Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zmiana zasad handlu międzynarodowego jest koniecznością, a zarazem szansą na rozwiązanie problemów związanych z rolnictwem, żywnością i całą planetą  

UE jest największym importerem i eksporterem żywności na świecie. Jednocześnie europejscy producenci rolni muszą często stawiać czoła cenom produktów rolnych, które są niższe od kosztów produkcji, natomiast producenci w krajach rozwijających się doświadczają nieuczciwej konkurencji ze strony importerów, co utrudnia ich dostęp do rynku.

Problematyczne są przede wszystkim aktualne przepisy dotyczące międzynarodowego handlu produktami rolnymi zawarte w Porozumieniu w sprawie rolnictwa, które włączono do porozumień WTO z 1994 r. Na konferencji zorganizowanej przez Europejski Komitet Regionów (KR) w dniu 8 marca omawiano te kwestie z ekspertami ze świata naukowego i branży rolniczej oraz z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Christophe Clergeau (FR/PES), członek rady regionu Kraj Loary i wiceprzewodniczący Komisji Zasobów Naturalnych w KR-ze, przypomniał o konsekwencjach obecnych przepisów handlu międzynarodowego dla obszarów wiejskich. Wezwał UE, która jest najważniejszym podmiotem światowego handlu żywnością, do zaangażowania się w pogłębioną debatę dotyczącą tych przepisów, aby osiągnąć bardziej sprawiedliwy i solidarny handel międzynarodowy, który gwarantowałby utrzymanie rolnictwa na wszystkich obszarach – zarówno w Europie, jak i u jej partnerów.

Olivier De Schutter, współprzewodniczący międzynarodowego panelu ekspertów ds. zrównoważonych systemów żywnościowych (IPES-Food), zachęcał decydentów politycznych do „porzucenia myślenia w kategoriach zerojedynkowego wyboru między swobodną wymianą produktów rolnych a protekcjonizmem”. „Jeśli będziemy poważnie traktować wymóg spójności polityk na rzecz rozwoju i jeśli treść umów i polityk handlowych będzie odpowiadała normom socjalnym i środowiskowym ustanowionym w sprawiedliwym handlu, to wówczas handel może służyć ludzkiemu rozwojowi”.

Marie Heubuch (DE/Zieloni–EFA), wiceprzewodnicząca Delegacji do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim w Parlamencie Europejskim, uważa, że konieczna jest zmiana polityki handlowej i że UE powinna odegrać pionierską rolę w tworzeniu wielostronnego systemu handlowego, w którym obowiązywałyby wysokie standardy socjalne i środowiskowe. Zamiast ukierunkowywać politykę rolną na eksport, należałoby systematycznie wspierać agroekologiczne gospodarstwa rolne oraz regionalne obiegi gospodarcze w UE i krajach partnerskich.

Maria Arena (BE/PES), sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego w sprawie konsekwencji handlu międzynarodowego i polityki handlowej Unii Europejskiej dla światowych łańcuchów wartości, stwierdziła: „Musimy ponownie przeanalizować przepisy WTO, tak aby stały się bardziej sprawiedliwe. Ale samo WTO nie wystarczy. Dotychczas organizacja ta zaniedbywała wymiar społeczny i środowiskowy rolnictwa. Wzywam do ścisłej współpracy między WTO, Konferencją Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (CNUCED) i FAO w celu utworzenia polityki żywnościowej i rolnej, która będzie zgodna z wytycznymi i potrzebami państw i społeczności lokalnych”.

Ibrahim Coulibaly , przewodniczący krajowego zarządu organizacji rolniczych (CNOP) w Mali, stwierdził, że „wymuszona polityka liberalizacji i wynikające z niej umowy o wolnym handlu doprowadziły afrykańskich rolników do desperacji oraz do braku zainteresowania tym sektorem ludzi młodych, którzy woleli wyemigrować do Europy lub zamienić swoje kije pasterskie i motyki na kałasznikowy i zwrócić się przeciwko własnemu krajowi. Powinniśmy powrócić do inteligencji zbiorowej i dać każdemu realną szansę na życie w bezpiecznym świecie ”.

Informacje dodatkowe:

Opinia KR-u "„WPR po 2020 r.” i "„Regulacja zmienności cen produktów rolnych”

Kontakt:

Wioletta Wojewódzka

tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANGER-LES-REGLES-DU-COMMERCE-INTERNATIONAL.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANGER-LES-REGLES-DU-COMMERCE-INTERNATIONAL.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANGER-LES-REGLES-DU-COMMERCE-INTERNATIONAL.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANGER-LES-REGLES-DU-COMMERCE-INTERNATIONAL.ASPX

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANGER-LES-REGLES-DU-COMMERCE-INTERNATIONAL.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023