Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zmiana zasad handlu międzynarodowego jest koniecznością, a zarazem szansą na rozwiązanie problemów związanych z rolnictwem, żywnością i całą planetą  

UE jest największym importerem i eksporterem żywności na świecie. Jednocześnie europejscy producenci rolni muszą często stawiać czoła cenom produktów rolnych, które są niższe od kosztów produkcji, natomiast producenci w krajach rozwijających się doświadczają nieuczciwej konkurencji ze strony importerów, co utrudnia ich dostęp do rynku.

Problematyczne są przede wszystkim aktualne przepisy dotyczące międzynarodowego handlu produktami rolnymi zawarte w Porozumieniu w sprawie rolnictwa, które włączono do porozumień WTO z 1994 r. Na konferencji zorganizowanej przez Europejski Komitet Regionów (KR) w dniu 8 marca omawiano te kwestie z ekspertami ze świata naukowego i branży rolniczej oraz z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Christophe Clergeau (FR/PES), członek rady regionu Kraj Loary i wiceprzewodniczący Komisji Zasobów Naturalnych w KR-ze, przypomniał o konsekwencjach obecnych przepisów handlu międzynarodowego dla obszarów wiejskich. Wezwał UE, która jest najważniejszym podmiotem światowego handlu żywnością, do zaangażowania się w pogłębioną debatę dotyczącą tych przepisów, aby osiągnąć bardziej sprawiedliwy i solidarny handel międzynarodowy, który gwarantowałby utrzymanie rolnictwa na wszystkich obszarach – zarówno w Europie, jak i u jej partnerów.

Olivier De Schutter, współprzewodniczący międzynarodowego panelu ekspertów ds. zrównoważonych systemów żywnościowych (IPES-Food), zachęcał decydentów politycznych do „porzucenia myślenia w kategoriach zerojedynkowego wyboru między swobodną wymianą produktów rolnych a protekcjonizmem”. „Jeśli będziemy poważnie traktować wymóg spójności polityk na rzecz rozwoju i jeśli treść umów i polityk handlowych będzie odpowiadała normom socjalnym i środowiskowym ustanowionym w sprawiedliwym handlu, to wówczas handel może służyć ludzkiemu rozwojowi”.

Marie Heubuch (DE/Zieloni–EFA), wiceprzewodnicząca Delegacji do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim w Parlamencie Europejskim, uważa, że konieczna jest zmiana polityki handlowej i że UE powinna odegrać pionierską rolę w tworzeniu wielostronnego systemu handlowego, w którym obowiązywałyby wysokie standardy socjalne i środowiskowe. Zamiast ukierunkowywać politykę rolną na eksport, należałoby systematycznie wspierać agroekologiczne gospodarstwa rolne oraz regionalne obiegi gospodarcze w UE i krajach partnerskich.

Maria Arena (BE/PES), sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego w sprawie konsekwencji handlu międzynarodowego i polityki handlowej Unii Europejskiej dla światowych łańcuchów wartości, stwierdziła: „Musimy ponownie przeanalizować przepisy WTO, tak aby stały się bardziej sprawiedliwe. Ale samo WTO nie wystarczy. Dotychczas organizacja ta zaniedbywała wymiar społeczny i środowiskowy rolnictwa. Wzywam do ścisłej współpracy między WTO, Konferencją Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (CNUCED) i FAO w celu utworzenia polityki żywnościowej i rolnej, która będzie zgodna z wytycznymi i potrzebami państw i społeczności lokalnych”.

Ibrahim Coulibaly , przewodniczący krajowego zarządu organizacji rolniczych (CNOP) w Mali, stwierdził, że „wymuszona polityka liberalizacji i wynikające z niej umowy o wolnym handlu doprowadziły afrykańskich rolników do desperacji oraz do braku zainteresowania tym sektorem ludzi młodych, którzy woleli wyemigrować do Europy lub zamienić swoje kije pasterskie i motyki na kałasznikowy i zwrócić się przeciwko własnemu krajowi. Powinniśmy powrócić do inteligencji zbiorowej i dać każdemu realną szansę na życie w bezpiecznym świecie ”.

Informacje dodatkowe:

Opinia KR-u "„WPR po 2020 r.” i "„Regulacja zmienności cen produktów rolnych”

Kontakt:

Wioletta Wojewódzka

tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANGER-LES-REGLES-DU-COMMERCE-INTERNATIONAL.ASPX

Żywność, produkty rolne i napoje spirytusowe: przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjmują uproszczenie rejestracji oznaczeń geograficznych i poprawę ochrony przed oszustwami.
Żywność, produkty rolne i napoje spirytusowe: przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjmują uproszczenie rejestracji oznaczeń geograficznych i poprawę ochrony przed oszustwami.
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CERTIFICATION-OF-CARBON-REMOVAL-REGIONS-FULLY-INVOLVED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANGER-LES-REGLES-DU-COMMERCE-INTERNATIONAL.ASPX

Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urges that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urges that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANGER-LES-REGLES-DU-COMMERCE-INTERNATIONAL.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANGER-LES-REGLES-DU-COMMERCE-INTERNATIONAL.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANGER-LES-REGLES-DU-COMMERCE-INTERNATIONAL.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022