią państwom członkowskim udzielanie pomocy finansowej regionalnym portom lotniczym. W opinii opracowanej przez Władysława Ortyla (PL/EKR) podkreślono również, że trzeba zainwestować w poprawę zrównoważonego charakteru portów lotniczych, aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie.

Wskutek pandemii regionalne porty lotnicze znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. W 2020 r. wewnątrzunijny ruch lotniczy zmniejszył się o 54% w porównaniu z rokiem 2019 i nawet mimo tego, że latem złagodzono ograniczenia podróży, ruch jest nadal daleki od poziomu sprzed pandemii . W październiku 2020 r. niemal 200 lotnisk w Europie było zagrożonych niewypłacalnością . Ich upadłość miałaby dramatyczne skutki dla zatrudnienia i gospodarki w ich regionach, a także poważnie ograniczyłaby dostępność wielu regionów, zwłaszcza tych najbardziej oddalonych lub słabiej rozwiniętych, gdzie nie ma alternatywnych form transportu.

Sprawozdawca opinii Władysław Ortyl (PL/EKR), marszałek województwa podkarpackiego, powiedział: Regionalne porty lotnicze odgrywają kluczową rolę w spójności terytorialnej i gospodarczej UE – zapewniają mieszkańcom łączność z innymi regionami i mają kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego . Bez nich wiele przedsiębiorstw nie inwestowałoby w regionach z dala od ośrodków stołecznych. Na regionalnych lotniskach w ogromnej mierze opiera się sektor turystyki. Potrzebujemy bardziej elastycznego systemu pomocy państwa, aby móc wspierać odbudowę regionalnych portów lotniczych w czasie pandemii i po jej zakończeniu. W opinii podkreślam również, że większość europejskich regionalnych portów lotniczych potrzebuje pomocy, aby móc przetrwać obecny kryzys.

W opinii KR wzywa Komisję Europejską, by pomogła zamortyzować trudności finansowe regionalnych lotnisk oraz by opracowała bardziej elastyczne i skuteczniejsze zasady pomocy publicznej. W ten sposób państwa członkowskie będą mogły wspierać finansowo regionalne porty lotnicze w regionach słabiej rozwiniętych i najbardziej oddalonych, gdzie nie istnieją bardziej wydajne i zrównoważone alternatywy. Pomoc finansowa powinna być zgodna z warunkami ustanowionymi w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności . Państwa członkowskie powinny zatem we współpracy z Komisją Europejską dokładnie ocenić zakres możliwego wsparcia dla regionalnych portów lotniczych w ramach krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności.

Jednocześnie KR stwierdza, że zarówno lotniska, jak i sam sektor lotnictwa muszą stać się bardziej zrównoważone i dlatego wzywa Komisję Europejską do przeznaczenia odpowiednich funduszy europejskich na cyfryzację portów lotniczych i rozwój innowacyjnych technologii. Podkreśla również, że warunkiem inwestycji publicznych w regionalne porty lotnicze powinna być ich zgodność z celami Europejskiego Zielonego Ładu i zasadą „nie szkodzić środowisku”.

Kontekst

Z powodu pandemii mniejsze regionalne porty lotnicze odnotowały największy spadek bezpośrednich połączeń lotniczych, zwłaszcza w przypadku lotów pasażerskich. Według sprawozdania na temat łączności przemysłu lotniczego np. w Treviso (Włochy) utracono 95% połączeń, w Vaasa (Finlandia) – 91%, w Quimper (Francja) – 87%, a w Burgas (Bułgaria) – 82%. Jednocześnie główne europejskie porty lotnicze towarowe, np. Liège (Belgia), odnotowały wzrost liczby lotów cargo o 10,7%.

Dnia 30 czerwca członkowie KR-u przyjęli opinię w sprawie strategii na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności. Komisja Europejska pod koniec ubiegłego roku przedstawiła strategię na rzecz mobilności , której celem jest przekształcenie europejskiego sektora transportu i ograniczenie jego emisji o 90% do 2050 r. Komunikat prasowy dotyczący opinii KR-u znajduje się tutaj .

Kontakt:

Tobias Kolonko

tel.: +32 2 282 20 03

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023