Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Kanclerz Angela Merkel i przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen omówią z regionami i miastami program odbudowy po koronawirusie  

Kanclerz Niemiec Angela Merkel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen omówią reakcję Unii Europejskiej na pandemię koronawirusa na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w dn. 12–13 października. Podczas unijnego zgromadzenia polityków lokalnych i regionalnych będą miały również miejsce dyskusje z prezesem i wiceprezeską Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Wernerem Hoyerem i Lilianą Pawłową . Odbędą się również dyskusje z udziałem czterech komisarzy – Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego wykonawczego i komisarza do spraw Europejskiego Zielonego Ładu; Elisą Ferreirą, komisarz do spraw spójności i reform; Paolo Gentilonim, komisarzem ds. gospodarki, oraz Nicolasem Schmitem, komisarzem do spraw miejsc pracy i praw socjalnych .

Sesja plenarna umożliwi członkom Europejskiego Komitetu Regionów ocenę potencjalnego wkładu UE w działania na rzecz odbudowy na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz omówienie unijnego pakietu naprawy gospodarczej i długoterminowego budżetu UE.

Podstawą do dyskusji będzie szeroko zakrojone badanie KR-u na temat wpływu pandemii na zdrowie, gospodarkę i społeczności regionów i miast UE. Ankieta ta – pierwszy doroczny barometr regionalny i lokalny – opiera się na informacjach zwrotnych zebranych za pośrednictwem mechanizmów opracowanych przez KR, badaniu dotyczącym finansów szczebla niższego niż krajowy przeprowadzonym wspólnie z OECD oraz na badaniach przeprowadzonych przez agencje UE. Ankieta obejmuje również pierwsze od czasu pandemii badanie opinii publicznej dotyczące zaufania społeczeństwa do władz lokalnych, regionalnych i krajowych w całej UE, a także zaufania do UE. Ponadto 26 tys. ankietowanych zostało zapytanych przez Kantar o to, czy uważają, że miasta i regiony mają wystarczający wpływ na decyzje podejmowane na szczeblu UE, a jeśli nie, to w jakich obszarach życia chcieliby, aby władze lokalne i regionalne wywierały większy wpływ.

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator Macedonii Środkowej, stwierdził: „Pierwszy w historii doroczny barometr regionalny i lokalny wskazuje niektóre z obszarów, na których UE powinna skupić swoje wsparcie dla regionów, miast i miasteczek. Z barometru jasno wynika, w jaki sposób pandemia pogłębia regionalne podziały społeczno-gospodarcze i wywiera ogromny nacisk na finanse samorządów lokalnych i regionalnych. Nasze specjalnie zlecone badanie opinii publicznej pokazuje, że zdaniem obywateli najlepszym sposobem zbliżenia UE do społeczeństwa i budowania zaufania do polityków europejskich jest – dla wszystkich szczebli sprawowania rządów: lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego – lepsza współpraca”.

Doroczny barometr regionalny i lokalny (#EURegionalBarometer) został przygotowany tak, by zbiegał się w czasie z  Europejskim Tygodniem Regionów i Miast (#EURegionsWeek), współorganizowanym przez KR i Komisję Europejską. 12 października komisarz Elisa Ferreira i przewodniczący Tzitzikostas oficjalnie otworzą 18. edycję #EURegionsWeek. Komisarz Ferreira weźmie również udział w dialogu obywatelskim w dniu 13 października.

W tym roku #EURegionsWeek jest rozłożony na trzy tygodnie i odbędzie się głównie w internecie . Jest on nadal największym wydarzeniem organizowanym przez UE, w którym uczestniczy 800 partnerów i ponad 9000 zarejestrowanych uczestników. Projekty finansowane przez UE charakteryzujące się szczególną jakością i nowymi podejściami do rozwoju regionalnego zostaną wyróżnione podczas ceremonii wręczenia nagród RegioStars 14 października, a pięciu zwycięzców zostanie wyłonionych z grona 25 finalistów.

W ciągu trzech dni (12–14 października) sesji plenarnej KR-u członkowie Komitetu omówią również i przyjmą zalecenia dotyczące 26 odrębnych elementów prawodawstwa UE, z których każdy może przyczynić się do ożywienia gospodarczego Unii.

WAŻNE DEBATY

 • 12 października o godz. 11.00 : debata na temat dorocznego barometru regionalnego i lokalnego z udziałem Ursuli von der Leyen , przewodniczącej Komisji Europejskiej, oraz wiceprzewodniczącego Maroša Šefčoviča .
 • 12 października o godz. 14.30 : debata na temat spójności oraz oficjalna inauguracja 18. #EURegionsWeek z udziałem Elisy Ferreiry , komisarz ds. spójności i reform.
 • 13 października o godz. 9.00 : debata na temat Europejskiego Zielonego Ładu z udziałem Fransa Timmermansa , wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej i komisarza do spraw Europejskiego Zielonego Ładu.
 • 13 października o godz. 14.30 : debata na temat prezydencji niemieckiej z udziałem Angeli Merkel , kanclerz Republiki Federalnej Niemiec.
 • 14 października o godz. 10.00 : debata na temat funduszy i odbudowy gospodarczej z udziałem Wernera Hoyera , prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, oraz Liliany Pawłowej , wiceprezeski Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
 • 14 października o godz. 11.30: „UE jest ważna dla władz lokalnych i regionalnych”
 • 14 października o godz. 14.30 : debata na temat odporności i odbudowy gospodarczej z udziałem Paolo Gentiloniego , komisarza ds. gospodarki.
 • 14 października o godz. 15.30: debata na temat spraw społecznych z udziałem Nicolasa Schmita , komisarza do spraw miejsc pracy i praw socjalnych.

OPINIE DO PRZYJĘCIA

 • Pakiet REACT-EU Sprawozdawca: Mieczysław Struk (PL/EPL) , marszałek województwa pomorskiego.
 • Europejski plan naprawy gospodarczej: Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności i Instrument Wsparcia Technicznego Sprawozdawca: Christophe Rouillon (FR/PES), mer Coulaines.
 • Wdrożenie i przyszłe perspektywy transgranicznej opieki zdrowotnej Sprawozdawca: Karsten Uno Petersen (DK/PES), Rada Regionalna Południowej Danii.
 • Unijny mechanizm nadzwyczajny w dziedzinie zdrowia Sprawozdawczyni: Birgitta Sacrédeus (SE/EPL), radna regionu Dalarna.
 • Program UE dla zdrowia Sprawozdawczyni: Nathalie Sarrabezolles (FR/PES), przewodnicząca rady departamentu Finistère.
 • Rola unijnej polityki spójności w odniesieniu do inteligentnej i innowacyjnej zmiany gospodarczej w regionach w kontekście kryzysu związanego z koronawirusem Sprawozdawca: Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), członek zarządu prowincji Flevoland.
 • Wzmocniony Unijny Mechanizm Ochrony Ludności Sprawozdawca: Alberto Cirio (IT/EPL), przewodniczący regionu Piemont.
 • Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji Sprawozdawczyni: Anne Karjalainen (FI/PES), radna miasta Kerava.
 • Równoważne warunki życia – wspólne wyzwanie dla wszystkich poziomów sprawowania rządów w Europie Sprawozdawca: Bernd Lange (DE/EPL), starosta powiatu Görlitz.
 • Władze lokalne i regionalne w stałym dialogu z obywatelami Sprawozdawca: Declan McDonnell (IE/EA), członek Rady Miasta Galway.
 • Nowa strategia przemysłowa dla Europy
  Sprawozdawczyni: Jeannette Baljeu (NL/ Renew Europe), członkini zarządu prowincji Holandia Południowa.
 • Strategia na rzecz MŚP Sprawozdawca: Eddy van Hijum (NL/EPL), członek rady prowincji Overijssel.
 • Raport na temat barier na jednolitym rynku i plan działania na rzecz egzekwowania jednolitego rynku Sprawozdawca: Tadeusz Truskolaski (PL/EA), prezydent Białegostoku.
 • Tablica wyników innowacyjności regionów i jej oddziaływanie w polityce regionalnej ukierunkowanej na konkretne obszary  
  Sprawozdawca: Mikel Irujo Amezaga (ES/EA), dyrektor generalny ds. działań zewnętrznych rządu wspólnoty autonomicznej Nawarry
 • Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025 Sprawozdawczyni: Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES), premier regionu La Rioja.
 • Wyzwania dla demokracji lokalnej na Bałkanach Zachodnich Sprawozdawca: Nikola Dobroslavić (HR/EPL), prefekt żupanii dubrownicko-neretwiańskiej.
 • Europejski Pakt na rzecz Klimatu Sprawozdawca: Rafał Trzaskowski (PL/EPL), prezydent Warszawy.
 • Odnowienie karty lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich Sprawozdawca: Juan Espadas Cejas (ES/PES), burmistrz Sewilli
 • Bioróżnorodne miasta i regiony w okresie po 2020 r. w kontekście 15. Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej (CBD COP15) oraz unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 Sprawozdawca: Roby Biwer (LU/PES), radny gminy Bettembourg.
 • W kierunku zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych w kontekście wysp regionu Morza Śródziemnego Sprawozdawczyni: Francina Armengol i Socias (ES/PES), premier wspólnoty autonomicznej Baleary.
 • Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym Sprawozdawca: Tjisse Stelpstra (NL/EKR), członek zarządu prowincji Drenthe.
 • Strategia na rzecz cyfrowej przyszłości Europy i strategia w zakresie danych Sprawozdawca: Mark Weinmeister (DE/EPL), sekretarz stanu do spraw europejskich kraju związkowego Hesja.
 • Sztuczna inteligencja – Europejskie podejście do doskonałości i zaufania Sprawozdawca: Guido Rink (NL/PES), gmina Emmen.
 • Europejski Rok Kolei Sprawozdawca: Jarosław Piotr Stawiarski (PL/EKR), marszałek województwa lubelskiego.
 • Zmiany demograficzne: propozycje dotyczące oceny negatywnych skutków w regionach UE oraz poszukiwanie rozwiązań Sprawozdawca: János Ádám Karácsony (HU/EPL), członek rady Tahitótfalu.

Informacje praktyczne:

Kontakt :

PresseCdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023