Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony wspierają w Nowym Jorku działania w dziedzinie klimatu  
Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów zachęcają do neutralności klimatycznej podczas Szczytu na rzecz Działań Klimatycznych ONZ oraz przedstawiają działania zmierzające do przyspieszenia realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Gdy setki tysięcy ludzi wyszło na ulice, żądając działań w dziedzinie klimatu, w Nowym Jorku przywódcy z całego świata zebrali się na oenzetowskim Szczycie na rzecz Działań Klimatycznych oraz na zorganizowanym po raz pierwszy szczycie poświęconym celom zrównoważonego rozwoju. Sekretarzowi generalnemu ONZ António Guterres udało się zintensyfikować działania w dziedzinie klimatu dzięki zobowiązaniu 100 miast i 77 państw do osiągnięcia zeroemisyjności netto do 2050 r. ONZ ). Nie wystarczy to jednak do realizacji celów porozumienia paryskiego. Unia Europejska potwierdziła, że 25% kolejnego budżetu UE zostanie przeznaczone na działania związane z klimatem. Unijne zgromadzenie miast i regionów reprezentował pierwszy wiceprzewodniczący Markku Markkula wraz z kilkoma członkami KR-u, którzy przedstawili zobowiązania i osiągnięcia swoich wyborców zarówno w dziedzinie klimatu, jak i lokalizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula powiedział: Nadszedł czas na pokazanie w Nowym Jorku, a następnie podczas COP 25 w Chile, że samorządy lokalne i regionalne w Europie poważnie podchodzą do działań na rzecz klimatu, że jesteśmy zjednoczeni i wspólnie działamy – między państwami członkowskimi i w ramach każdego z nich, na wszystkich szczeblach sprawowania rządów i z udziałem obywateli – aby osiągnąć neutralność klimatyczną.

Wiceprzewodniczący Markku Markkula przypomniał, że bez miast i regionów nie uda się osiągnąć neutralności klimatycznej ani cofnąć globalnego ocieplenia. Podkreślił potrzebę sformalizowania roli władz lokalnych i regionalnych w porozumieniu paryskim za pomocą wielopoziomowego systemu łączącego wkład szczebla lokalnego i regionalnego z krajowymi planami działania w dziedzinie klimatu.

Juan Espadas (ES/PES) , burmistrz Sewilli, powiedział: To bardzo ważny tydzień dla walki ze zmianą klimatu na szczeblu światowym. Tym razem chodzi nie tylko o oświadczenia polityczne, ale o plany działania, instrumenty i środki finansowe, dzięki którym uda nam się osiągnąć zmiany. Jako przewodniczący hiszpańskiej sieci miast na rzecz klimatu sądzę, że nasza obecność w Nowym Jorku pokazuje nasze zaangażowanie i wkład w odwrócenie globalnego ocieplenia poprzez plany działania na rzecz klimatu i energii na szczeblu lokalnym.

Burmistrz Lizbony Fernando Medina (PT/PES) stwierdził: Codziennie doświadczamy problemów związanych ze zmianą klimatu. Jednym z naszych priorytetów jest cel zrównoważonego rozwoju nr 13, czyli pilne wezwanie do działań w dziedzinie klimatu. W Lizbonie, Zielonej Stolicy Europy 2020, aktywnie działamy na rzecz mobilności, usprawniając system transportu publicznego, na rzecz rozwiązań opartych na środowisku naturalnym, takich jak zielona infrastruktura, oraz na rzecz efektywności energetycznej, wykorzystując diody LED w światłach drogowych i panele słoneczne w budynkach komunalnych. Musimy działać wspólnie już teraz.

Burmistrz Manheim Peter Kurz (DE/PES) podkreślił: Szczyt poświęcony celom zrównoważonego rozwoju jest doskonałą okazją do nadania dalszego impulsu zrównoważonemu rozwojowi. My, Europejczycy, musimy poczynić znaczne postępy w tej dziedzinie, jeśli chcemy utrzymać nasz dobrobyt i chronić nasze zasoby naturalne. Kluczowe znaczenie ma kompleksowa polityka w zakresie zrównoważonego rozwoju, uwzględniająca spójność społeczną, rozwój gospodarczy i walkę z ubóstwem.

Kata Tűttö (HU/PES) , członkini rady XII dzielnicy Budapesztu, stwierdziła: Setki tysięcy naszych dzieci protestują w tym tygodniu na ulicach całego świata i głośno oskarżają nas o igranie z ich przyszłością. Domagają się od nas podjęcia natychmiastowych działań. Miasta mogą dokonać zmiany i przyspieszyć transformację, więc apeluję do wszystkich lokalnych polityków o przyłączenie się do walki!

Andre Viola (FR/PES) , przewodniczący rady departamentu Aude, oświadczył: Cele zrównoważonego rozwoju nie ograniczają się wyłącznie do środowiska i klimatu. Jest to globalny program służący temu, by nikt nie pozostał w tyle. Ponieważ są to wspólne wyzwania, musimy również poszukiwać wspólnych rozwiązań. Uznanie „lokalizacji celów zrównoważonego rozwoju” potwierdziło kluczową rolę władz lokalnych i regionalnych w tym obszarze. Rada departamentu Aude dąży do tego, by wszystkie polityki publiczne zmierzały do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, co będzie pierwszym krokiem do ich lokalizacji w miejscowych warunkach.

Anders Knape (SE/EPL) , członek rady gminy Karlstad i przewodniczący Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, powiedział: Warunkiem wstępnym osiągnięcia celów agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 jest zapewnienie bardziej równego pod względem płci społeczeństwa. Trzeba więc uwzględnić cel 5 (równość płci) podczas realizacji pozostałych 16 celów zrównoważonego rozwoju. Takie przesłanie otrzymała w Nowym Jorku Åsa Regner, zastępczyni dyrektorki wykonawczej UN Women (Jednostki Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet).

Na ostatnim posiedzeniu Komisji ENVE Cor Lamers (NL/PES) , przewodniczący Komisji ENVE i burmistrz Schiedam, powiedział: Powinniśmy stawiać klimat w centrum naszej polityki. Musimy działać wspólnie na wszystkich szczeblach i w odniesieniu do różnych rodzajów transformacji – w zakresie energii, mobilności, żywności itp. Musimy także uzyskać poparcie naszych obywateli dla tych zmian.

W Nowym Jorku obecni byli także inni członkowie KR-u, np. członek władz regionalnych Lombardii Raffaele Cattaneo (IT/EPL) i mer Saint Omer Francois Decoster (FR/RE) .

Obok innych działań członkowie przedstawili swoje działania na rzecz przyspieszenia realizacji celów zrównoważonego rozwoju podczas forum samorządów lokalnych i regionalnych na temat celów zrównoważonego rozwoju .

W czerwcu ubiegłego roku KR przyjął opinię sporządzoną przez Michele Emiliano (IT/PES) , przewodniczącego regionu Apulia, w której zebrano zalecenia dla Europy z myślą o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Informacje ogólne

Tu można znaleźć pięć najważniejszych z punktu widzenia miast i regionów zagadnień poruszonych na Szczycie na rzecz Działań Klimatycznych ONZ (opracowanie ICLEI).

Tu można znaleźć oświadczenie przewodniczącego Karla-Heinza Lambertza w sprawie klimatu (opublikowane 23 września 2019 r.).

Bez miast i regionów Europa nie osiągnie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Tegoroczny Europejski Tydzień Regionów i Miast (7–10 października) obejmuje ponad 50 wydarzeń dotyczących transformacji energetycznej, przeciwdziałania zmianie klimatu, różnorodności biologicznej i gospodarki o obiegu zamkniętym. Program dostępny jest tu.

Kliknij tu , aby przejść do porządku obrad następnej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów
(8–9 października).

Tu można znaleźć najnowsze wiadomości Komisji ENVE.

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023